12008E215

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - ÖTÖDIK RÉSZ: AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE - IV. CÍM: KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK - 215. cikk (az EKSz. korábbi 301. cikke)

Hivatalos Lap 115 , 09/05/2008 o. 0144 - 0144


215. cikk

(az EKSz. korábbi 301. cikke)

(1) Ha az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerint elfogadott valamely határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok részbeni vagy teljes megszakítását vagy korlátozását írja elő, a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság által előterjesztett közös javaslat alapján, minősített többséggel elfogadja a szükséges intézkedéseket. Erről tájékoztatja az Európai Parlamentet.

(2) Amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete alapján elfogadott valamely határozat úgy rendelkezik, a Tanács az (1) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően egyes természetes és jogi személyekkel, csoportokkal vagy nem állami, illetve államisággal nem rendelkező entitásokkal szemben korlátozó intézkedéseket állapíthat meg.

(3) Az ebben a cikkben említett jogi aktusokban rendelkezni kell a szükséges jogi biztosítékokról.

--------------------------------------------------