26.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 326/1


AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

ELSŐ RÉSZ

ALAPELVEK

I.   CÍM

AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK TÍPUSAI ÉS TERÜLETEI

4. cikk

(1)   Az Unió a tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik azokban az esetekben, ahol a Szerződések olyan hatáskört ruháznak rá, amely nem tartozik a 3. és 6. cikkben felsorolt területekhez.

(2)   Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörök a következő fő területeken alkalmazandók:

a)

belső piac,

b)

a szociálpolitikának az e szerződésben meghatározott vonatkozásai,

c)

gazdasági, társadalmi és területi kohézió,

d)

mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erőforrások megőrzését,

e)

környezetvédelem,

f)

fogyasztóvédelem,

g)

közlekedés,

h)

transzeurópai hálózatok,

i)

energiaügy,

j)

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség,

k)

a közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatoknak az e szerződésben meghatározott vonatkozásai.

(3)   A kutatás, a technológiafejlesztés és az űrkutatás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére, így különösen programok kidolgozására és megvalósítására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik gyakorlásában.

(4)   A fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére és közös politika folytatására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik gyakorlásában.