12003TN13/07Hivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0910 - 0911


7. FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

1. 31986 L 0188: A Tanács 1986. május 12-i 86/188/EGK irányelve a munkájuk során zajjal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (HL L 137. szám, 1986.5.24., 28. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 31998 L 0024: A Tanács 1988.04.07-i 98/24/EK irányelve (HL L 131. szám, 1998.5.5., 11. o.).

A 86/188/EGK irányelvet 2005. december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

A csatlakozás időpontjától a fenti időszak végéig Szlovénia továbbra is rendszeresen naprakész információval látja el a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott menetrenddel és intézkedésekkel kapcsolatban.

2. 31991 L 0322: A Bizottság 1991. május 29-i 91/322/EGK irányelve a munkájuk során vegyszerekkel, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK tanácsi irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról (HL L 177. szám, 1991.07.05., 22. o.).

A 91/322/EGK irányelvet 2005. december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

A csatlakozás időpontjától a fenti időszak végéig Szlovénia továbbra is rendszeresen naprakész információval látja el a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott menetrenddel és intézkedésekkel kapcsolatban.

3. 31998 L 0024: A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131. szám, 1998.5.5., 11. o.).

A 98/24/EK irányelvet 2005. december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

A csatlakozás időpontjától a fenti időszak végéig Szlovénia továbbra is rendszeresen naprakész információval látja el a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott menetrenddel és intézkedésekkel kapcsolatban.

4. 32000 L 0039: A Bizottság 2000. június 8-i 2000/39/EK irányelve a Tanács a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (HL L 142. szám, 2000.06.16., 47. o.).

A 2000/39/EK irányelvet 2005. december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

A csatlakozás időpontjától a fenti időszak végéig Szlovénia továbbra is rendszeresen naprakész információval látja el a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott menetrenddel és intézkedésekkel kapcsolatban.

5. 32000 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262. szám, 2000.10.17., 21. o.).

A 2000/54/EK irányelvet 2005. december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

A csatlakozás időpontjától a fenti időszak végéig Szlovénia továbbra is rendszeresen naprakész információval látja el a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott menetrenddel és intézkedésekkel kapcsolatban.

--------------------------------------------------