7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 203/51


207. cikk

A tagállamok közös megegyezésével ehhez a szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek e szerződés szerves részét képezik.