02015R2424 — HU — 01.10.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2424 RENDELETE

(2015. december 16.)

a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 341, 2015.12.24., 21. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1001 RENDELETE (2017. június 14.)

  L 154

1

16.6.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 071, 16.3.2016, o 322  (2424/2015)

►C2

Helyesbítés, HL L 110, 26.4.2016, o 4  (2424/2015)

►C3

Helyesbítés, HL L 267, 30.9.2016, o 1  (2424/2015)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2424 RENDELETE

(2015. december 16.)

a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)▼M1 —————

▼B

2. cikk

A 2868/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. szabály (3) bekezdését el kell hagyni;

2. a 2. szabályt el kell hagyni;

3. a 4. szabályt el kell hagyni;

4. az 5. szabályt el kell hagyni;

5. az 5a. szabályt el kell hagyni;

6. a 9. szabály (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban az „1., 2. és 3. szabályban” szövegrész helyébe az „1. és 3. szabályban, valamint a rendelet 28. cikkében” szövegrész lép;

b) a b) pontban „a 4. szabály b) pontja” hivatkozás helyébe „a rendelet 26. cikkének (2) bekezdése” hivatkozás lép;

▼C2

6a. a 10. szabály (1) bekezdésében „a 4. szabály c) pontjában” szövegrész helyébe „a rendelet 38. cikkének (2) bekezdésében” szövegrész lép;

▼B

7. a 11. szabály (2) bekezdését el kell hagyni;

8. a 12. szabály k) pontját el kell hagyni;

▼C2

8a. a 23. szabályt el kell hagyni;

8b. a 24. szabály (1) bekezdésében az „a 84. szabály (2) bekezdése” hivatkozás helyébe az „a rendelet 87. cikkének (2) bekezdése” hivatkozás lép;

▼B

9. a IV. címet el kell hagyni;

▼C2

9a. a 47. szabályban az „a 84. szabály (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a rendelet 87. cikkének (2) bekezdésében” szövegrész lép;

▼B

10. a 62. szabály (2) bekezdésében „a Közösségen belül” kifejezés helyébe „az Európai Gazdasági Térségen belül” kifejezés lép;

11. a 71. szabály (1) bekezdésében „a Közösség területén” kifejezés helyébe „az Európai Gazdasági Térségen belül” kifejezés lép;

12. a 76. szabály (2) bekezdését el kell hagyni;

13. a 78. szabály a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés c) pontjában „a Közösségben” kifejezés helyébe „az Európai Gazdasági Térségen belül” kifejezés lép;

b) a (2) bekezdés b) pontjában „a tagállamok” kifejezés helyébe „az Európai Gazdasági Térség tagállamai” kifejezés lép; a (3) bekezdésben „a tagállami központi iparjogvédelmi hivatal” kifejezés helyébe a „az Európai Gazdasági Térség központi iparjogvédelmi hivatalai”; az (5) bekezdésben „az érintett tagállam központi iparjogvédelmi hivatala” kifejezés helyébe „az Európai Gazdasági Térség érintett tagállamának központi iparjogvédelmi hivatala” kifejezés lép;

14. a 84. szabályt el kell hagyni;

15. a 87. szabályt el kell hagyni;

16. a XI. címben a K. részt el kell hagyni;

▼C2

16a. a 93. szabály (1) bekezdésében az „a 89. szabály nem alkalmazható” szövegrészt el kell hagyni;

16b. a 93. szabály (3) bekezdésében az „és a 88. szabály” szavakat el kell hagyni;

▼B

17. a 112. szabály (2) bekezdését el kell hagyni;

▼C2

17a. a 115. szabály (6) bekezdésében a 112. szabály (2) bekezdésére való hivatkozást el kell hagyni;

17b. a 121. szabály (3) bekezdésének második albekezdésében a 112. szabály (2) bekezdésére való hivatkozást el kell hagyni.

▼B

3. cikk

A 2869/95/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat a 207/2009/EK rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet 2016. március 23-án lép hatályba.

▼C3

E rendelet 1. cikkének következő pontjai 2017. október 1-jétől kezdődő hatállyal alkalmazandók:

az 1. cikk 8. pontja, a 207/2009/EK rendelet 17. cikkének (5b) bekezdésével kapcsolatos rendelkezése kivételével az 1. cikk 18. pontja, az 1. cikk 19., ►C1  20., 21., 22., 23. és 24. pontja; az 1. cikk 26. pontja a 207/2009/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és (3) bekezdésével összefüggésben; az 1. cikk 29. pontja; az 1. cikk 30. pontja a 207/2009/EK rendelet 30. cikkének (1) és (3) bekezdésével összefüggésben; ◄ az 1. cikk 31. pontja a 207/2009/EK rendelet 33. cikkének (1) és (2) bekezdésével összefüggésben; a 207/2009/EK rendelet 34. cikkének (1a), (4) és (6) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 32. pontja; ►C1  az 1. cikk 33. pontja; az 1. cikk 34. pontja; az 1. cikk 35. pontja a 207/2009/EK rendelet 37. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben; ◄ a 207/2009/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdésének második mondatával, valamint (3) és (4) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 37. pontja; a 207/2009/EK rendelet 44. cikkének (2), (3), (4a) és (8) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 43. pontja; a 207/2009/EK rendelet 48. cikke (5) bekezdésének harmadik mondatával összefüggésben az 1. cikk 46. pontja; a 207/2009/EK rendelet 48a. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével és (2)–(5) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 47. pontja; a 207/2009/EK rendelet 49. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 48. pontja; a 207/2009/EK rendelet 50. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 49. pontja; az 1. cikk 61., 62. és 63. pontja; a 207/2009/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 64. pontja; a 207/2009/EK rendelet 74b. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatos rendelkezése kivételével az 1. cikk 67. pontja; az 1. cikk 68. pontja; a 207/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) és (5) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 71. pontja; a 207/2009/EK rendelet 79. cikkének (1)–(4) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 72. pontja; a 207/2009/EK rendelet 79b. cikkének (2) bekezdésével és a 207/2009/EK rendelet 79c. cikkének (5) bekezdésével kapcsolatos rendelkezése kivételével az 1. cikk 73. pontja; a 207/2009/EK rendelet 80. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 74. pontja; a 207/2009/EK rendelet 82. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 75. pontja; a 207/2009/EK rendelet 82a. cikkének (1) és (2) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 76. pontja; az 1. cikk 77. pontja; a 207/2009/EK rendelet 85. cikke (1), (6) és (7) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 78. pontja; a 207/2009/EK rendelet 87. cikke (2) bekezdésének m) pontjával és (3) bekezdésének y) pontjával összefüggésben az 1. cikk 80. pontja; a 207/2009/EK rendelet 89. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 84. pontja; ►C1  a 207/2009/EK rendelet 113. cikke (6) bekezdésével kapcsolatos rendelkezése kivételével az 1. cikk 97. pontja; ◄ az 1. cikk 98. pontja; a 207/2009/EK rendelet 119. cikkének (5), (5a), (6), (8) és (9) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 102. pontja; az 1. cikk 103. pontja; a 207/2009/EK rendelet 128. cikke (4) bekezdésének o) pontjával összefüggésben az 1. cikk 108. pontja; a 207/2009/EK rendelet 132. cikke (2) bekezdésének harmadik mondatával összefüggésben az 1. cikk 111. pontja; az 1. cikk 113. pontja; az 1. cikk 125. pontja; a 207/2009/EK rendelet 147. cikkének (1) és (3)–(8) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 126. pontja; a 207/2009/EK rendelet 148a. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 127. pontja; a 207/2009/EK rendelet 149. cikkének (1), (3) és (4) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 128. pontja; a 207/2009/EK rendelet 153. cikkével összefüggésben az 1. cikk 129. pontja; és a 207/2009/EK rendelet 153a. cikkének (1)–(5) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 130. pontja; a 207/2009/EK rendelet 154a. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatos rendelkezése kivételével az 1. cikk 132. pontja; a 207/2009/EK rendelet 158. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 135. pontja; az 1. cikk 136. pontja; a 207/2009/EK rendelet 159. cikkének (4)–(9) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 137. pontja; a 207/2009/EK rendelet 161. cikkének (3)–(5) bekezdésével összefüggésben az 1. cikk 138. pontja, és az 1. cikk 139. pontja.

▼C1

Az e rendelet 1. cikkének 108. pontja a 207/2009/EK rendelet 124. cikke (1) bekezdésének h) pontjával és 128. cikke (4) bekezdésének n) pontjával összefüggésben attól a naptól kezdve alkalmazandó, amelyen a 207/2009/EK rendelet 124. cikkének (2) bekezdésében előírt határozat hatályba lép, vagy, amennyiben az korábbi időpont, ►C3  az e cikk első bekezdésében meghatározott időponttól számított 12 hónap elteltével. ◄ Az említett időpontig a 207/2009/EK rendelet 124. cikke (1) bekezdésének h) pontjában említett hatáskört az ügyvezető igazgató gyakorolja.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:
„-I. MELLÉKLET

A DÍJAK ÖSSZEGE

A. A Hivatalnak e rendelet alapján fizetendő díjak a következők (euróban):

1. Egyedi európai uniós védjegy bejelentésének alapdíja (26. cikk (2) bekezdés):

1 000 EUR

2. Egyedi európai uniós védjegy elektronikus bejelentésének alapdíja (26. cikk (2) bekezdés):

850 EUR

3. Második áru- vagy szolgáltatási osztály díja egyedi európai uniós védjegy esetében (26. cikk (2) bekezdés):

50 EUR

4. A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett osztályonként fizetendő díj egyedi európai uniós védjegy esetében (26. cikk (2) bekezdés):

150 EUR

5. Európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy bejelentésének alapdíja (26. cikk (2) bekezdés, valamint 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

1 800 EUR

6. Európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy elektronikus bejelentésének alapdíja (26. cikk (2) bekezdés, valamint 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

1 500 EUR

7. Második áru- vagy szolgáltatási osztály díja európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy esetében (26. cikk (2) bekezdés és 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

50 EUR

8. A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett osztályonként fizetendő díj európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy esetében (26. cikk (2) bekezdés és 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

150 EUR

9. Európai uniós védjegybejelentés kutatási díja (38. cikk (2) bekezdés), illetve az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás kutatási díja (38. cikk (2) bekezdés és 155. cikk (2) bekezdés): 12 EUR, a 38. cikk (2) bekezdésében említett központi iparjogvédelmi hivatalok számával megszorozva; ezt az összeget és annak későbbi változásait a Hivatal köteles közzétenni a Hivatal Hivatalos Lapjában.

10. A felszólalás díja (41. cikk (3) bekezdés):

320 EUR

11. Egyedi európai uniós védjegy megújításának alapdíja (47. cikk (3) bekezdés):

1 000 EUR

12. Egyedi európai uniós védjegy elektronikus megújításának alapdíja (47. cikk (3) bekezdés):

850 EUR

13. Második áru- vagy szolgáltatási osztály megújítási díja egyedi európai uniós védjegy esetében (47. cikk (3) bekezdés):

50 EUR

14. A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett osztályonként fizetendő megújítási díj egyedi európai uniós védjegy esetében (47. cikk (3) bekezdés):

150 EUR

15. Európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy megújításának alapdíja (47. cikk (3) bekezdés, valamint 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

1 800 EUR

16. Európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy elektronikus megújításának alapdíja (47. cikk (3) bekezdés, valamint 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

1 500 EUR

17. A második áru- vagy szolgáltatási osztály után fizetendő megújítási díj európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy esetében (47. cikk (3) bekezdés és 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

50 EUR

18. A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett osztályonként fizetendő megújítási díj európai uniós együttes védjegy vagy európai uniós tanúsító védjegy esetében (47. cikk (3) bekezdés és 66. cikk (3) bekezdés vagy 74a. cikk (3) bekezdés):

150 EUR

19. A megújítási díj határidőn túli megfizetése vagy a megújítási kérelem határidőn túli benyújtása esetén fizetendő pótdíj (47. cikk (3) bekezdés): a határidőn túl megfizetett megújítási díj 25 %-a, legfeljebb 1 500 EUR

20. A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására vagy a védjegy törlésére irányuló kérelem díja (56. cikk (2) bekezdés):

630 EUR

21. Fellebbezési díj (60. cikk (1) bekezdés):

720 EUR

22. Igazolás iránti kérelem díja (81. cikk (3) bekezdés):

200 EUR

23. Európai uniós védjegybejelentés vagy európai uniós védjegy átalakítása iránti kérelem díja (a 159. cikk (1) bekezdésével együtt értelmezett 113. cikk (1) bekezdése):

a) átalakítás nemzeti védjegybejelentéssé;

b) átalakítás a Madridi Megállapodás alapján a tagállamokat megjelölő bejelentéssé:

200 EUR

24. Az eljárás folytatásának díja (82. cikk (1) bekezdés):

400 EUR

25. Lajstromozott európai uniós védjegy megosztására (49. cikk (4) bekezdés), illetve európai uniós védjegy bejelentésének megosztására irányuló nyilatkozat díja (44. cikk (4) bekezdés):

250 EUR

26. Használati engedély vagy más jog bejegyzése iránti kérelem díja lajstromozott európai uniós védjegy (2017. október 1. előtt a 2868/95/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése, és attól az időponttól kezdődően a 22a. cikk (2) bekezdése), illetve európai uniós védjegybejelentés esetében (2017. október 1. előtt a 2868/95/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése, és attól az időponttól kezdődően a 22a. cikk (2) bekezdése):

a) használati engedély megadása;

b) használati engedély átruházása;

c) dologi jog alapítása;

d) dologi jog átruházása;

e) végrehajtás;

200 EUR bejegyzésenként, azonban legfeljebb 1 000 EUR, ha több kérelmet nyújtanak be ugyanannak a kérelemnek a keretében vagy ugyanabban az időpontban

27. Használati engedély vagy más jog bejegyzése törlésének díja (2017. október 1. előtt a 2868/95/EK rendelet 35. cikkének (3) bekezdése, és attól az időponttól kezdődően a 24a. cikk (3) bekezdése): 200 EUR törlésenként, azonban legfeljebb 1 000 EUR, ha több törlést kérelmeznek ugyanannak a kérelemnek a keretében vagy ugyanabban az időpontban

28. Lajstromozott európai uniós védjegy módosítása (48. cikk (4) bekezdés):

200 EUR

29. Használati engedély vagy az európai uniós védjegy tekintetében fennálló más jog bejegyzésére irányuló kérelem díja (88. cikk (7) bekezdés), a védjegyokirat másolatának díja (45. cikk (2) bekezdés) vagy a lajstromkivonat kiadásáért fizetendő díj (87. cikk (7) bekezdés):

a) nem hiteles másolat vagy kivonat;

10 EUR

b) hiteles másolat vagy kivonat:

30 EUR

30. Az iratokba való betekintés díja (88. cikk (6) bekezdés):

30 EUR

31. Az ügyiratok másolatainak kiadásáért fizetendő díj (88. cikk (7) bekezdés):

a) nem hiteles másolat:

10 EUR

b) hiteles másolat:

30 EUR

a 10. oldal után oldalanként fizetendő díj

1 EUR

32. Az ügyiratokban szereplő adatok közlésének díja (88. cikk (9) bekezdés):

10 EUR

33. A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálatáért fizetendő díj (2017. október 1. előtt a 2868/95/EK rendelet 94. cikkének (4) bekezdése, és attól az időponttól kezdődően a 85. cikk (7) bekezdése):

100 EUR

34. Nemzetközi bejelentés Hivatalhoz való benyújtásának díja (2017. október 1. előtt a 147. cikk (5) bekezdése, és attól az időponttól kezdődően a 147. cikk (4) bekezdése):

300 EUR

B. A Nemzetközi Irodának fizetendő díjak

I.   Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás egyedi díja

1. Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás bejelentőjének az Unió megjelöléséért egyedi díjat kell fizetnie a Nemzetközi Iroda részére, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

2. Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás utólagos területi kiterjesztésre vonatkozó kérelmet benyújtó jogosultjának egyedi díjat kell fizetnie az Unió megjelöléséért a Nemzetközi Iroda részére, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

3. A B.I.1. és B.I.2. pont szerinti díj összege, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a WIPO főigazgatója állapít meg, a következő:

a) egyedi védjegyért: 820 EUR és adott esetben ezen felül 50 EUR az áruk és szolgáltatások második osztálya után, és 150 EUR minden egyes, a nemzetközi lajstromozásban szereplő áru- és szolgáltatásosztály után kettőnél több osztály esetén.

b) együttes vagy tanúsító védjegyért: 1 400 EUR és adott esetben ezen felül 50 EUR az áruk és szolgáltatások második osztálya után, valamint további 150 EUR minden egyes áru- és szolgáltatásosztály után kettőnél több osztály esetén.

II.   Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás megújításának egyedi díja

1. Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás jogosultjának a nemzetközi lajstromozás megújításáért fizetendő díj részeként egyedi díjat kell fizetnie a Nemzetközi Iroda részére az Unió megjelöléséért, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

2. A B.II.1. pont szerinti díj összege, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a WIPO főigazgatója állapít meg, a következő:

a) egyedi védjegyért: 820 EUR és adott esetben ezen felül 50 EUR az áruk és szolgáltatások második osztálya után, és 150 EUR minden egyes, a nemzetközi lajstromozásban szereplő áru- és szolgáltatásosztály után kettőnél több osztály esetén.

b) együttes vagy tanúsító védjegyért: 1 400 EUR és adott esetben ezen felül 50 EUR az áruk és szolgáltatások második osztálya után, valamint további 150 EUR minden egyes, a nemzetközi lajstromozásban szereplő áru- és szolgáltatásosztály után kettőnél több osztály esetén.”
II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATA 2869/95/EK rendelet

A 207/2009/EK rendelet

1. cikk

2. cikk

-I. melléklet, A. rész, 1–34. pont

3. cikk

144. cikk (1) bekezdés

4. cikk

144. cikk (2) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

144a. cikk (1) bekezdés, első albekezdés

5. cikk (2) bekezdés

144a. cikk (1) bekezdés, második albekezdés

5. cikk (3) bekezdés

144a. cikk (1) bekezdés, harmadik albekezdés

6. cikk

144a. cikk (1) bekezdés, negyedik albekezdés

7. cikk (1) bekezdés

144a. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

144a. cikk (3) bekezdés

8. cikk

144b. cikk

9. cikk

144c. cikk (1) és (2) bekezdés

10. cikk

144c. cikk (4) bekezdés

11. cikk

-I. melléklet, B.I. rész, 1–3. pont

12. cikk

-I. melléklet, B.II. rész, 1.és 2. pont

13. cikk

14. cikk

15. cikk