02015D1500 — HU — 17.11.2016 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1500 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. szeptember 7.)

a bőrcsomósodáskór görögországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes védintézkedésekről és az (EU) 2015/1423 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2015) 6221. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 234, 8.9.2015, p.19)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság (EU) 2016/2008 végrehajtási határozata (2016. november 15.)

L 310

51

17.11.2016