12006E285

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Konszolidált változat) - Hatodik rész - Általános és záró rendelkezések - 285. cikk

Hivatalos Lap C 321 E , 29/12/2006 o. 0171 - 0171
Hivatalos Lap C 325 , 24/12/2002 o. 0147 - egységes szerkezetbe foglalt változat
Hivatalos Lap C 340 , 10/11/1997 o. 0294 - egységes szerkezetbe foglalt változat


285. cikk

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének sérelme nélkül a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően intézkedéseket fogad el statisztikák készítésére vonatkozóan, amennyiben ez a Közösség tevékenységeinek ellátásához szükséges.

(2) A közösségi statisztikák készítésének a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyilagosság, a tudományos függetlenség, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelésének tiszteletben tartásával kell történnie; az nem róhat túlzott terheket a gazdasági szereplőkre.

--------------------------------------------------