7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 203/8


6. cikk

A Bizottság a vele közölt kutatási programok végrehajtásának ösztönzése céljából:

a)

kutatási szerződések keretében pénzügyi segítséget nyújthat, anélkül azonban, hogy szubvenciót ajánlana;

b)

térítés ellenében vagy anélkül bármely rendelkezésére álló nyersanyagot vagy különleges hasadóanyagot átadhat e programok végrehajtására;

c)

térítés ellenében vagy anélkül létesítményeket, berendezéseket vagy szakértői segítséget bocsáthat a tagállamok, személyek vagy vállalkozások rendelkezésére;

d)

az érintett tagállamokat, személyeket és vállalkozásokat közös finanszírozásra ösztönözheti.