12006E055

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Konszolidált változat) - Harmadik rész - Közösségi politikák - III. CÍM - A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása - 3. fejezet - Szolgáltatások - 55. cikk

Hivatalos Lap C 321 E , 29/12/2006 o. 0063 - 0063
Hivatalos Lap C 325 , 24/12/2002 o. 0056 - egységes szerkezetbe foglalt változat
Hivatalos Lap C 340 , 10/11/1997 o. 0198 - egységes szerkezetbe foglalt változat
Hivatalos Lap C 224 , 31/08/1992 o. 0024 - egységes szerkezetbe foglalt változat
(EGK-Szerződés – hivatalos közzététel nem áll rendelkezésre)


55. cikk

A 45–48. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell.

--------------------------------------------------