12003TN11/APP/CHivatalos Lap C 227 E , 23/09/2003 o. 0762 - 0762
Hivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0874 - 0874


C. függelék

XI. mellékelt 4. fejezete B szakasza I. alszakaszának 2. pontjában hivatkozott [*]

A létesítmények jegyzéke, az átmeneti megállapodások hatálya alá tartozó, nem korszerűsített ketrec-rendszerrel (1999/74/EK irányelv, 5. cikk, (1) és (4) bekezdés, 5. cikk (1) és (5) bekezdés)

ÁLLATOK KÍMÉLETE

Szám | A létesítmény neve | Engedélyszám | Tojótyúkok száma |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) kizárólag az átmeneti rendelkezés feltételeinek megfeleløo ketrecek |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) kizárólag a 2000-ben használatba állított, az átmeneti rendelkezés feltételeinek megfeleløo ketrecek |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] A XI. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 859. o.

--------------------------------------------------