2006L0049 — HU — 01.01.2014 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/49/EK IRÁNYELVE

(2006. június 14.)

a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg)

(HL L 177, 30.6.2006, p.201)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.)

L 176

338

27.6.2013