12006E/APP/02

Az elsődleges jog módosítása a Bolgár köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását követően - II. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés

Hivatalos Lap C 321 E , 29/12/2006 o. 0327 - 0329


AZ ELSŐDLEGES JOG MÓDOSÍTÁSA A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁT KÖVETŐEN

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés hatályba lépését követően a következő cikkek az alábbiak szerint módosulnak.

II. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS

1. Az 57. cikk (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Bulgária, Észtország, illetve Magyarország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő korlátozások vonatkozásában ez az időpont 1999. december 31."

2. A 189. cikk második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Európai Parlament tagjainak száma nem haladhatja meg a 736-ot."

3. A 2009-2014-es megbízatási időszak elejétől kezdődő hatállyal a 190. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyes tagállamokban megválasztott képviselők száma a következő:

Belgium | 22 |

Bulgária | 17 |

Cseh Köztársaság | 22 |

Dánia | 13 |

Németország | 99 |

Észtország | 6 |

Görögország | 22 |

Spanyolország | 50 |

Franciaország | 72 |

Írország | 12 |

Olaszország | 72 |

Ciprus | 6 |

Lettország | 8 |

Litvánia | 12 |

Luxemburg | 6 |

Magyarország | 22 |

Málta | 5 |

Hollandia | 25 |

Ausztria | 17 |

Lengyelország | 50 |

Portugália | 22 |

Románia | 33 |

Szlovénia | 7 |

Szlovákia | 13 |

Finnország | 13 |

Svédország | 18 |

Egyesült Királyság | 72." |

4. A 205. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Bulgária | 10 |

Románia | 14." |

5. A 205. cikk (2) bekezdésének a második és harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A Tanács határozatainak elfogadásához a tagok többsége által leadott, legalább 255 igen szavazat szükséges, ha azokat e szerződés értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni.

Egyéb esetekben a Tanács határozatainak elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 255 igen szavazat szükséges."

6. A 258. cikk második bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Bulgária | 12 |

Románia | 15." |

7. A 263. cikk harmadik bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Bulgária | 10 |

Románia | 15." |

8. A 299. cikk (1) bekezdésében a tagállamok felsorolását a Bolgár Köztársaságra és Romániára való hivatkozás egészíti ki.

9. A 314. cikk második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A csatlakozási szerződések értelmében e szerződés angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén hiteles.".

--------------------------------------------------