26.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 326/1


AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

V.   CÍM

AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

2.   FEJEZET

A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1.   SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

25. cikk

(az EUSz. korábbi 12. cikke)

A közös kül- és biztonságpolitika folytatására az Unió:

a)

általános iránymutatásokat határoz meg;

b)

határozatokat fogad el, amelyek meghatározzák:

i.

az Unió által végrehajtandó fellépéseket,

ii

. az Unió által képviselendő álláspontokat,

iii.

az i. és ii. pontban említett határozatok végrehajtásának szabályait;

és

c)

erősíti a tagállamok közötti rendszeres együttműködést politikájuk folytatásában.