02019R0626 — HU — 14.12.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/626 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 5.)

az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 131, 2019.5.17., 31. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1981 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 28.)

  L 308

72

29.11.2019
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/626 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 5.)

az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet azon harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeire vonatkozik, amelyekből egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetését élelmiszer-biztonsági szempontból engedélyezni kell az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„friss hús” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hús;

2.

„előkészített hús” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.15. pontjában meghatározott előkészített hús;

3.

„hús” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.1. pontjában meghatározott hús;

4.

„baromfi” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.3. pontjában meghatározott baromfi;

5.

„vad” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.5. pontjában meghatározott vadon élő állatok.

6.

„tojás” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 5.1. pontjában meghatározott tojás;

7.

„tojástermékek” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.3. pontjában meghatározott tojástermékek;

8.

„húskészítmények” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények;

9.

„kezelt gyomor, hólyag és belek” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.9. pontjában meghatározott kezelt gyomor, hólyag és belek;

10.

„kagylók” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott kagylók;

11.

„halászati termékek” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.1. pontjában meghatározott halászati termékek;

12.

„nyers tej” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 4.1. pontjában meghatározott nyers tej;

13.

„tejtermékek” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.2. pontjában meghatározott tejtermékek;

14.

„kolosztrum” : a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 1. pontjában meghatározott kolosztrum;

15.

„kolosztrumalapú termékek” : a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 2. pontjában meghatározott kolosztrumalapú termékek;

16.

„békacomb” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.1. pontjában meghatározott békacomb;

▼M1

17.

„csiga” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.2. pontjában meghatározott csiga, valamint más, a Helicidae, Hygromiidae vagy Sphincterochilidae családba tartozó, emberi fogyasztásra szánt csigafajok;

▼B

18.

„kiolvasztott állati zsiradék” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.5. pontjában meghatározott kiolvasztott állati zsiradék;

19.

„töpörtyű” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.6. pontjában meghatározott töpörtyű;

20.

„zselatin” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.7. pontjában meghatározott zselatin;

21.

„kollagén” : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.8. pontjában meghatározott kollagén;

22.

„méz” : az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) II. melléklete IX. részének 1. pontjában meghatározott méz;

23.

„méhészeti termékek” : az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete IX. részének 2. pontjában meghatározott méhészeti termékek;

24.

„hüllőhús” : az (EU) 2019/625 rendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott hüllőhús;

25.

„rovarok” : az (EU) 2019/625 rendelet 2. cikkének 17. pontjában meghatározott rovarok.

3. cikk

A patás állatok friss húsának és előkészített húsának az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Az emberi fogyasztásra szánt, patás állatokból származó friss hús és előkészített hús szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 206/2010/EU rendelet 14. cikkének a) pontjának megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

4. cikk

A baromfihús, a laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, a baromfik előkészített húsa, a tojás és a tojástermékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Az emberi fogyasztásra szánt baromfihúst, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsát, baromfik előkészített húsát, tojást és tojástermékeket tartalmazó szállítmányoknak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 798/2008/EK rendelet ( 2 ) 3. cikkének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

5. cikk

A nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 119/2009/EK rendelet 3. cikkének értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

6. cikk

A húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek (a tisztított belek kivételével) Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 2007/777/EK határozat 3. cikkének b) pontja értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

Az emberi fogyasztásra szánt biltong/jerky és pasztőrözött húskészítmények szállítmányainak az Unióba történő beléptetése ugyanakkor csak akkor engedélyezhető, ha a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 3. része értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

7. cikk

A tisztított belek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók

Emberi fogyasztásra szánt tisztított belek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 2003/779/EK határozat 1. cikkének értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

8. cikk

Az élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, a tüskésbőrűek, a zsákállatok és a tengeri haslábúak Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak. Mindazonáltal a tenyésztett víziállatoktól eltérő fésűskagylók zsigerektől és ivarmirigyektől teljesen elkülönített záróizmainak az Unióba történő beléptetését az említett jegyzéken nem szereplő harmadik országokból is engedélyezni kell.

9. cikk

A 8. cikkben említetteken kívüli halászati termékeknek az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A 8. cikkben említetteken kívüli halászati termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az II. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

10. cikk

A nyers tej, a kolosztrum, a tejtermékek és a kolosztrumalapú termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt nyers tej, kolosztrum, tejtermékek és kolosztrumalapú termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 605/2010/EU rendelet 2. cikke értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

11. cikk

A békacomb Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt békacomb szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a III. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

▼M1

12. cikk

A csigák Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt csigák szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha e rendelet III. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

▼B

13. cikk

A kiolvasztott állati zsiradékok és töpörtyű Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt, kiolvasztott állati zsiradékok és töpörtyű szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 2007/777/EK határozat3. cikke b) pontjának (i) alpontja értelmében a húskészítmények Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

14. cikk

A zselatin és a kollagén Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

▼M1

(1)  Emberi fogyasztásra szánt, szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, valamint sertésféle és lóféle állatokból származó zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 206/2010/EU rendelet II. melléklete 1. részének 1. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy Dél-Koreából, Malajziából, Pakisztánból vagy Tajvanról származnak.

(2)  Emberi fogyasztásra szánt, baromfiból származó zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 798/2008/EK rendelet I. melléklete 1. részének 1. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy Tajvanról származnak.

▼B

(3)  A halászati termékekből származó, emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a II. mellékletben felsorolt harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak.

(4)  A nyúlfélék családjába tartozó állatokból és a patásokon kívüli vadon élő szárazföldi emlősökből származó, emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

15. cikk

A zselatin vagy kollagén előállítására szánt nyersanyagok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

(1)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, valamint sertésféle és lóféle állatokból származó alapanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha olyan harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak, amelyek tekintetében a 206/2010/EU rendelet 14. cikke a) pontjának értelmében az adott patások friss húsát tartalmazó szállítmányoknak az Unióba történő behozatala engedélyezett.

(2)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, baromfiból származó nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 798/2008/EK rendelet I. melléklete 1. részében felsorolt olyan harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak, amelyek tekintetében engedélyezett az említett melléklet említett részében meghatározottak szerint az adott fajok baromfihúsának behozatala.

(3)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, halászati termékekből származó nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az e rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak.

(4)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, a nyúlfélék családjába tartozó állatokból és a patásokon kívüli vadon élő szárazföldi emlősökből származó nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak.

16. cikk

A zselatin vagy kollagén előállítására szolgáló nyersanyagok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

(1)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, valamint sertésféle és lóféle állatokból származó kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 206/2010/EU rendelet II. melléklete 1. részében található táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy Dél-Koreából, Malajziából, Pakisztánból vagy Tajvanról származnak.

(2)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, baromfiból származó kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 798/2008/EK rendelet I. melléklete 1. részében található táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy Tajvanról származnak.

(3)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, halászati termékekből származó kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az e rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak.

(4)  Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, a nyúlfélék családjába tartozó állatokból és a patásokon kívüli vadon élő szárazföldi emlősökből származó kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az 119/2009/EK rendelet I mellékletének 1 részében található táblázat 1 oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(5)  Zselatin és kollagén előállítására szolgáló, a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakasza I. fejezete 4. b) pontjának iii. alpontja szerinti kezelt alapanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha az e rendelet 15. cikkének megfelelően az adott árukból származó alapanyagok tekintetében engedélyezett harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak.

17. cikk

A méz és más méhészeti termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt méz és más méhészeti termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 2011/163/EU bizottsági határozat ( 3 ) mellékletében a táblázat„Országok” oszlopában felsorolt és az említett melléklet „Méz” oszlopában „X” -szel jelölt harmadik országokból származnak.

18. cikk

Az egyes nagymértékben finomított termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt, nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, egyéb hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, rejoltó, halenyv és aminosavak szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a következő harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak:

(1) a patásokból származó nyersanyagok tekintetében a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok, vagy Dél-Korea, Malajzia, Pakisztán vagy Tajvan;

(2) a halászati termékekből származó nyersanyagok tekintetében az összes, a II. mellékletben felsorolt harmadik ország vagy harmadik országbeli régió;

(3) a baromfiból származó nyersanyagok tekintetében a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok és/vagy területek.

19. cikk

A hüllőhús Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt hüllőhús szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha Svájcból ( 4 ), Botswanából, Vietnamból, Dél-Afrikából vagy Zimbabwéból származnak.

▼M1

20. cikk

A rovarok Unióba való beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók

Emberi fogyasztásra szánt rovarok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha ezek az élelmiszerek az e rendelet IIIa. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak és ott kerültek feladásra.

▼B

21. cikk

A más állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A 3–20. cikkben említetteken kívüli, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a következő harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak:

(1) ha patásokból származnak, a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok vagy Dél-Korea, Malajzia, Pakisztán vagy Tajvan;

(2) ha baromfiból származnak, a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok vagy Tajvan;

(3) ha halászati termékekből származnak, a II. mellékletben felsorolt harmadik ország vagy harmadik országbeli régió;

(4) ha a nyúlfélék családjába tartozó állatokból és a patásokon kívüli vadon élő szárazföldi emlősökből származnak, az 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok ás azok régiói;

(5) ha más fajokból származnak, akkor az e cikk a (1)–(4) pontjában az adott állati eredetű termék tekintetében felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók.

22. cikk

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikket el kell hagyni;

2. az I. mellékletet el kell hagyni.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2006/766/EK határozat hatályát veszti. A 2006/766/EK határozatra vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet IV. mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

24. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2003/779/EK határozat 1. cikkének megfelelően a tagállamok a 2021. április 20-ig tartó időszakra továbbra is engedélyezik a 7. cikkben említett tisztított állati belek szállítmányainak az e szállítmányok behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy azok régióiból az Unióba történő beléptetését.

25. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLETAZON HARMADIK ORSZÁGOK VAGY HARMADIK ORSZÁGBELI RÉGIÓK JEGYZÉKE, AMELYEKBŐL ENGEDÉLYEZETT AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÉLŐ, HŰTÖTT, FAGYASZTOTT VAGY FELDOLGOZOTT KAGYLÓK, TÜSKÉSBŐRŰEK, ZSÁKÁLLATOK ÉS TENGERI HASLÁBÚAK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSE (1)

ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

MEGJEGYZÉSEK

AU

Ausztrália

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grönland

 

JM

Jamaica

Csak a tengeri haslábúak.

JP

Japán

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

KR

Dél-Korea

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

MA

Marokkó

Az Acanthocardia tuberculatum fajhoz tartozó feldolgozott kéthéjú kagylókat a következőknek kell kísérnie: a) a 2074/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 27. o.) VI. melléklete V. függelékének B. részében meghatározott modell szerinti kiegészítő állategészségügyi igazolás; és b) analitikai vizsgálati eredmények, amelyek igazolják, hogy a puhatestűek nem tartalmaznak a biológiai tesztelési eljárással kimutatható szintű bénulásos kagylómérget (PSP).

NZ

Új-Zéland

 

PE

Peru

Kizárólag: akvakultúrából származó, zsigerelt Pectinidae (fésűkagyló)

TH

Thaiföld

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

US

Amerikai Egyesült Államok

Washington állam és Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnám

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

(1)   Beleértve azokat a termékeket, amelyekre kiterjed a halászati terméknek a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 3.1. pontjában szereplő fogalommeghatározása (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(2)   Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.
II. MELLÉKLETAZON HARMADIK ORSZÁGOK VAGY HARMADIK ORSZÁGBELI RÉGIÓK JEGYZÉKE, AMELYEKBŐL ENGEDÉLYEZETT AZ I. MELLÉKLETBEN NEM SZEREPLŐ HALÁSZATI TERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSE

ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

KORLÁTOZÁSOK

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

AG

Antigua és Barbuda

Csak az élő homárok.

AL

Albánia

 

AM

Örményország

Csak a vadon élő rákok, a hőkezelt, nem tenyésztett rákok, valamint a fagyasztott, nem tenyésztett rákok.

AO

Angola

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AZ

Azerbajdzsán

Csak a kaviár.

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BD

Banglades

 

BJ

Bissau-Guinea

 

BN

Brunei

Csak akvakultúra-termékek.

BR

Brazília

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahama-szigetek

 

BY

Belarusz

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongó

Csak tengerben fogott, (adott esetben) kibelezett, fagyasztott és a tengeren végleges csomagolásába csomagolt halászati termékek.

CH

Svájc (1)

 

CI

Elefántcsontpart

 

CL

Chile

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Zöld-foki-szigetek

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algéria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egyiptom

 

ER

Etiópia

 

FJ

Fidzsi

 

FK

Falkland-szigetek

 

GA

Grenada

 

GD

Horvátország

 

GE

Grúzia

 

GH

Ghána

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Csak olyan halak, melyek nem estek át lefejezés, zsigerelés, hűtés vagy fagyasztás kivételével más előkészítő vagy feldolgozó eljáráson. A 94/360/EK bizottsági határozat (HL L 158., 1994.6.25., 41. o.) által előírt csökkentett gyakoriságú fizikai ellenőrzések nem alkalmazandók.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonézia

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IR

Irán

 

JM

Jamaica

 

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati Köztársaság

 

KR

Dél-Korea

 

KZ

Kazahsztán

 

LK

Srí Lanka

 

MA

Marokkó

 

MD

Moldovai Köztársaság

Csak a kaviár.

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MK

Észak-Macedónia

 

MM

Mianmar/Burma

 

MR

Mauritánia

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldív-szigetek

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NG

Nigéria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Új-Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francia Polinézia

 

PG

Pápua Új-Guinea

 

PH

Fülöp-szigetek

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

PK

Pakisztán

 

RS

Szerbia

Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata által meghatározottak szerint.

 

RU

Oroszország

 

SA

Szaúd-Arábia

 

SB

Salamon-szigetek

 

SC

Seychelle-szigetek

 

ECS

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

a Tristan da Cunha-szigetek és Ascension kivételével

 

Tristan da Cunha-szigetek

Szent Ilona és Ascension kivételével

Csak (friss vagy fagyasztott) homár

SN

Szenegál

 

SR

Suriname

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzánia

 

UA

Ukrajna

 

UG

Uganda

 

US

Amerikai Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnám

 

YE

Jemen

 

ZA

Dél-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.
III. MELLÉKLETAZON HARMADIK ORSZÁGOK VAGY HARMADIK ORSZÁGBELI RÉGIÓK JEGYZÉKE, AMELYEKBŐL ENGEDÉLYEZETT A 853/2004/EK RENDELET III. MELLÉKLETE XI. SZAKASZÁNAK MEGFELELŐEN KÉSZÍTETT, EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT BÉKACOMB ÉS CSIGA UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSE

ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

KORLÁTOZÁSOK

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

AL

Albánia

 

▼M1

AM

Örményország

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AZ

Azerbajdzsán

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BD

Banglades

 

BJ

Bissau-Guinea

 

BR

Brazília

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahama-szigetek

 

BY

Belarusz

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

CI

Elefántcsontpart

 

CL

Chile

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Zöld-foki-szigetek

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algéria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egyiptom

 

ER

Etiópia

 

FJ

Fidzsi

 

FK

Falkland-szigetek

 

GA

Grenada

 

GD

Horvátország

 

GE

Grúzia

 

GH

Ghána

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonézia

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IR

Irán

 

JM

Jamaica

 

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati Köztársaság

 

KR

Dél-Korea

 

KZ

Kazahsztán

 

LK

Srí Lanka

 

MA

Marokkó

 

MD

Moldovai Köztársaság

Kizárólag csigák

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MK

Észak-Macedónia

 

MM

Mianmar/Burma

 

MR

Mauritánia

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldív-szigetek

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NG

Nigéria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Új-Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francia Polinézia

 

PG

Pápua Új-Guinea

 

PH

Fülöp-szigetek

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

PK

Pakisztán

 

RS

Szerbia

Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata által meghatározottak szerint.

 

RU

Oroszország

 

SA

Szaúd-Arábia

 

SB

Salamon-szigetek

 

SC

Seychelle-szigetek

 

ECS

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

a Tristan da Cunha-szigetek és Ascension kivételével

 

SN

Szenegál

 

SR

Suriname

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Szíria

Kizárólag csigák

TG

Togo

 

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzánia

 

UA

Ukrajna

 

UG

Uganda

 

US

Amerikai Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnám

 

YE

Jemen

 

ZA

Dél-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

▼M1
IIIA. MELLÉKLET

A 20. CIKKBEN EMLÍTETT, A ROVAROK UNIÓBA VALÓ BELÉPTETÉSE TEKINTETÉBEN ENGEDÉLYEZETT HARMADIK ORSZÁGOK VAGY HARMADIK ORSZÁGBELI RÉGIÓK JEGYZÉKEOrszág ISO-kódja

Harmadik ország vagy annak régiói

Megjegyzések

CA

Kanada

 

CH

Svájc

 

KR

Dél-Korea

 

▼B
IV. MELLÉKLETA 23. CIKKBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2006/766/EK határozat

E rendelet

1. cikk

8. cikk

2. cikk

9. cikk

3. cikk

4. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

( 2 ) A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).

( 4 ) Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.