02020R1017 — HU — 14.07.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1017 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 13.)

az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról

(HL L 225, 2020.7.14., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1424 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 8.)

  L 328

4

9.10.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1017 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 13.)

az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról1. cikk

(1)  Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett alaptámogatási rendszer tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének I. pontja állapítja meg.

(2)  Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének II. pontja állapítja meg.

(3)  Az 1307/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, átcsoportosítással nyújtható támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének III. pontja állapítja meg.

(4)  Az 1307/2013/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének IV. pontja állapítja meg.

(5)  Az 1307/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének V. pontja állapítja meg.

(6)  Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VI. pontja állapítja meg.

(7)  Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó maximális összegeket e rendelet mellékletének VII. pontja állapítja meg.

(8)  Az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, termeléstől függő önkéntes támogatás tekintetében a 2020-ra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VIII. pontja állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

I.    Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett, az alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Belgium

225 124

Dánia

522 054

▼B

Németország

2 941 232

Írország

825 611

Görögország

1 091 170

Spanyolország

2 845 377

Franciaország

3 025 958

▼M1

Horvátország

157 075

▼B

Olaszország

2 118 140

▼M1

Luxemburg

24 004

▼B

Málta

650

Hollandia

459 920

Ausztria

470 383

▼M1

Portugália

290 208

▼B

Szlovénia

75 223

Finnország

262 840

Svédország

399 568

II.    Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett, az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Bulgária

412 836

▼B

Csehország

478 299

Észtország

110 920

Ciprus

29 643

Lettország

160 460

Litvánia

200 349

Magyarország

727 048

Lengyelország

1 553 589

Románia

974 939

Szlovákia

221 593

III.    Az 1307/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, átcsoportosítással nyújtható támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

Belgium

46 100

▼M1

Bulgária

60 844

▼B

Németország

330 210

Franciaország

687 718

▼M1

Horvátország

34 828

▼B

Litvánia

77 554

Lengyelország

281 452

▼M1

Portugália

55 320

▼B

Románia

104 163

IV.    Az 1307/2013/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Belgium

151 580

Bulgária

260 016

▼B

Csehország

261 843

Dánia

245 627

Németország

1 415 187

Észtország

50 810

Írország

363 320

Görögország

550 385

Spanyolország

1 468 030

Franciaország

2 063 154

▼M1

Horvátország

104 484

▼B

Olaszország

1 111 301

Ciprus

14 593

Lettország

90 826

Litvánia

155 108

▼M1

Luxemburg

10 583

▼B

Magyarország

399 476

Málta

1 573

Hollandia

198 261

Ausztria

207 521

Lengyelország

1 017 297

▼M1

Portugália

205 307

▼B

Románia

570 959

Szlovénia

40 283

Szlovákia

118 316

Finnország

157 389

Svédország

209 930

V.    Az 1307/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

Dánia

2 657

Szlovénia

2 122

VI.    Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Belgium

9 563

Bulgária

3 016

▼B

Csehország

1 746

Dánia

15 556

Németország

47 173

Észtország

1 321

Írország

24 221

Görögország

36 692

Spanyolország

97 869

Franciaország

68 772

▼M1

Horvátország

6 966

▼B

Olaszország

74 087

Ciprus

686

Lettország

6 055

Litvánia

6 463

▼M1

Luxemburg

529

▼B

Magyarország

5 326

Málta

21

Hollandia

13 217

Ausztria

13 835

Lengyelország

33 910

▼M1

Portugália

13 687

▼B

Románia

20 547

Szlovénia

2 014

Szlovákia

1 706

Finnország

5 246

Svédország

13 995

VII.    Az 1307/2013/EU rendelet 51. Cikkének (1) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás maximális összegei(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Belgium

10 105

Bulgária

17 334

▼B

Csehország

17 456

Dánia

16 375

Németország

94 346

Észtország

3 387

Írország

24 221

Görögország

36 692

Spanyolország

97 869

Franciaország

137 544

▼M1

Horvátország

6 966

▼B

Olaszország

74 087

Ciprus

973

Lettország

6 055

Litvánia

10 341

▼M1

Luxemburg

706

▼B

Magyarország

26 632

Málta

105

Hollandia

13 217

Ausztria

13 835

Lengyelország

67 820

▼M1

Portugália

13 687

▼B

Románia

38 064

Szlovénia

2 686

Szlovákia

7 888

Finnország

10 493

Svédország

13 995

VIII.    Az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, a termeléstől függő önkéntes támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok(ezer EUR)

Naptári év

2020

▼M1

Belgium

83 510

Bulgária

130 008

▼B

Csehország

130 921

▼M1

Dánia

32 863

▼B

Észtország

6 315

Írország

3 000

Görögország

182 056

Spanyolország

584 919

Franciaország

1 031 577

▼M1

Horvátország

52 242

▼B

Olaszország

478 600

Ciprus

3 891

Lettország

45 413

Litvánia

77 554

Luxemburg

160

Magyarország

199 738

Málta

3 000

Hollandia

3 350

Ausztria

14 526

Lengyelország

504 743

▼M1

Portugália

134 204

▼B

Románia

272 554

Szlovénia

17 456

Szlovákia

59 120

Finnország

102 828

Svédország

90 970