02022D1668 — HU — 02.08.2023 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1668 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. szeptember 28.)

a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 251, 2022.9.29., 6. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/601 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA  (2023. március 13.)

  L 79

176

17.3.2023

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1587 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA  (2023. augusztus 1.)

  L 194

134

2.8.2023
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1668 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. szeptember 28.)

a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

A 2014/34/EU irányelvet támogató és e határozat I. mellékletében felsorolt, a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásai közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

A 2018/C 371/01 közlemény hatályát veszti. Azonban az e határozat II. mellékletében felsorolt harmonizált szabványok hivatkozásai tekintetében a hivatkozások visszavonásának időpontjaiig továbbra is alkalmazandó.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
I. MELLÉKLETSzám

A szabvány hivatkozása

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 1. rész: Általános követelmények

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 2. rész: Nyomó- és lakkozógépek, beleértve az előnyomó gépeket is

3.

EN 1127-1:2019

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

4.

EN 1127-2:2014

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

5.

EN 1755:2015

Ipari targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros környezetben

6.

EN 1834-1:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Éghető gáz- és gőzközegben üzemelő, II. csoportú motorok

7.

EN 1834-2:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Föld alatti bányában üzemelő sújtólég és/vagy éghető por veszélyének kitett I. csoportú motorok

8.

EN 1834-3:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető porközegben üzemelő, II. csoportú motorok

9.

EN 1839:2017

Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása és az éghető gázok és gőzök korlátozó oxigénkoncentrációjának (LOC) meghatározása

10.

EN 1953:2013

Bevonóanyag-porlasztó és -szóró berendezések. Biztonsági követelmények

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Bevonatkészítő üzemek. Mártó- és galvanizálóberendezések szerves folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Gépek a bevonóanyagok nyomás alatti forgatására és felvitelére. Biztonsági követelmények

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Keverőgépek bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények. 1. rész: Keverőgépek járművek újrafényezésére

14.

EN 13012:2021

Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei

15.

EN 13237:2012

Potenciális robbanásveszélyes közegek. A potenciális robbanásveszélyes közegekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk

16.

EN 13616-1:2016

Folyékony ásványolajtermékek helyhez kötött tartályainak töltésgátló berendezései. 1. rész: Töltésgátló berendezések elzáróberendezéssel

17.

EN 13617-1:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

18.

EN 13617-2:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

19.

EN 13617-3:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

20.

EN 13617-4:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

21.

EN 13760:2021

LPG-berendezések és -tartozékok – Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer könnyű- és nehézgépjárművekhez – Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek

22.

EN 13852-1:2013

Daruk. Part menti (offshore) daruk. 1. rész: Általános rendeltetésű part menti (offshore) daruk

23.

EN 13852-3:2021

Daruk. Part menti (offshore) daruk. 3. rész: Part menti (offshore) könnyűdaruk

1. megjegyzés: Az EN IEC 60079-0:2018 harmonizált szabvány 2. szakaszában említett normatív hivatkozások alatt az EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 szabvány által helyesbített EN IEC 60079-0:2018 szabvány értendő.

2. megjegyzés: Az EN ISO 80079-36:2016 harmonizált szabvány 2. szakaszában említett normatív hivatkozások alatt az EN ISO 80079-36:2016/AC:2019 szabvány által helyesbített EN ISO 80079-36:2016 szabvány értendő. Korlátozás: ez a közzététel nem vonatkozik a szabvány következő részére: a ZB.1. táblázat „Észrevételek/Megjegyzések” oszlopa.

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 1. rész: A porfelhők legnagyobb robbanási nyomásának (pmax) meghatározása

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 2. rész: A porfelhők legnagyobb robbanásinyomás- növekedési sebességének (dp/dt)max meghatározása

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 3. rész: A porfelhők alsó robbanási határának (ARH) meghatározása

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 4. rész: A porfelhők oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

28.

EN 14373:2021

Robbanáselfojtó rendszerek

29.

EN 14460:2018

Robbanásbiztos berendezések

30.

EN 14491:2012

Szellőzőnyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 1. rész: Gépi hajtású csörlők

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása

34.

EN 14591-1:2004

Föld alatti bányák robbanásmegelőzése és robbanásvédelme. Védelmi rendszerek. 1. rész: A 2 bar nyomásig robbanásbiztos (sújtólégbiztos) szellőztető szerkezet

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Föld alatti bányák robbanásmegelőzése és robbanásvédelme. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív víz teknős porgátak

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Föld alatti bányák robbanásmegelőzése és robbanásvédelme. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők automatikus oltórendszerei

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Gépek biztonsága. Másodlagos acélgyártás. Gépek és berendezések folyékony acél kezelésére

38.

EN 14678-1:2013

LPG-berendezés és -tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Az acélok villamos ívkemencében való gyártásához szükséges gépek és berendezések biztonsági követelményei

40.

EN 14797:2006

Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök

41.

EN 14973:2015

Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítményekhez. Villamos és lángállósági biztonsági követelmények

42.

EN 14983:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Berendezés és védelmi rendszerek sújtólég levezetéséhez

43.

EN 14986:2017

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben működő ventilátorok kialakítása

44.

EN 14994:2007

Szellőzőnyílásos gázrobbanás-védelmi rendszerek

45.

EN 15089:2009

Robbanásleválasztó rendszerek

46.

EN 15188:2020

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

47.

EN 15198:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének módszertana

48.

EN 15233:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének módszertana

49.

EN 15268:2008

Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-csoportok biztonsági követelményei

50.

EN 15794:2009

Éghető folyadékok robbanáspontjának meghatározása

51.

EN 15967:2022

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása

52.

EN 16009:2011

Láng nélküli robbanás nyomását leeresztő eszközök

53.

EN 16020:2011

Robbanáselterelő szerkezetek

54.

EN 16447:2014

Robbanásleválasztó szelepek

55.

EN ISO 16852:2016

Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

A porrétegek égési viselkedésének meghatározása

57.

EN 50050-1:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 1. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony folyékony bevonó anyagok számára

58.

EN 50050-2:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 2. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony por bevonat számára.

59.

EN 50050-3:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 3. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony állomány számára.

60.

EN 50104:2010

Villamos készülékek az oxigén érzékelésére és mérésére. Működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Villamos gyártmányok oxigén érzékelésére és mérésére. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Helyhez kötött elektrosztatikus berendezések éghető folyadékok felviteléhez. Biztonsági követelmények

62.

EN 50177:2009

Helyhez kötött elektrosztatikus berendezések éghető porok felviteléhez. Biztonsági követelmények

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

64.

EN 50271:2018

Villamos gyártmányok éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére. Szoftvert és/vagy digitális technikát alkalmazó gyártmányok követelményei és vizsgálatai

65.

EN 50281-2-1:1998

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

67.

EN 50381:2004

Belső kibocsátó forrással rendelkező vagy nem rendelkező, hordozható, szellőztetett kamrák

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Gyártmányok biztonságos működéséhez előírt védelmi eszközök a robbanási kockázatra tekintettel

69.

EN IEC 60079-0:2018

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme lángálló „d” tokozással (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással, „p” (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Robbanóképes közegek. 6. rész: Készülékek folyadék alatti védelemmel, „o” (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel, „i” (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz csoportosításához. Vizsgálati módszerek és adatok (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (IEC 60079-26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2016 (módosított))

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Robbanóképes közegek. 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-4:2009 (módosított))

84.

EN 60079-30-1:2017

Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, (módosított))

85.

EN 60079-31:2014

Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t” (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása készülékgyártáshoz (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos típusú szerkezetbiztonsági védelem, „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével, „b”, védelem folyadékba való bemerítéssel, „k” (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanásveszélyes közegeiben használt berendezések és részegységek (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Potenciálisan robbanóképes közegekben használható porszívók kialakításának és vizsgálatának követelményei

▼B
II. MELLÉKLETSzám

A szabvány hivatkozása

A visszavonás időpontja

1.

EN 13012:2012

Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei

2023. szeptember 3.

2.

EN 13617-1:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

3.

EN 13617-2:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

4.

EN 13617-3:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

5.

EN 13617-4:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

6.

EN 13760:2003

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer könnyű- és nehézgépjárművekhez – Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek

2023. november 19.

7.

EN 14373:2005

Robbanáselfojtó rendszerek

2023. november 19.

8.

EN 15188:2007

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

2022. november 27.

9.

EN 15967:2011

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása

2024. március 29.