12003TN11/04/AHivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0862 - 0866


A. MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK

(1) 31975 R 2759: A Tanács 1975. október 29-i 2759/75/EGK rendelete a sertéshús piacának közös szervezéséről (HL L 282. szám, 1975.11.1., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32000 R 1365: A Tanács 2000.6.19-i 1365/2000/EK rendelete (HL L 156. szám, 2000.6.29., 15. o.);

31975 R 2771: A Tanács 1975. október 29-i 2771/75/EGK rendelete a tojás piacának közös szervezéséről (HL L 282. szám, 1975.11.1., 49. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0493: A Bizottság 2002.3.19-i 493/2002/EK rendelete (HL L 77. szám, 2002.3.20., 7. o.);

31975 R 2777: A Tanács 1975. október 29-i 2777/75/EGK rendelete a baromfihús piacának közös szervezéséről (HL L 282. szám, 1975.11.1., 77. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0493: A Bizottság 2002.3.19-i 493/2002/EK rendelete (HL L 77. szám, 2002.3.20., 7. o.);

31992 R 1766: A Tanács 1992. június 30-i 1766/92/EGK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezéséről (HL L 181. szám, 1992.7.1., 21. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32000 R 1666: A Tanács 2000.7.17-i 1666/2000/EK rendelete (HL L 193. szám, 2000.7.29., 1. o.);

31995 R 3072: A Tanács 1995. december 22-i 3072/95/EK rendelete a rizs piacának közös szervezéséről (HL L 329. szám, 1995.12.30., 18. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0411: A Bizottság 2002.3.4-i 411/2002/EK rendelete (HL L 62. szám, 2002.3.5, 27. o.);

31996 R 2200: A Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről (HL L 297. szám, 1996.11.21., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 1881: A Tanács 2002.10.14-i 1881/2002/EK rendelete (HL L 285. szám, 2002.10.23., 13. o.);

31996 R 2201: A Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről (HL L 297. szám, 1996.11.21., 29. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0453: A Bizottság 2002.3.13-i 453/2002/EK rendelete (HL L 72. szám, 2002.3.14., 9. o.);

31999 R 1254: A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről (HL L 160. szám, 1999.6.26., 21. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 2345: A Bizottság 2001.11.30-i 2345/2001/EK rendelete (HL L 315. szám, 2001.12.1., 29. o.);

31999 R 1255: A Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről (HL L 160. szám, 1999.6.26., 48. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0509: A Bizottság 2002.3.21-i 509/2002/EK rendelete (HL L 79. szám, 2002.3.22., 15. o.);

31999 R 1493: A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179. szám, 1999.7.14., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 2585: A Tanács 2001.12.19-i 2585/2001/EK rendelete (HL L 345. szám, 2001.12.29., 10. o.);

32001 R 1260: A Tanács 2001. június 19-i 1260/2001/EK rendelete a cukor piacának közös szervezéséről (HL L 178. szám, 2001.6.30., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0680: A Bizottság 2002.4.19-i 680/2002/EK rendelete (HL L 104. szám, 2002.4.20., 26. o.).

Különleges Piacpolitikai Program a Máltai Mezőgazdaságért (SMPPMA)

a) Mezőgazdasági termelők részére nyújtott különleges ideiglenes állami támogatás

A 2759/75/EGK rendelet 21. cikkétől, a 2771/75/EGK rendelet 19. cikkétől, a 2777/75/EGK rendelet 19. cikkétől, a 2200/96/EK rendelet 43. cikkétől, a 2201/96/EK rendelet 23. cikkétől, az 1255/1999/EK rendelet 38. cikkének (1) bekezdésétől és az 1493/1999/EK rendelet 71. cikkétől eltérve, Málta különleges ideiglenes állami támogatást nyújthat a feldolgozásra szánt paradicsom-, a friss gyümölcs- és zöldség-, bor-, sertéshús-, tej-, baromfihús- és tojástermelők részére. Ezt a támogatást minden egyes érintett ágazatban ki kell igazítani a jelenlegi közös agrárpolitikai szabályozás keretében fennálló támogatás figyelembevételével.

Ez a támogatás az állati termékekre a csatlakozás időpontját követő hét évig, a növényi termékekre pedig a csatlakozás időpontját követő 11 évig nyújtható, a következő fokozatosan csökkenő arányú ütemezésnek megfelelően:

- állati termékek esetében: az első évben 100 %, a második évben 95 %, a harmadik évben 90 %, a negyedik évben 72 %, az ötödik évben 54 %, a hatodik évben 36 %, a hetedik évben pedig 18 %;

- növényi termékek esetében: az első és második évben 100 %, a harmadik és negyedik évben 95 %, az ötödik és hatodik évben 90 %, a hetedik évben 75 %, a nyolcadik évben 60 %, a kilencedik évben 45 %, a tizedik évben 30 %, a tizenegyedik évben pedig 15 %.

Ez a támogatás az egyes ágazatokban a következő összegekre korlátozódik:

Növényi termékekre vonatkozó program

(millió euróban) |

Év | Feldolgozásra szánt paradicsom, beleértve a kiegészítő támogatást | Borágazat, beleértve a kiegészítő támogatást | Frissgyümölcs-ágazat | Frisszöldség-ágazat | Növényi termékekre összesen |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Összesen | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Állati termékekre vonatkozó program

(millió euróban) |

Év | Tejágazatra vonatkozó SMPPMA-program, beleértve a szerkezetátalakítási támogatást | Sertéshúságazat, beleértve a szerkezetátalakítási támogatást | Tojáságazat, beleértve a szerkezetátalakítási támogatást | Baromfihús-ágazat, beleértve a szerkezetátalakítási támogatást | Állati termékekre összesen, beleértve a szerkezetátalakítási támogatást |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Összesen | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Az állami támogatás az egyes ágazatokban a következő mennyiségi korlátok között nyújtható:

Növényi termékek (éves mennyiség):

Feldolgozásra szánt paradicsom : 27000 tonna

Friss gyümölcs : 19400 tonna

Friss zöldség : 38200 tonna

Bor : 1000 ha

Állati termékek (éves mennyiség):

Tejtermékek : 45000 tonna

Sertéshús : 125200 állat

Baromfi : 7000 tonna

Tojás : 5000 tonna

b) Importált mezőgazdasági termékek feldolgozói és elismert kiskereskedői részére nyújtott különleges ideiglenes állami támogatás

A 2759/75/EGK rendelet 21. cikkétől, az 1766/92/EGK rendelet 19. cikkétől, a 3072/95/EK rendelet 19. cikkétől, a 2201/96/EK rendelet 23. cikkétől, az 1254/1999/EK rendelet 40. cikkétől, az 1255/1999/EK rendelet 38. cikke (1) bekezdésétől és az 1260/2001/EK rendelet 45. cikkétől eltérve, Málta különleges ideiglenes állami támogatást nyújthat azoknak az importált mezőgazdasági termékeknek a beszerzésére, amelyekre a csatlakozás előtt export-visszatérítés járt, vagy amelyeket harmadik országokból vámmentesen importáltak, feltéve, hogy Málta megfelelő mechanizmus keretében biztosítja a támogatás fogyasztókra történő tényleges áthárítását. A támogatást az export-visszatérítés szintjének figyelembevételével, az EU-árak (beleértve a fuvarozást) és a világpiaci árak különbözete alapján kell kiszámítani, amelynek mértékét a támogatás nem haladhatja meg.

Ez az állami támogatás fokozatosan csökkenő mértékben és legfeljebb a csatlakozás időpontját követő hét évig nyújtható, a következők szerint: az első évben 100 %, a második évben 95 %, a harmadik évben 90 %, majd a negyedik-hetedik évben évente 18 %-kal csökkentett mértékben.

Ez a támogatás az egyes ágazatokban a következő összegekre korlátozódik:

Ellátási intézkedések:

millió euró |

Termék | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Összesen |

Gabonafélék | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Cukor | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Húsipari termékek | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Tejtermékek | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Paradicsomból készült, félig feldolgozott termékek | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Összesen | 77,4 |

Az állami támogatás az egyes ágazatokban a következő mennyiségi korlátok között nyújtható:

Termék | Mennyiség (tonna/év) |

Cukor

Cukor | 35000 |

Gabonafélék

Közönséges búza és kétszeres vetőmag | 52000 |

Árpa, a vetőmagot kivéve | 61000 |

Kukorica, a vetőmagot kivéve | 62000 |

Rizs | 3000 |

Másféle gabonából származó maláta, a búzalisztet kivéve | 2,500 |

Dara (durva őrlemény és dara durumbúzából) | 3500 |

Tejtermékek

Tejszín por vagy más szilárd formában, kevesebb mint 1,5 % zsírtartalommal | 521 |

Természetes vaj legfeljebb 85 %-os zsírtartalommal, közvetlen csomagolásban | 250 |

Más vaj legfeljebb 85 %-os zsírtartalommal, közvetlen csomagolásban | 250 |

Cheddar sajt | 1200 |

Edam sajt | 1000 |

Más ömlesztett sajt (Kefalo-tyri, stb.) | 1500 |

Húsipari termékek

Szarvasmarhafélék — hátulsó negyed, csonttal, fagyasztva | 4200 |

Szarvasmarhafélék — bontott elülső negyed, lapocka és szegy, csont nélkül, fagyasztva | 2000 |

Házi sertésből készült, más előkészített, feldolgozott termék | 500 |

Sózott, pácolt marhahús légmentes csomagolásban | 1200 |

Egyéb termékek

Készparadicsom, 30 %-nál nagyobb szárazanyag-tartalommal, 3 kg-nál nagyobb csomagolásban | 5500 |

Tartósított paradicsom, egészben vagy darabokban, 3 kg-nál nagyobb tárolóedényben | 3000 |

c) Az ezen okmány 37. cikkében megállapított általános gazdasági védzáradékot Málta esetében az SMPPMA alá tartozó valamennyi mezőgazdasági termék vonatkozásában a csatlakozás időpontját követő öt évig kell alkalmazni.

d) Az állami támogatási intézkedések végrehajtásáról Málta évente jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben feltünteti a nyújtott támogatások formáját és ágazatonkénti összegét.

(2) 31992 R 3950: A Tanács 1992. december 28-i 3950/92/EGK rendelete a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról (HL L 405. szám, 1992.12.31., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0582: A Bizottság 2002.4.4-i 582/2002/EK rendelete (HL L 89. szám, 2002.4.5., 7. o.).

A 3950/92/EGK rendelet 11. cikkétől eltérve, Málta esetében a szállított tejre vonatkozó reprezentatív zsírtartalmat a csatlakozás időpontjától számított ötéves időszakot követően kell meghatározni.

A reprezentatív zsírtartalom meghatározásáig a 3950/92/EGK rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1392/2001/EK rendelet [4] 3. és 4. cikkében meghatározott, a kiegészítő illeték kiszámítása céljából végzett zsírtartalom-összehasonlítást Málta esetében nem kell alkalmazni.

(3) 31996 R 2201: A Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről (HL L 297. szám, 1996.11.21., 29. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0453: A Bizottság 2002.3.13-i 453/2002/EK rendelete (HL L 72. szám, 2002.3.14., 9. o.).

A 2201/96/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 2004/2005-től 2008/2009-ig tartó gazdasági években a feldolgozók és egyéni termelők között létrejött szerződések támogathatók a rendelet 2. cikkében említett támogatási rendszer keretében. A feldolgozó által szerződésben lekötött paradicsom teljes mennyiségnek a 2004/2005-ös gazdasági évben legfeljebb 75 %-a, a 2005/2006-os gazdasági évben legfeljebb 65 %-a, a 2006/2007-es gazdasági évben legfeljebb 55 %-a, a 2007/2008-as gazdasági évben legfeljebb 40 %-a, a 2008/2009-es gazdasági évben pedig legfeljebb 25 %-a tartozhat a feldolgozók és egyéni termelők között létrejött szerződések hatálya alá. Azokat a létező máltai szövetkezeteket és más termelői társulásokat, amelyek a közösségi jog alapján nem minősülnek termelői szervezetnek, "egyéni termelőnek" kell tekinteni.

(4) 31997 R 2597: A Tanács 1997. december 18-i 2597/97/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól (HL L 351. szám, 1997.12.23., 13. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 31999 R 1602: A Tanács 1999.7.19-i 1602/1999/EK rendelete (HL L 189. szám, 1999.7.22., 43. o.).

A 2597/97/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, a csatlakozás időpontjától öt évig a teljes tej minimális zsírtartalmára vonatkozó követelményeket a Máltán termelt fogyasztói tejre nem kell alkalmazni. A zsírtartalomra vonatkozó követelménynek nem megfelelő fogyasztói tej kizárólag Máltán forgalmazható, vagy harmadik országba exportálható.

(5) 31999 R 1254: A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről (HL L 160. szám, 1999.6.26., 21. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 2345: A Bizottság 2001.11.30-i 2345/2001/EK rendelete (HL L 315. szám, 2001.12.1., 29. o.).

Az 1254/1999/EGK rendelet 12. cikkének (1) és (2) bekezdésétől eltérve, Málta esetében az állománysűrűség alkalmazását lineáris alapon, fokozatosan kell bevezetni, a csatlakozást követő első évi hektáronkénti 4,5 SZÁE/ha-tól a csatlakozást követő ötödik évi hektáronkénti 1,8 SZÁE/ha-ig. Ezen időszak alatt, az üzemekben az állománysűrűség megállapítása során a termelőhöz rendelt összes tej-referenciamennyiség megtermeléséhez szükséges tejelő teheneket nem lehet figyelembe venni.

A fenti intézkedés végrehajtásáról Málta 2007. december 31-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak.

(6) 31999 R 1493: A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179. szám, 1999.7.14., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 2585: A Tanács 2001.12.19-i 2585/2001/EK rendelete (HL L 345. szám, 2001.12.29., 10. o.).

Az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete C. 3. pontjától eltérve, 2008. december 31-ig Málta az őshonos Ġellewża és Ghirgentina szőlőfajtákból készített bor minimális természetes alkoholtartalmát, legfeljebb 3 térfogatszázaléknyi megengedett természetes alkoholtartalom-növelés mellett, 8 térfogatszázalékon tarthatja.

A fenti időszak alatt Málta biztosítja a bortermelő technológiák eredményes átalakítását annak érdekében, hogy 2008. december 31-re lehetővé váljon a minőségi őshonos borszőlőfajták termesztése.

(7) 32001 R 1260: A Tanács 2001. június 19-i 1260/2001/EK rendelete a cukor piacának közös szervezéséről (HL L 178. szám, 2001.6.30., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32002 R 0680: A Bizottság 2002.4.19-i 680/2002/EK rendelete (HL L 104. szám, 2002.4.20., 26. o.);

Az 1260/2001/EK rendelet 45. cikkétől és a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeitől eltérve, a csatlakozás időpontjától öt évig Málta fokozatosan csökkenő mértékű (20 % csökkenés évente) állami támogatásban részesítheti a mezőgazdasági termékek Gozo szigetéről komppal történő szállítását.

Az állami támogatási intézkedések végrehajtásáról Málta évente jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben feltünteti a nyújtott támogatások formáját és összegét.

[4] HL L 187. szám, 2001.7.10., 19. o..

--------------------------------------------------