02015R0323 — HU — 06.12.2018 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (EU) 2015/323 RENDELETE

(2015. március 2.)

a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról

(HL L 058, 3.3.2015, p.17)

Hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Tanács (EU) 2018/1877 rendelete (2018. november 26.)

L 307

1

3.12.2018

 
A hatályvesztés előtti utolsó egységes szerkezetbe foglalt változat a következő internetes címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02015R0323-20160610