02002L0060 — HU — 14.07.2021 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2002/60/EK IRÁNYELVE

(2002. június 27.)

az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/119/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 192, 20.7.2002, p.27)

Hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.)

L 174

64

3.6.2020

 
A hatályvesztés előtti utolsó egységes szerkezetbe foglalt változat a következő internetes címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0060-20080903