2002A4430 — HU — 31.12.2015 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

(HL L 114, 2002.4.30., 132. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISION No 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE of 29 April 2004 (*)

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISION No 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2004. HATÁROZATA (2004. december 9.)

  L 17

1

20.1.2005

 M5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2005 SZÁMÚ HATÁROZATA (2005. március 1.)

  L 78

50

24.3.2005

 M6

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTTI A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYESBIZOTTSÁG 1-2005 HATÁROZATA (2005. február 25.)

  L 131

43

25.5.2005

 M7

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 3/2005 HATÁROZATA (2005. december 19.)

  L 346

33

29.12.2005

 M8

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 4/2005 HATÁROZATA (2005. december 19.)

  L 346

44

29.12.2005

►M9

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINT LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA 2006. december 1.

  L 32

91

6.2.2007

►M10

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2007 HATÁROZATA (2007. június 15.)

  L 173

31

3.7.2007

 M11

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2008 HATÁROZATA (2008. január 15.)

  L 27

21

31.1.2008

►M12

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2008 HATÁROZATA (2008. június 24.)

  L 228

3

27.8.2008

►M13

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYESBIZOTTSÁG 1/2008. HATÁROZATTERVEZETE (2008. december 23.)

  L 6

89

10.1.2009

►M14

MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás módosításáról

  L 136

2

30.5.2009

 M15

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2009 HATÁROZATA (2009. december 9.)

  L 115

33

8.5.2010

►M16

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2010 HATÁROZATA (2010. december 1.)

  L 338

50

22.12.2010

►M17

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2010 HATÁROZATA (2010. december 13.)

  L 32

9

8.2.2011

►M18

MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodás módosításáról

  L 297

3

16.11.2011

►M19

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2012 HATÁROZATA (2012. május 3.)

  L 155

1

15.6.2012

►M20

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2012 HATÁROZATA (2012. május 3.)

  L 155

99

15.6.2012

►M21

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG ÁLTAL A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2013. SZÁMÚ HATÁROZATA (2013. február 22.)

  L 264

1

5.10.2013

►M22

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2013 HATÁROZATA (2013. november 28.)

  L 332

49

11.12.2013

►M23

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2014 HATÁROZATA (2014. április 9.)

  L 180

21

20.6.2014

►M24

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2015 HATÁROZATA (2015. november 19.)

  L 323

29

9.12.2015(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelmérőlAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség

és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,

a továbbiakban: a Svájc,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodásnak a szabad kereskedelem megteremtéséről szóló rendelkezéseivel összhangban fokozatosan megszüntetik a kereskedelem egészét érintő akadályokat,

MIVEL az 1972. július 22-i Szabadkereskedelmi megállapodás 15. cikkében a Szerződő Felek kinyilvánították, hogy amennyiben azt mezőgazdasági politikájuk megengedi, készek elősegíteni azon mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlődését, amelyekre a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás nem vonatkozik,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:1. cikk

Célok

(1)  E megállapodás célja a Szerződő Felek mezőgazdasági termékeinek egymás piacára való bejutási lehetőségének javításával a Szerződő Felek közötti szabadkereskedelmi kapcsolatok erősítése.

(2)  „Mezőgazdasági termékek” a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi megállapodás 1–24. fejezetében felsorolt termékek. E megállapodás 1., 2. és 3. mellékletének alkalmazása szempontjából a Harmonizált Rendszer 3. fejezete, továbbá a 16.04 és 16.05 vámtarifaszám hatálya alá tartozó termékek, valamint a KN 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 és 2301 20 00 vámtarifaszám hatálya alá tartozó termékek nem tartoznak a mezőgazdasági termékek körébe.

(3)  E megállapodás, az 1. és 2. mellékletében biztosított kedvezmények kivételével, nem vonatkozik a Szabadkereskedelmi Megállapodás 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó termékekre.

2. cikk

Vámengedmények

(1)  A Svájc által a Közösség részére nyújtott vámengedményeket, a 3. mellékletben szereplő vámengedmények sérelme nélkül, e megállapodás 1. melléklete sorolja fel.

(2)  A Közösség által a Svájc részére nyújtott vámengedményeket, a 3. mellékletben szereplő vámengedmények sérelme nélkül, e megállapodás 2. melléklete sorolja fel.

3. cikk

Sajtra vonatkozó engedmények

A sajt kereskedelmére vonatkozó különös rendelkezéseket e megállapodás 3. melléklete tartalmazza.

4. cikk

Származási szabályok

Az e megállapodás 1., 2. és 3. melléklete szerint kölcsönösen alkalmazandó származási szabályokat a Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. jegyzőkönyve írja elő.

5. cikk

A kereskedelem technikai akadályainak lebontása

(1)   ►M18  A mezőgazdasági termékek kereskedelmét nehezítő technikai akadályoknak az alábbi területeken történő lebontására irányuló intézkedéseket e megállapodás 4–12. melléklete határozza meg: ◄

 4. melléklet a növényegészségügyről,

 5. melléklet az állati takarmányokról,

 6. melléklet a vetőmagokról,

 7. melléklet a borászati termékek kereskedelméről,

 8. melléklet a szeszes italok és az ízesített boralapú italok elnevezésének kölcsönös elismeréséről és védelméről,

 9. melléklet a biotermeléssel előállított mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről,

 10. melléklet az forgalmazási előírások hatálya alá tartozó gyümölcsök és zöldségek megfelelőségi ellenőrzésének elismeréséről,

 11. melléklet az élő állatok és az állati termékek kereskedelmére alkalmazandó állat-egészségügyi és állattenyésztési intézkedésekről,

▼M18

 annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.

▼B

(2)  E megállapodás 1. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 6., 7., 8. és 10–13. cikke nem vonatkozik a 11. mellékletre.

6. cikk

Mezőgazdasági vegyes bizottság

(1)  A Szerződő Felek képviselőiből vegyes bizottság jön létre (a továbbiakban: bizottság).

(2)  A bizottság feladata e megállapodás igazgatása és megfelelő működésének biztosítása.

(3)  A bizottság felhatalmazást kap az e megállapodásban és mellékleteiben foglalt határozatok elfogadására. Ezeket a határozatokat a Szerződő Felek saját szabályaikkal összhangban hajtják végre.

(4)  A bizottság megalkotja saját eljárási szabályzatát.

(5)  A bizottság közös megegyezéssel határoz.

(6)  E megállapodás megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére konzultációt folytatnak a bizottságban.

(7)  A bizottság felállítja az e megállapodás mellékleteinek igazgatásához szükséges munkacsoportokat. Eljárási szabályzatában meghatározza különösen a munkacsoportok összetételét, valamint működési rendjét.

▼M18

(8)  A bizottság felhatalmazást kap a megállapodás új nyelveken elkészült hiteles változatainak jóváhagyására.

▼B

7. cikk

Vitás ügyek rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket bármelyik Szerződő Fél a bizottság elé utalhatja. A bizottság törekszik a vita rendezésére. Minden olyan információt a bizottság rendelkezésére kell bocsátani, ami lehetővé teszi a helyzet alapos vizsgálatát az elfogadható megoldás megtalálása érdekében. Ezért a bizottság e megállapodás megfelelő működésének fenntartása érdekében minden lehetőséget megvizsgál.

8. cikk

Információcsere

(1)  A Szerződő Felek az e megállapodás végrehajtására és alkalmazására vonatkozó összes fontos információt kicserélik.

(2)  Mindkét Szerződő Fél tájékoztatja a másik Szerződő Felet, ha módosítani kívánja az e megállapodás alkalmazási körébe tartozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, és az új rendelkezésekről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik Szerződő Felet.

9. cikk

Titoktartás

A Szerződő Felek képviselői, szakemberei és más alkalamazottai kötelesek hivatali tevékenységük megszűnése után is tartózkodni az e megállapodás keretében szerzett olyan információ közlésétől, amelyre szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik.

10. cikk

Védintézkedések

(1)  Ha e megállapodás 1., 2. és 3. mellékletének alkalmazásával összefüggésben, és a Szerződő Felek mezőgazdasági piacai különleges érzékenységére tekintettel, ha az egyik Szerződő Féltől származó termékek importja a másik Szerződő Fél piacain tömeges zavart okoz, vagy azzal fenyeget, a Szerződő Felek azonnal konzultálnak egymással a megfelelő megoldás megtalálása érdekében. Az ilyen megoldás megszületéséig az érintett Szerződő Fél bármilyen, általa szükségesnek vélt intézkedést bevezethet.

(2)  Ha az (1) bekezdésben vagy e megállapodás többi mellékletében említett védintézkedéseket bevezetik,

a) megfelelő rendelkezések hiányában a következő eljárást kell alkalmazni:

 ha az egyik Szerződő Fél a másik területének egy részére vagy egészére vonatkozóan védőintézkedéseket kíván bevezetni, erről az indokok megjelölésével, előre tájékoztatja a másik Szerződő Felet,

 ha az egyik Szerződő Fél a saját vagy harmadik ország területének egy részére vagy egészére vonatkozóan védintézkedéseket kíván bevezetni, erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a másik Szerződő Felet,

 a tervezett intézkedések azonnali életbe léptetése lehetőségének sérelme nélkül, a Szerződő Felek a lehető legrövidebb időn belül konzultálnak a megfelelő megoldás megtalálása érdekében,

 ha a Közösség valamelyik tagállama védintézkedéseket hoz Svájccal, egy másik tagállammal vagy egy harmadik országgal szemben, a Közösség a lehető legrövidebb időn belül, megfelelő módon tájékoztatja Svájcot;

b) az e megállapodás megfelelő működését legkevésbé akadályozó intézkedéseknek kell elsőbbséget biztosítani.

▼M14

11. cikk

Módosítások

A bizottság határozhat a megállapodás mellékleteinek és mellékletei függelékeinek módosításáról.

▼B

12. cikk

Felülvizsgálat

(1)  Ha bármelyik Szerződő Fél e megállapodás felülvizsgálatát kezdeményezi, erre vonatkozóan indoklással ellátott kérelmet terjeszt a másik elé.

(2)  A Szerződő Felek megbízhatják a bizottságot az ilyen kérelmek vizsgálatával, és különösen a konzultációk tartására figyelemmel, ajánlások kidolgozásával.

(3)  A (2) bekezdésben említett konzultációk eredményeként létrejövő megállapodásokat megküldik a Szerződő Felek részére, hogy azokat saját eljárási szabályaikkal összhangban, erősítsék meg vagy hagyják jóvá.

13. cikk

A tárgyalások folytatásáról szóló záradék

(1)  A Szerződő Felek vállalják, hogy tovább munkálkodnak annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek kereskedelmében fokozatosan egyre nagyobb mértékű liberalizációt valósítsanak meg.

(2)  Ennek érdekében a Szerződő Felek a bizottságban rendszeresen felülvizsgálják a mezőgazdasági termékek kereskedelmét szabályozó feltételeket.

(3)  Az említett felülvizsgálat eredményei és a saját mezőgazdaságpolitikájuk alapján, valamint a mezőgazdasági piacok érzékenységére figyelemmel a Szerződő Felek, e megállapodás értelmében, viszonosság és kölcsönösen előnyös kedvezmények alapján tárgyalásokat kezdhetnek a mezőgazdasági termékek kereskedelmében fennálló akadályok további enyhítése érdekében.

(4)  A (3) bekezdésben említett tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodásokat megküldik a Szerződő Felek részére, hogy azokat saját eljárási szabályaikkal összhangban, erősítsék meg vagy hagyják jóvá.

14. cikk

A megállapodás végrehajtása

(1)  A Szerződő Felek minden általános vagy különös intézkedést megtesznek az e megállapodás alapján fennálló kötelezettségeik teljesítése érdekében.

(2)  A Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely e megállapodás céljainak elérését veszélyeztetheti.

15. cikk

Mellékletek

E megállapodás mellékletei, annak függelékeivel együtt a megállapodás szerves részét képezik.

16. cikk

Területi hatály

E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, az abban megállapított feltételek szerint, és másrészről Svájc felségterületén.

17. cikk

Hatálybalépés és időbeli hatály

(1)  A Szerződő Felek e megállapodást saját eljárási rendjük szerint erősítik meg vagy hagyják jóvá. E megállapodás az alábbi hét megállapodás mindegyikét megerősítő vagy jóváhagyó dokumentumok letétbe helyezéséről szóló végső értesítést követő második hónap utáni első napon lép hatályba:

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás

A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás

A légiközlekedésről szóló megállapodás

A közúti és a vasúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás

A megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás

A közbeszerzések bizonyos vonatkozásairól szóló megállapodás

A tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás

(2)  E megállapodás kezdetben hétéves időtartamra jön létre. A megállapodás határozatlan időre meghosszabbodik, kivéve, ha az Európai Közösség vagy Svájc a kezdeti időtartam lejárta előtt a másik szerződő felet ennek ellenkezőjéről értesíti. Ilyen értesítés esetén a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(3)  E megállapodást a Közösség vagy Svájc felmondhatja az e határozatról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél számára történő megküldésével. Ezen értesítés esetében a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(4)  Az (1) bekezdésben említett hét megállapodás a (2) bekezdésben említett meg nem újítási értesítés, vagy a (3) bekezdésben említett felmondás kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

1. MELLÉKLET

A Svájc által nyújtott engedmények

2. MELLÉKLET

A Közösség által nyújtott engedmények

3. MELLÉKLET

A sajtokra vonatkozó engedmények

1. függelék:

A Közösség által nyújtott engedmények

2. függelék:

A Svájc által nyújtott engedmények

3. függelék:

A Svájcba importálható „Italico” sajtok neveinek felsorolása

4. függelék:

A sajtok megnevezése

4. MELLÉKLET

Növényegészségügy

1. függelék:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

2. függelék:

Jogszabályok

3. függelék:

A növényútlevelek elkészítéséért felelős hivatalos szervek jegyzékének kérésre történő rendelkezésre bocsátásával megbízott hatóságok

4. függelék:

A 4. cikkben meghatározott övezetek és az azokra vonatkozó különleges követelmények

5. függelék:

Információcsere

5. MELLÉKLET

Állati takarmány

1. függelék

 

2. függelék:

A 9. cikkben említett jogszabályok listája

6. MELLÉKLET

Vetőmagok

1. függelék

Jogszabályok

2. függelék:

A vetőmagok ellenőrzése és a tanúsító testületek

3. függelék:

Svájc által megengedett közösségi eltérések

4. függelék:

Harmadik országok listája

7. MELLÉKLET

A borászati termékek kereskedelméről

1. függelék:

A 2. cikkben említett borászati termékek

2. függelék:

A 3. cikk a) és b) pontjában meghatározott különös rendelkezések

3. függelék:

A 4. cikkben említett, borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és technikai rendelkezések listája

4. függelék:

Az 5. cikkben említett, oltalom alatt álló elnevezések

5. függelék:

A 8. cikk (9) bekezdésében és a 25. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett feltételek és szabályok

8. MELLÉKLET

A szeszes italok és az ízesített boralapú italok elnevezéseinek kölcsönös elismerése és védelme

1. függelék:

Az európai unióból származó szeszes italok földrajzi árujelzőinek jegyzéke

2. függelék:

A svájcból származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezései

3. függelék:

A Közösségből származó ízesített italok oltalom alatt álló elnevezései

4. függelék:

A Svájcból származó ízesített italok oltalom alatt álló elnevezései

5. függelék:

A 2. cikkben említett, a szeszes italokra, az ízesített borokra és az ízesített italokra vonatkozó jogszabályok listája

9. MELLÉKLET

A biogazdálkodással előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

1. függelék:

A 3. cikkben említett, biogazdálkodással előállított mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó jogi aktusok jegyzéke

2. függelék:

Végrehajtási szabályok

10. MELLÉKLET

A friss gyümölcsök és zöldségek forgalmazási előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó ellenőrzések elismeréséről

1 Függelék:

A 10. melléklet 3. cikkében meghatározott ellenőrzési igazolások kibocsátására felhatalmazott svájci felügyeleti szervek

2 Függelék

 

11. MELLÉKLET

Az élő állatokkal és az állati termékekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó állat-egészségügyi és állattenyésztési intézkedések

1. függelék:

Ellenőrző intézkedések/megbetegedések bejelentése

2. függelék:

Állategészégügy: kereskedelem és forgalomba hozatal

3. függelék:

Élő állatok, azok spermájának, petesejtjeinek és embióinak behozatala harmadik országokból

4. függelék:

Állattenyésztési technika, a harmadik országokból származó behozatalt is beleértve

5. függelék:

Élő állatok, sperma, petesejt és embrió: határellenőrzések és ellenőrzési díjak

6. függelék:

Állati termékek

7. függelék:

Illetékes hatóságok

8. függelék:

A regionális feltételek kiigazításai

9. függelék:

A vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások irányelvei

10. függelék:

Állati termékek: határellenőrzések és ellenőrzési díjak

11. függelék:

Kapcsolattartó pontok

12. MELLÉKLET

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról

1. függelék:

A felek azon földrajzi árujelzőinek jegyzéke, amelyek számára a másik fél oltalmat biztosít

2. függelék:

A felek jogszabályai

▼M12

1. MELLÉKLET

A Svájc által nyújtott engedmények

Az alábbiakban részletezett vámengedményeket Svájc a Közösségből származó alábbi termékekre, és adott esetben éves mennyiségektől függően nyújtja:Svájci tarifaszám

Áru megnevezése

Érvényes vámtarifa

(CHF/100 kg bruttó tömeg)

Éves mennyiség

(nettó súly tonnában)

0101 90 95

Élő ló (kivéve a fajtiszta tenyészállatokat és a mészárszékre szánt állatokat) (darabszámban)

0

100 db

0204 50 10

Kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

40

100

0207 14 81

Baromfimell, házi szárnyasok faja, fagyasztva

15

2 100

0207 14 91

Baromfi, házi szárnyasok faja, feldarabolt húsa és ehető vágási melléktermékei, ideértve a májat (kivéve a mellet), fagyasztva

15

1 200

0207 27 81

Pulykamell, házi szárnyasok faja, fagyasztva

15

800

0207 27 91

Pulyka, házi szárnyasok faja, feldarabolt húsa és ehető vágási melléktermékei, ideértve a májat (kivéve a mellet), fagyasztva

15

600

0207 33 11

Kacsa, házi szárnyasok faja, egyben, fagyasztva

15

700

0207 34 00

Hízott kacsamáj, libamáj vagy gyöngytyúkmáj, házi szárnyasok faja, frissen vagy hűtve

9,5

20

0207 36 91

Kacsa, liba vagy gyöngytyúk darabolt húsa és ehető vágási melléktermékek, házi szárnyasok faja, fagyasztva (a hízott máj kivételével)

15

100

0208 10 00

Házi-, üregi vagy mezei nyúlból élelmezési célra alkalmas hús és vágási melléktermékek és belsőségek, frissen, hűtve vagy fagyasztva

11

1 700

0208 90 10

Vadhús és vad ehető vágási mellékterméke, frissen, hűtve vagy fagyasztva (kivéve a mezei és üregi nyulat és a vaddisznót)

0

100

ex 0210 11 91

Sertéssonka (kivéve vaddisznó) és sonkadarabok, csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

Mentes

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Darabolt csonttalan hússzelet, sós lében tartósítva vagy füstölve

Mentes

0210 20 10

Szarvasmarhafélék húsa szárítva

Mentes

200  (2)

ex 0407 00 10

Ehető madarak tojása héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

47

150

ex 0409 00 00

Természetes akácméz

8

200

ex 0409 00 00

Egyéb természetes méz (kivéve: akácméz)

26

50

0602 10 00

Nem gyökeres dugvány és oltvány

Mentes

Korlátlan

 

Almaféle gyümölcsöt termő gyümölcsoltvány típusú csemeték (magról vagy vegetatív szaporítással előállítva):

Mentes

 (3)

0602 20 11

—  oltva, szabad gyökérrel

0602 20 19

—  oltva, földlabdával

0602 20 21

—  nem oltva, szabad gyökérrel

0602 20 29

—  nem oltva, földlabdával

 

Csonthéjas gyümölcsű, gyümölcsoltvány típusú csemeték (magról vagy vegetatív szaporítással előállítva):

Mentes

 (3)

0602 20 31

—  oltva, szabad gyökérrel

0602 20 39

—  oltva, földlabdával

0602 20 41

—  nem oltva, szabad gyökérrel

0602 20 49

—  nem oltva, földlabdával

 

Almaféle és csonthéjas gyümölcsöt termő gyümölcsoltvány típusú csemetéktől eltérő palánták (magról vagy vegetatív szaporítással előállítva), ehető gyümölcs kategóriában:

Mentes

Korlátlan

0602 20 51

—  szabad gyökérrel

0602 20 59

—  másként, mint szabad gyökérrel

 

Fák, törpefák, cserjék, bokrok, ehető gyümölcs kategóriában, szabad gyökérrel:

Mentes

 (3)

0602 20 71

—  almafélék

0602 20 72

—  csonthéjasak

0602 20 79

—  mások, mint almafélék vagy csonthéjasak

Mentes

Korlátlan

 

Fák, törpefák, cserjék, bokrok, ehető gyümölcs kategóriában, földlabdával:

Mentes

 (3)

0602 20 81

—  almafélék

0602 20 82

—  csonthéjasak

0602 20 89

—  mások, mint almafélék vagy csonthéjasak

Mentes

Korlátlan

0602 30 00

Rododendron és azálea, oltva is

Mentes

Korlátlan

 

Rózsafák/rózsatövek, oltva vagy nem:

Mentes

Korlátlan

0602 40 10

—  vadrózsafák és vadrózsatövek

 

—  egyéb mint vadrózsafák és vadrózsatövek:

0602 40 91

—  szabad gyökérrel

0602 40 99

—  másként mint szabad gyökérrel, földlabdával

 

Hasznos növények palántái (magról vagy vegetatív szaporítással előállítva), gombacsíra:

Mentes

Korlátlan

0602 90 11

—  zöldségpalánták és gyeptekercs

0602 90 12

—  gombacsíra

0602 90 19

—  egyéb, mint zöldségpalánta, gyeptekercs és gombacsíra

 

Egyéb élő növények (beleértve gyökerüket):

Mentes

Korlátlan

0602 90 91

—  szabad gyökérrel

0602 90 99

—  másként mint szabad gyökérrel, földlabdával

0603 11 10

Rózsa, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, május 1-jétől október 25-ig

Mentes

1 000

0603 12 10

Szegfű, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, május 1-jétől október 25-ig

0603 13 10

Orchidea, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, május 1-jétől október 25-ig

0603 14 10

Krizantém, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, május 1-jétől október 25-ig

 

Vágott virág és bimbó (más, mint szegfű, rózsa, orchidea és krizantém), díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, május 1-jétől október 25-ig:

0603 19 11

—  fás

0603 19 19

—  egyéb, mint fás

0603 12 30

Szegfű, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, október 26-tól április 30-ig

Mentes

Korlátlan

0603 13 30

Orchidea, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, október 26-tól április 30-ig

0603 14 30

Krizantém, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, október 26-tól április 30-ig

0603 19 30

Tulipán, vágott, díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, október 26-tól április 30-ig

 

Vágott virág és bimbó (más, mint tulipán és rózsa), díszítés vagy csokorkészítés céljára, frissen, október 26-tól április 30-ig:

Mentes

Korlátlan

0603 19 31

—  fás

0603 19 39

—  egyéb, mint fás

 

Paradicsom frissen vagy hűtve:

Mentes

10 000

 

—  cseresznyeparadicsom:

0702 00 10

—  október 21-től április 30-ig

 

—  Peretti paradicsom (hosszúkás):

0702 00 20

—  október 21-től április 30-ig

 

—  egyéb 80 mm vagy nagyobb átmérőjű paradicsom (húsos paradicsom):

0702 00 30

—  október 21-től április 30-ig

 

—  egyebek:

0702 00 90

—  október 21-től április 30-ig

 

Iceberg fejes saláta külső levelek nélkül:

Mentes

2 000

0705 11 11

—  január 1-jétől február végéig

 

Witloof cikóriasaláta, frissen vagy hűtve:

Mentes

2 000

0705 21 10

—  május 21-től szeptember 30-ig

0707 00 10

Salátának való uborka október 21-től április 14-ig

5

200

0707 00 30

Apró csemege uborka, hossza > 6 cm, de = < 12 cm, frissen vagy hűtve, október 21-től április 14-ig

5

100

0707 00 31

Apró csemege uborka, hossza > 6 cm de = < 12 cm, frissen vagy hűtve, április 15-től október 20-ig

5

2 100

0707 00 50

Apró uborka, frissen vagy hűtve

3,5

800

 

Padlizsán, frissen vagy hűtve:

Mentes

1 000

0709 30 10

—  október 16-tól május 31-ig

0709 51 00

0709 59 00

Az Agaricus nemhez tartozó vagy egyéb típusú ehető gombák, kivéve a szarvasgombát

Mentes

Korlátlan

 

Édes paprika, frissen vagy hűtve:

2,5

Korlátlan

0709 60 11

—  november 1-jétől március 31-ig

0709 60 12

Édes paprika, frissen vagy hűtve, április 1-jétől október 31-ig

5

1 300

 

Cukkini (beleértve a cukkini virágát), frissen vagy hűtve:

Mentes

2 000

0709 90 50

—  október 31-től április 19-ig

ex 0710 80 90

Gomba (nem főzve, vagy vízben vagy gőzben főzve), fagyasztva

Mentes

Korlátlan

0711 90 90

Zöldségfélék és zöldségkeverék, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0

150

0712 20 00

Vöröshagyma, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

0

100

0713 10 11

Borsó (Pisum sativum), szárítva, kifejtve, egész szemes, nem kezelt, állati takarmánynak

0,9 visszatérítés a vámtételre alkalmazva

1 000

0713 10 19

Borsó (Pisum sativum), szárítva, kifejtve, egész szemes, nem kezelt (kivéve ami állati takarmánynak való, technológiai célra vagy sörgyártásra)

0

1 000

 

Mogyoró (Corylus spp.), frissen vagy szárítva:

Mentes

Korlátlan

0802 21 90

—  héjastól, más, mint állati takarmánynak vagy olajpréselésre

0802 22 90

—  hámozva, más, mint állati takarmánynak vagy olajpréselésre

0802 32 90

Dió

Mentes

100

ex 0802 90 90

Ehető fenyőmag, frissen vagy szárítva

Mentes

Korlátlan

0805 10 00

Narancs, frissen vagy szárítva

Mentes

Korlátlan

0805 20 00

Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementin (magtalan mandarinfajta), wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva

Mentes

Korlátlan

0807 11 00

Görögdinnye, frissen

Mentes

Korlátlan

0807 19 00

Sárgadinnye, frissen, nem görögdinnye

Mentes

Korlátlan

 

Kajszibarack, frissen, nem csomagolt:

Mentes

2 100

0809 10 11

—  szeptember 1-jétől június 30-ig

 

egyéb kiszerelésben:

0809 10 91

—  szeptember 1-jétől június 30-ig

0809 40 13

Szilva, frissen, nem csomagolt, július 1-jétől szeptember 30-ig

0

600

0810 10 10

Földieper, frissen, szeptember 1-jétől május 14-ig

Mentes

10 000

0810 10 11

Földieper, frissen, május 15-től augusztus 31-ig

0

200

0810 20 11

Málna, frissen, június 1-jétől szeptember 14-ig

0

250

0810 50 00

Kiwi, frissen

Mentes

Korlátlan

ex 0811 10 00

Földieper, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kiskereskedelmi értékesítésre szánt csomagolás nélkül, ipari felhasználásra

10

1 000

ex 0811 20 90

Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kiskereskedelmi értékesítésre szánt csomagolás nélkül, ipari felhasználásra

10

1 200

0811 90 10

Fekete áfonya, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0

200

0811 90 90

Ehető gyümölcsök, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (földieper, málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, fekete áfonya és trópusi gyümölcsök kivételével)

0

1 000

0904 20 90

Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, szárítva, zúzva, vagy őrölve, tovább elkészítve

0

150

0910 20 00

Sáfrány

Mentes

Korlátlan

1001 90 60

Búza és kétszeres (kivéve a kemény búzát), denaturált, állati takarmánynak

0,6 visszatérítés a vámtételre alkalmazva

50 000

1005 90 30

Állati takarmánykukorica

0,5 visszatérítés a vámtételre alkalmazva

13 000

 

Olívaolaj, szűz, nem állati takarmánynak:

 

 

1509 10 91

—  legfeljebb 2 literes üvegtartályban

60,60  (4)

Korlátlan

1509 10 99

—  2 literesnél nagyobb üvegtartályban vagy más tartályban

86,70  (4)

Korlátlan

 

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem állati takarmánynak:

 

 

1509 90 91

—  legfeljebb 2 literes üvegtartályban

60,60  (4)

Korlátlan

1509 90 99

—  2 literesnél nagyobb üvegtartályban vagy más tartályban

86,70  (4)

Korlátlan

ex 0210 19 91

Sonka, sós lében tartósítva, csont nélkül, hólyagban vagy műbélben

Mentes

3 715

ex 0210 19 91

Apróra vágott hús, csont nélkül, füstölve

1601 00 11

1601 00 21

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek a vaddisznó kivételével, a 0101 –0104 rovat alá tartozó állatokból

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Sertésnyak, levegőn szárítva, fűszerezve is, egészben, részben vagy vékonyra vágva

 

Paradicsom, egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:

 

 

2002 10 10

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

2,50

Korlátlan

2002 10 20

—  5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

4,50

Korlátlan

 

Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem egészben vagy darabolva:

Mentes

Korlátlan

2002 90 10

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

2002 90 21

Paradicsompép, -püré és -sűrítmény, légmentes csomagolásban, amelynek szárazanyag-tartalma 25 % súlyszázalék vagy több, összetétele paradicsom és víz, só vagy fűszerek hozzáadásával is, 5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

Mentes

Korlátlan

2002 90 29

Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem egészben vagy darabolva, nem paradicsompép, -püré és -sűrítmény:

— 5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

Mentes

Korlátlan

2003 10 00

Az Agaricus nemhez tartozó gombák, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

0

1 700

 

Articsóka, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, más, mint a 2006 . sz. alatti termékek:

 

 

ex 2004 90 18

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

17,5

Korlátlan

ex 2004 90 49

—  5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

24,5

Korlátlan

 

Spárga, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, más, mint a 2006 . sz. alatti termékek:

Mentes

Korlátlan

2005 60 10

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

2005 60 90

—  5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

 

Olajbogyó, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, más, mint a 2006 . sz. alatti termékek:

Mentes

Korlátlan

2005 70 10

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

2005 70 90

—  5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

 

Kapribogyó és articsóka, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, más, mint a 2006 . sz. alatti termékek:

 

 

ex 2005 99 11

—  5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

17,5

Korlátlan

ex 2005 99 41

—  5 kg-nál nem nagyobb kiszerelésben

24,5

Korlátlan

2008 30 90

Citrusfélék, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával vagy anélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

Mentes

Korlátlan

2008 50 10

Kajszibarackpép, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

10

Korlátlan

2008 50 90

Kajszibarack, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával vagy anélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

15

Korlátlan

2008 70 10

Őszibarackpép, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

Mentes

Korlátlan

2008 70 90

Őszibarack, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával vagy anélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

Mentes

Korlátlan

 

Narancs, grépfrút vagy pomelo kivételével minden citrusféle leve, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül:

 

 

ex 2009 39 19

—  cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, koncentrátum

6

Korlátlan

ex 2009 39 20

—  cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, koncentrátum

14

Korlátlan

 

Édes borok, specialitások és „mistelles” az alábbi kiszerelésben:

 

 

2204 21 50

—  nem több mint 2 liter (5)

8,5

Korlátlan

2204 29 50

—  több mint 2 liter (5)

8,5

Korlátlan

ex 2204 21 50

Portói, nem több mint 2 literes kiszerelésben, leírás szerint (6)

Mentes

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (görög fehérbor) nem több mint 2 literes kiszerelésben, leírás szerint (7)

Mentes

500 hl

 

Retsina (görög fehérbor) több mint 2 literes kiszerelésben, leírás szerint (7), az alábbi alkohol térfogatszázalékban:

ex 2204 29 21

—  több mint 13 % vol

ex 2204 29 22

—  nem több mint 13 % vol

(1)   Beleértve 480 t pármai és San Daniele sonka, a Svájc és az EK közötti, 1972. január 25-i levélváltás szerint.

(2)   Beleértve 170 t Bresaola, a Svájc és az EK közötti, 1972. január 25-i levélváltás szerint.

(3)   Évi összesen 60 000 palánta kontingens keretében.

(4)   Ideértve a kötelező tárolás garanciaalapjához való hozzájárulást.

(5)   Csak a megállapodás 7. melléklete szerinti termékekre terjed ki.

(6)   Leírás: A „Portói” bor elnevezésen Portugália meghatározott régiójában termelt minőségi bort kell érteni, amely ezen elnevezést az 1493/1999/EK rendelet szerint viseli.

(7)   Leírás: A „Retsina” bor elnevezésen az 1493/1999/EK rendelet, VII. melléklet A.2. pontjában rögzített közösségi rendelkezések szerinti asztali bort kell érteni.

2. MELLÉKLET

A Közösség által nyújtott engedmények

Az alábbiakban részletezett vámengedményeket a Közösség a Svájcból származó alábbi termékekre, és adott esetben éves mennyiségektől függően nyújtja:KN-kód

Áru megnevezése

Érvényes vámtarifa

(EUR/100 kg nettó tömeg)

Éves mennyiség nettó súlyban

(tonna)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Élő szarvasmarhafélék, 160 kg-ot meghaladó élőtömegű

0

4 600 db

ex 0210 20 90

Szarvasmarhafélék húsa, csont nélkül, szárítva

Mentes

1 200

ex 0401 30

Tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

Mentes

2 000

0403 10

Joghurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciális, „csecsemőtej”-nek nevezett tejek, légmentes csomagolásban, nem több mint 500 gramm nettó tartalommal, 10%-ot meghaladó zsírtartalommal (1)

43,8

Korlátlan

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

Mentes

Korlátlan

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó, frissen

Mentes

Korlátlan

0701 10 00

Vetőburgonya, frissen vagy hűtve

Mentes

4 000

0702 00 00

Paradicsom frissen vagy hűtve:

Mentes (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Vöröshagyma, nem vetőhagyma, póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve

Mentes

5 000

0704 10 00

0704 90

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle, a kelbimbó kivételével, frissen vagy hűtve

Mentes

5 500

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

Mentes

3 000

0706 10 00

Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve

Mentes

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, a torma (Cochlearia armoracia) kivételével, frissen vagy hűtve

Mentes

3 000

0707 00 05

Uborka, frissen vagy hűtve

Mentes (2)

1 000

0708 20 00

Bab (Vigna, spp., Phaseolus spp.), frissen vagy hűtve

Mentes

1 000

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs) frissen vagy hűtve

Mentes

500

0709 40 00

Zeller, a gumós zeller kivételével, frissen vagy hűtve

Mentes

500

0709 51 00

0709 59

Gomba és szarvasgomba, frissen vagy hűtve

Mentes

Korlátlan

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

Mentes

1 000

0709 90 10

Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) kivételével, frissen vagy hűtve

Mentes

1 000

0709 90 20

Répa (vagy fehér nedvdús szárú répa) és kárdi

Mentes

300

0709 90 50

Ánizskapor, frissen vagy hűtve

Mentes

1 000

0709 90 70

Cukkini, frissen vagy hűtve

Mentes (2)

1 000

0709 90 90

Más zöldség, frissen vagy hűtve

Mentes

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Gomba (nem főzve, vagy vízben vagy gőzben főzve) fagyasztva

Mentes

Korlátlan

0712 90

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, akár korábban főzött zöldségekből készítve is, de tovább nem elkészítve, a vöröshagyma, a gomba és a szarvasgomba kivételével

Mentes

Korlátlan

ex 0808 10 80

Alma, az almabornak való alma kivételével, frissen

Mentes (2)

3 000

0808 20

Körte és birs, frissen

Mentes (2)

3 000

0809 10 00

Kajszibarack, frissen

Mentes (2)

500

0809 20 95

Cseresznye, a meggy kivételével (Prunus cerasus), frissen

Mentes (2)

1 500  (2)

0809 40

Szilva és kökény, frissen

Mentes (2)

1 000

0810 10 00

Földieper

Mentes

200

0810 20 10

Málna, frissen

Mentes

100

0810 20 90

Földi szeder vagy faeper és kaliforniai málna, frissen

Mentes

100

1106 30 10

Liszt, dara és banánpor

Mentes

5

1106 30 90

A 8. fejezetbe tartozó egyéb gyümölcslisztek, -darák és por darák

Mentes

Korlátlan

ex 0210 19 50

Sonka, sós lében tartósítva, csont nélkül, hólyagban vagy műbélben

Mentes

1 900

ex 0210 19 81

Apróra vágott hús, csont nélkül, füstölve

ex 1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek a vaddisznó kivételével a 0101 –0104 rovat alá tartozó állatokból

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Sertésnyak, levegőn szárítva, fűszerezve is, egészben, részben vagy vékonyra vágva

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Paradicsompor, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

2003 90 00

Gomba, az Agaricus nemhez tartozó gombákon kívül, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Mentes

Korlátlan

0710 10 00

Burgonya, nem főzve, vagy vízben vagy gőzben főzve, fagyasztva

Mentes

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, más mint a 2006 . sz. alatti termékek, a liszt, dara vagy pehely kivételével

2005 20 80

Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, más, mint a 2006 . sz. alatti termékek, a liszt, dara, pehely kivételével, és burgonyakészítmények vékonyra szeletelve, zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Zöldség és zöldségkeverékből készített por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2008 30

Citrusfélékből készített pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2008 40

Körtéből készített pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2008 50

Kajszibarackból készített pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

2008 60

Cseresznye, másként elkészítve vagy tartósítva, cukor, vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával vagy anélkül, más rovatban nem megnevezve és nem beleértve

Mentes

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Cseresznye, nem főzve, vagy vízben vagy gőzben főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

0811 90 80

Cseresznye, más mint meggy (Prunus cerasus), nem főzve, vagy vízben vagy gőzben főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

ex 2008 70

Őszibarack, pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2008 80

Földieper, pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2008 99

Egyéb gyümölcsből készített pehely és por, cukor, más édesítőanyag vagy keményítő hozzáadásával vagy anélkül (4)

Mentes

Korlátlan

ex 2009 19

Narancslépor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Grépfrútlépor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

ex 2009 31

ex 2009 39

Bármilyen más citrusgyümölcslépor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananászlépor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

ex 2009 71

ex 2009 79

Almalépor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

ex 2009 80

Bármilyen más gyümölcs vagy zöldség levéből készített por, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy anélkül

Mentes

Korlátlan

(1)   Ennek az alpontnak az alkalmazásában speciális ún. „csecsemőtej”-nek minősülnek azok a tejfajták, amelyek kórokozóktól és mérgező anyagoktól mentesek, és amelyek grammonként kevesebb mint 10 000 újraéleszthető aerob baktériumot, és kevesebb mint két koli baktériumot tartalmaznak.

(2)   Adott esetben a minimális vámtételtől eltérő speciális vámtételt kell alkalmazni.

(3)   Beleértve az 1986. július 14-i levélváltás szerinti 1 000 tonnát.

(4)   Lásd a zöldségporok és a gyümölcsporok vámtarifáira vonatkozó Közös Nyilatkozatot.

▼B

3. MELLÉKLET

A SAJTOKRA VONATKOZÓ ENGEDMÉNYEK

1. A Közösség és Svájc vállalja, hogy e megállapodás hatálybalépését követő öt év alatt fokozatosan liberalizálják a Harmonizált Rendszer 0406 vámtarifaszáma alá tartozó sajtok kereskedelmét.

2. A liberalizációs folyamat a következőképpen történik:

a)  Behozatal a Közösség területére:

Az e megállapodás hatálybalépését követő első évben a Közösség megszünteti vagy adott esetben, éves mennyiségek szerint, fokozatosan lebontja a Svájcból származó sajtok vámját. A különböző sajtféleségekre vonatkozó alapvámok összegét és az éves alapmennyiségeket e melléklet 1. függeléke tartalmazza.

i. A Közösség évi 20 %-kal csökkenti az 1. függelék táblázatában felsorolt alapvámok összegét. Az első vámcsökkentésre a megállapodás hatálybalépése után egy évvel kerül sor.

ii. A Közösség évi 1 250 tonnával növeli az 1. függelék táblázatában szereplő vámkontingenseket; az első emelésre a megállapodás hatálybalépése után egy évvel kerül sor. A kereskedelmet a hatodik év elejére teljesen liberalizálják.

iii. Svájc mentesül azon alól követelmény alól, hogy árai megfeleljenek a közös vámtarifa KN 0406 vámtarifaszám alá tartozó élelmiszerek megnevezésénél szereplő határparitásos áraknak.

b)  Kivitel a Közösség területéről

A Közösség nem alkalmaz export-visszatérítést a Harmonizált Rendszer 0406 vámtarifaszáma alá tartozó sajtok Svájcba irányuló exportjára.

c)  Behozatal Svájc területére

A megállapodás hatálybalépését követő első évben Svájc megszünteti vagy adott esetben, éves mennyiségek szerint, fokozatosan lebontja a Közösségből származó sajtok vámját. A különböző sajtféleségekre vonatkozó alapvámok összegét és az éves alapmennyiségeket e melléklet 2. függelékének a) pontja tartalmazza.

i. Svájc évi 20 %-kal csökkenti a 2. függelék a) táblázatában felsorolt alapvámok összegét. Az első vámcsökkentésre a megállapodás hatálybalépése után egy évvel kerül sor.

ii. Svájc évi 2 500 tonnával növeli a 2. függelék a) táblázatában szereplő vámkontingenseket. Az első emelésre a megállapodás hatálybalépése után egy évvel kerül sor. A Közösség minden év kezdete előtt legalább négy hónappal meghatározza azon sajtféleségeket, amelyekre az adott növelést alkalmazni kell. A kereskedelmet a hatodik év elejére teljesen liberalizálják.

d)  Kivitel Svájc területéről

A megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül Svájc az alábbiak szerint fokozatosan megszünteti a Közösségbe irányuló sajtszállítmányok exporttámogatását.

i. A megszüntetési folyamat alapját képező összegeket ( 1 ) a 2. függelék b) táblázata tartalmazza.

ii. Az alapösszegek a következőképpen csökkennek:

 egy évvel a megállapodás hatálybalépése után 30 %-kal,

 két évvel a megállapodás hatálybalépése után 55 %-kal,

 három évvel a megállapodás hatálybalépése után 80 %-kal,

 négy évvel a megállapodás hatálybalépése után 90 %-kal,

 öt évvel a megállapodás hatálybalépése után 100 %-kal.

3. A Közösség és Svájc megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az importengedélyeket úgy adják ki, hogy az a piac igényeinek figyelembevételével rendszeres importot tegyen lehetővé.

4. A Közösség és Svájc biztosítják, hogy az egymás részére nyújtott kölcsönös kedvezmények érvényesülését ne akadályozzák az importot és az exportot érintő más intézkedések.

5. Ha az árak és/vagy az import alakulása valamelyik Szerződő Fél piacán zavart okoz, akkor a megállapodás 6. cikke alapján felállított bizottság keretében bármelyik Szerződő Fél kezdeményezésére a lehető leghamarabb konzultációt tartanak a megfelelő megoldás megtalálása érdekében. Erre vonatkozóan a Szerződő Felek megállapodnak, hogy rendszeres időközönként információt cserélnek az árakról, valamint a helyileg gyártott és importált sajtok piacaival kapcsolatos más fontos adatokról.

1. függelék

A Közösség által nyújtott engedményekBehozatal a Közösség területére

KN -kód

Árumegnevezés

alapvám összege

(EUR/nettó 100 kg)

éves alapmennyiség

(tonna)

ex 0406 20

1 kg sajtban legfeljebb 400 g vizet tartalmazó reszelt vagy őrölt sajt bármilyen fajtája

mentes

korlátlan

0406 30

ömlesztett sajt

mentes

korlátlan

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Ementáli, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse és Appenzell

6,58

korlátlan

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Ort és Tète de Moine

mentes

korlátlan

0406 90 19

Glarus herb (Schlabziger néven ismert) sajt

mentes

korlátlan

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

mentes

korlátlan

0406 90 25

Tilsit

mentes

korlátlan

ex  04 06

A fent felsoroltakon kívüli más sajtok

mentes

3000

(1)    Szinoníma: Vacherin fribourgeois.

2. függelék

Svájc által nyújtott engedmények

a)   Behozatal Svájc területéresvájci vámtarifa szám

Árumegnevezés

alapvám összege

(CHF/100kg bruttó tömeg)

éves alapmennyiség

(tonna)

0406 10 10

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Mascarpone és Ricotta Romana sajt

mentes

korlátlan

ex 0406 20

1 kg sajtban legfeljebb 400 g vizet tartalmazó reszelt vagy őrölt sajt

mentes

korlátlan

0406 40

–  A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Danish Blue, Gorgonzola és Roquefort sajt

–  A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának nem megfelelő Roquefort sajt, származási bizonyítvánnyal

– A Danish Blue, Gorgonzola és Roquefort sajttól eltérő, más kékerezetű sajt

mentes

korlátlan

0406 90 11

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola és Stracchino sajt

mentes

korlátlan

ex 0406 90 19

feta, a 4. függelékben leírtaknak megfelelően

mentes

korlátlan

ex 0406 90 19

juhtejből készült lágy sajt, sós lében, a 4. függelékben leírtak szerint

mentes

korlátlan

0406 90 21

fűszeres sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 65 tömegszázalék

mentes

korlátlan

0406 90 31

0406 90 39

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, másfajta Pecorino) és Provolone sajt

mentes

korlátlan

0406 90 51

0406 90 59

–  A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) és Saint-Nectaire sajt

mentes

5000

ex 0406 90 91

– Raclette típusú sajt a 4. függelékben leírtak szerint

0406 90 60

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Cantal sajt

mentes

korlátlan

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal és Roncal a 4. függelékben leírtak szerint

mentes

korlátlan

ex 0406 90 99

Parmagiano Reggiano és Grana Padano sajt, darabjaik, kéreggel vagy anélkül, a csomagoláson legalább a sajt nevének, zsírtartalmának, a csomagolást végző nevének, valamint a gyártás országának feltüntetésével, a szárazanyagra számítva legalább 32 tömegszázalék zsírtartalommal,

Parmagiano Reggiano: legfeljebb 32 % víztartalommal

Grana Padano: legfeljebb 33,2 % víztartalommal

mentes

korlátlan

0406 10 90

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának nem megfelelő mozzarella típusú sajt

mentes

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának nem megfelelő, zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 65 tömegszázalék víztartalmú provolone típusú sajt

mentes

500

ex  04 06

A fenti felsorolásban nem szereplő, zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 65 tömegszázalék víztartalmú kemény és félkemény sajtok

mentes

5000

ex  04 06

A fenti felsorolásban nem szereplő sajtok

mentes

1000

0406 10 20

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Mozzarella sajt tartósító folyadékban, a 4. mellékletben leírtak szerint (2)

185

korlátlan

0406 30

Nem reszelt, sem őrölt ömlesztett sajt

180,55

korlátlan

0406 90 51

A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő Asiago, Bitto, Fontal Saint-Paulin (Port Salut) és Saint Nectaire sajt, az 5 000 tonnás éves kontingensen kívül

289

korlátlan

0406 90 91

Zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 65 tömegszázalék víztartalmú egyéb félkemény sajtok

315

korlátlan

(1)   A Svájcba történő behozatalra engedélyezett „Italico” lágy sajtok neveinek felsorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2)   A Marrakesh-i Jegyzőkönyv mellékletét képező LIX. Svájc-Liechtenstein listának megfelelő, tartósító folyadék nélküli Mozzarella sajt esetében az alkalmazandó vám megegyezik a LIX listában szereplő rendes vámmal.

b)   Kivitel Svájc területéről

Az e melléklet 2d) pontjában említett alapösszegek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:svájci vámtarifa szám

Árumegnevezés

Maximális (1) export-támogatás (2)

(CHF/nettó 100 kg)

0406 30

ömlesztett sajt, nem reszelt, nem őrölt

0

0406 20

mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Glarus herb fűszeres sajt

139

ex 0406 90 99

Ementáli

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyere

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

a fent felsoroltak között nem szereplő, más sajtok:

 

– friss sajtok és lágy sajtok

219

– félkemény sajtok

274

– kemény és nagyon kemény sajtok

343

(1)   A teljes liberalizálásig, kivéve a KN 0406 90 01 vámtarifaszám alá tartozó, a Közösség piacára a minimális bevitel keretében behozott, feldolgozásra szánt sajtot.

(2)   Beleértve minden más, egyenértékű hatású intézkedés alapján biztosított összeget.

3. függelék

A Svájcba importálható „Italico” sajtok felsorolása

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

4. függelék

Sajtok leírása

Az alább felsorolt sajtokra az e megállapodás szerinti vámtételek csak akkor alkalmazhatók, ha a sajtok megfelelnek az alább megadott leírásnak, az előírt jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, és behozataluk a megfelelő névvel történik.1.  Feta

Név

Feta

Gyártási terület

Trákia, Macedónia, Tesszália, Epirusz, Görögország szárazföldi része, Peloponnészosz és Leszbosz (Görögország)

Forma és méret

Különféle méretű kockák vagy négyzetes tömbök

Jellemzők

Kéreg nélküli lágy sajt; fehér, lágy, de tömör és kissé omlós állagú, enyhén savanykás és sós ízű, kizárólag juhtejből vagy legfeljebb 30 % kecsketej hozzáadásával készül, legalább 2 hónapos érlelési idővel.

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 43 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 44 %

2.  Juhsajtból készült fehér sajt, sós lében

Leírás

Fehér sajt juhtejből, származási ország, sós lében, kizárólag juhtejből készült, vagy

Fehér sajt juhtejből, származási ország, sós lében, juhtejből és kecsketejből készült.

Gyártási terület

Az Európai Unió tagállamai

Forma és méret

különféle méretű kockák vagy négyzetes tömbök

Jellemzők

Kéreg nélküli lágy sajt; fehér, lágy, de tömör és kissé omlós állagú, enyhén savanykás és sós ízű. Kizárólag juhtejből vagy legfeljebb 10 % kecsketej hozzáadásával készült, legalább 2 hónapos érlelési idővel.

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 43 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 44 %

A sajtra csak akkor alkalmazhatók az e megállapodás szerinti vámtételek, ha minden darab csomagolásán szerepel a gyártó teljes címe és az, hogy a sajt kizárólag juhtejből, illetve adott esetben kecsketej hozzáadásával készült.

3.  Manchego

Név

Manchego

Gyártási terület

Castile-La Mancha Autonóm Közösség (Albacete tartomány, Ciudad Real, Cuenca és Toledo)

Forma, méret és az egy sajtra eső tömeg

Henger alakú sajt, a teteje/alja majdnem lapos. Magasság: 7–12 cm, átmérő: 9–22 cm, egy sajt tömege: 1–3,5 kg

Jellemzők

Kemény, halványsárga vagy szürkésfekete kéreg; szilárd, tömör állag, fehértől a sárgás elefántcsontszínig, esetleg kis, egyenetlen eloszlású lyukakkal; jellegzetes szag és íz. Kemény vagy félkemény sajt, kizárólag a Manchega fajtájú juh 45–60 percen keresztül 28 °C és 32 °C közötti hőmérsékleten melegített és tejoltó vagy más engedélyezett koaguláló enzimmel beoltott nyers vagy pasztőrözött tejéből készült; legalább 60 napos érlelési idővel.

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 50 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 55 %

4.  Idiazabal

Név

Idiazabal

Gyártási terület

Guipuzcoa tartomány, Navarre, Alava és Vizcaya

Forma, méret és egy sajtra eső tömeg

Henger alakú sajt, a teteje/alja majdnem lapos. Magasság: 8–12 cm, átmérő: 10–30 cm, egy sajt tömege: 1–3 kg

Jellemzők

Kemény, halványsárga vagy sötétbarna kéreg, ha a sajt füstölt; szilárd, tömör állag, színe a fehértől a sárgás elefántcsontszínig terjed, esetleg kis, egyenetlen eloszlású lyukakkal; jellegzetes szag és íz. Kizárólag a Lacha és Carranzana fajtájú juhok 20–45 percen keresztül 28 °C és 32 °C közötti hőmérsékleten melegített és tejoltó vagy más engedélyezett koaguláló enzimmel beoltott nyers tejéből készült sajt; legalább 60 napos érlelési idővel

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 45 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 55 %

5.  Roncal

Név

Roncal

Gyártási terület

Roncal völgye (Navarre)

Forma, méret és egy sajtra eső tömeg

Henger alakú sajt, a teteje/alja majdnem lapos. Magasság: 8–12 cm. Változó átmérő és tömeg

Jellemzők

Kemény, szemcsés és zsíros, szalmasárga színű kéreg; szilárd, tömör állag, szemcsés kinézetű, de lyukak nélkül, színe a fehértől sárgás elefántcsontszínig terjed; jellegzetes szag és íz. Kemény és félkemény sajt, kizárólag juhtejből készült, 32 °C és 37 °C közötti hőmérsékleten melegítve és tejoltó vagy más engedélyezett koaguláló enzimmel beoltva.

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 50 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 60 %

6.  Raclette típusú sajt

Leírás

Származási ország, pl. német raclette típusú sajt vagy francia raclette típusú sajt

Gyártási terület

Az Európai Unió tagállamai

Forma, méret és az egy sajtra eső tömeg

Egész sajtok vagy sajttömbök. Magasság: 5,5–8 cm, átmérő: 28–42 cm vagy szélesség: 28–36 cm. Egy sajt tömege: 4,5–7,5 kg

Jellemzők

Félkemény sajt tömör, aranysárgától világosbarnáig terjedő színű kéreg, amelyen lehetnek szürkés foltok; olvasztásra alkalmas könnyű sajt, elefántcsont vagy sárgás színű, tömör, esetleg néhány lyukkal; jellegzetes, az enyhétől az erősig terjedő szag és íz; pasztőrözött, hőkezelt vagy nyers tehéntejből készül, melyet tejsavas erjesztő vagy más koagulánsokkal oltanak be. Az alvadékot préselik, általában megmossák, és legalább nyolc hétig érlelik.

Szárazanyagra számított zsírtartalom

legalább 45 %

Szárazanyag-tartalom

legalább 55 %

7.  Mozzarella folyadékban

A sajtra csak akkor alkalmazható az e megállapodás szerinti vámtétel, ha a sajtot vagy annak darabjait vízben és hermetikusan zárva tárolják. A víz legalább a teljes tömeg 25 %-át teszi ki, beleértve a sajt, az oldat és a közvetlen csomagolás tömegét is.

4. MELLÉKLET

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

1. cikk

Célok

►M14  (1) ◄   E melléklet célja a Szerződő Felek közötti kereskedelem megkönnyítése a megfelelő területeikről származó, vagy harmadik országokból importált és a bizottság által az e megállapodás 11. cikkével összhangban készítendő 1. függelékben felsorolt növények, növényi termékek, valamint a növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó más áruk vonatkozásában.

▼M14

(2)  A megállapodás 1. cikkétől eltérve e melléklet az 1. függelékben felsorolt összes növényre, növényi termékre és egyéb árura alkalmazandó, az (1) bekezdésben említetteknek megfelelően.

▼B

2. cikk

Alapelvek

(1)  A Szerződő Felek megállapítják, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk által behurcolt és terjesztett kártékony szervezetek elleni védelem vonatkozásában hasonló jogszabályokkal rendelkeznek, amelyek a védelem eredményessége szempontjából egyenértékűek az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt növényekre és növényi termékekre kártékony szervezetek behurcolása és elterjedése ellen hozott intézkedésekkel. Ez vonatkozik a harmadik országokból behozott növényekkel, növényi termékekkel és egyéb árukkal kapcsolatos növény-egészségügyi intézkedésekre is.

(2)  Az 1. bekezdésben említett jogszabályokat a bizottság által az e megállapodás 11. cikkével összhangban készítendő 2. függelék sorolja fel.

▼M14

(3)  A felek kölcsönösen elismerik az egyes hatóságok által jóváhagyott szervezetek által kibocsátott növényútleveleket. E szervezetek rendszeresen aktualizált jegyzéke a 3. függelékben felsorolt hatóságoktól szerezhető be. E növényútlevelek tanúsítják a (2) bekezdésben meghatározott 2. függelékben felsorolt jogszabályoknak való megfelelést, és e növényútleveleket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt növényeknek, növényi termékeknek és más áruknak a Szerződő Felek területén történő mozgására vonatkozó, ott meghatározott dokumentációs követelményeknek.

▼B

(4)  Az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt azon növényekkel, növényi termékekkel és más árukkal, amelyek nem tartoznak a két Szerződő Fél közötti kereskedelemre vonatkozó növényútlevelek hatálya alá, a Szerződő Felek növényútlevél nélkül kereskedhetnek, azonban a Szerződő Felek származásra vonatkozó törvényei és különösen az ilyen növények, növényi termékek és más áruk származását vizsgáló rendszer részét képező dokumentumok alapján előírt más dokumentumok sérelme nélkül.

3. cikk

(1)  Az 1. cikkben előírt 1. függelékben nem kifejezetten felsorolt és egészségügyi intézkedések hatálya alá egyik Szerződő Félnél sem tartozó növényekkel, növényi termékekkel és más árukkal a Szerződő Felek növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos iratellenőrzés, származásellenőrzés vagy növény-egészségügyi ellenőrzés nélkül kereskedhetnek.

(2)  Ha valamelyik Szerződő Fél növény-egészségügyi intézkedést kíván alkalmazni az 1. bekezdésben említett növények, növényi termékek és más áruk vonatkozásában, erről értesíti a másik Szerződő Felet.

(3)  A 10. cikk (2) bekezdése értelmében a növény-egészségügyi munkacsoport értékeli a 2. bekezdés szerint hozott intézkedések következményeit e mellékletre, hogy adott esetben a vonatkozó függelékek módosítását javasolhassa.

4. cikk

Regionális követelmények

(1)  Hasonló szempontok alapján bármelyik Szerződő Fél meghatározhat különös követelményeket a növényeknek, növényi termékeknek és más áruknak a saját felségterületén található övezeteken belül vagy a felségterületén található egyes övezetekbe irányuló mozgására vonatkozóan, tekintet nélkül a növények, növényi termékek és más áruk származására, amennyiben az érintett övezet növény-egészségügyi helyzete ezt szükségessé teszi.

(2)  A bizottság által az e megállapodás 11. cikkével összhangban készítendő 4. függelék meghatározza az 1. bekezdésben említett övezeteket, és a rájuk vonatkozó különös követelményeket.

5. cikk

Behozatali ellenőrzések

(1)  A Szerződő Felek mindegyike az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt növények és növényi termékek szállítmányainak bizonyos százalékát meg nem haladó arányban mintavételezéssel növény-egészségügyi ellenőrzéseket végez. Ezt a százalékot, a növény-egészségügyi munkacsoport javaslata alapján és a növény-egészségügyi kockázatnak megfelelően növényenként, növényi termékenként és más tárgyanként a bizottság határozza meg. E melléklet hatálybalépésének időpontjában ez az arány 10 %.

(2)  E melléklet 10. cikk (2) bekezdése értelmében a bizottság a növény-egészségügyi munkacsoport javaslata alapján úgy határozhat, hogy csökkenti az 1. bekezdésben előírt ellenőrzések arányát.

(3)  Az 1. és 2. bekezdés csak a két Szerződő Fél közötti kereskedelem tárgyát képező növények, növényi termékek és más áruk növény-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozik.

(4)  Az 1. és 2. bekezdést az e megállapodás 11. cikkére és e melléklet 6. és 7. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

6. cikk

Védintézkedések

A Szerződő Felek az e megállapodás 10. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban hoznak védintézkedéseket.

7. cikk

Eltérések

(1)  Ha valamelyik Szerződő Fél eltéréseket kíván alkalmazni a másik Szerződő Fél területe egy részével vagy egészével kapcsolatban, erről az okok megjelölésével előre tájékoztatja a másik Szerződő Felet. A két Szerződő Fél a tervezett eltérések azonnali hatálybaléptetése lehetőségének sérelme nélkül, a megfelelő megoldások megtalálása céljából a lehető legrövidebb időn belül konzultációt folytat.

(2)  Ha valamelyik Szerződő Fél eltéréseket kíván alkalmazni saját területe vagy egy harmadik ország területe egy részével kapcsolatban, erről az okok megjelölésével előre tájékoztatja a másik Szerződő Felet. A két Szerződő Fél a tervezett eltérések azonnali hatálybaléptetése lehetőségének sérelme nélkül, a megfelelő megoldások megtalálása céljából a lehető legrövidebb időn belül konzultációt folytat.

8. cikk

Közös ellenőrzések

(1)  A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a másik Szerződő Fél kezdeményezésére közös ellenőrzéseket folytatnak annak érdekében, hogy felmérjék a növény-egészségügyi helyzetet és a 2. cikkben meghatározott, egyenértékű eredményeket biztosító intézkedéseket.

(2)  A „közös ellenőrzés” alkalmával a határon ellenőrzik, hogy valamely Szerződő Fél szállítmánya megfelel-e a növény-egészségügyi követelményeknek.

(3)  Ezek az ellenőrzések a bizottság által a növény-egészségügyi munkacsoport javaslata alapján elfogadott eljárással összhangban történnek.

9. cikk

Információcsere

(1)  E megállapodás 8. cikke értelmében, a Szerződő Felek kicserélik az e melléklet hatálya alá tartozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik végrehajtására és alkalmazására vonatkozó összes információt, valamint az 5. függelékben említett értesítéseket.

(2)  Az e mellékletben szereplő jogszabályokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések alkalmazása egyenértékűségének bizotsítása érdekében, az egyes Szerződő Felek a másik Szerződő Fél kezdeményezésére hozzájárulnak ahhoz, hogy ez utóbbi Szerződő Fél szakemberei az érintett területen illetékes növény-egészségügyi szervezettel együttműködve, szervezett látogatást tegyenek területükön.

10. cikk

Növény-egészségügyi munkacsoport

(1)  Az e megállapodás 6. cikk (7) bekezdése alapján felállított növény-egészségügyi munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) az e melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden ügyet megvizsgál.

(2)  A munkacsoport rendszeres időközönként megvizsgálja a Szerződő Felek törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseit az e melléklet hatálya alá tartozó területeken. A munkacsoport különösen javaslatokat terjeszt a bizottság elé e melléklet függelékeinek kiigazítása és frissítése érdekében.

▼M17

1. függelék

NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK

A.    Valamelyik szerződő fél területéről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében mindegyik szerződő fél hasonló, azonos eredményre vezető jogszabályokat alkalmaz, és amelyek esetében a felek elismerik a növényútlevelet

1.    Növények és növényi termékek

1.1.    Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L. a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével

Rhododendron spp., a Rhododendron simsii Planch. kivételével

Viburnum spp.

1.2.    Növények, a gyümölcsök és a vetőmagok kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő virágport

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Ültetésre szánt indás és gumós növények

Solanum L. és hibridjei

1.4.    Növények, a gyümölcsök kivételével

Vitis L.

1.5.    Fa, amely teljesen vagy részben megőrizte természetesen gömbölyű felületét, kéreggel vagy anélkül, vagy faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és -maradék formájában

a) amennyiben teljesen vagy részben Platanus L.-ből nyerték, beleértve azt a fát is, amely nem őrizte meg természetesen gömbölyű felületét;

valamint

b) amennyiben megfelel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) I. mellékletének második részében található alábbi árumegnevezések egyikének:KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa, hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

ex 4401 30 80

Fahulladék, és -maradék (a fűrészporon kívül), nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

4403 10 00

Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

ex 4403 99

Gömbfa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa, egyéb trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex 4404 20 00

Hasított karó, cölöp és cövek kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

ex 4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa, más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével)

2.    Az olyan termesztők által termesztett növények, növényi termékek és egyéb áruk, akik engedéllyel rendelkeznek a növénytermesztéssel üzletszerűen foglalkozóknak történő értékesítésre, az előkészített, a végső felhasználó részére történő értékesítésre alkalmas növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével, amelyek tekintetében biztosított, hogy termesztésük egyértelműen elkülönül más termékek termesztésétől

2.1.    Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. és hibridjei

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: minden új-guineai hibridfajta

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. és Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

és más fűfélék, a Gramineae családba tartozó növények, és a hagymagumók, gyökérgumók, gumók és gumós gyökerek kivételével.

2.2.    Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Solanaceae, az 1.3. pontban említett növények kivételével

2.3.    Növények gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztőközeggel

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Ültetésre szánt vetőmagok és hagymagumók

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Ültetésre szánt növények

Allium porrum L.

Azok a Palmae növények, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, és amelyek az alábbi nemzetségekhez vagy fajokhoz tartoznak:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Ültetésre szánt hagymagumók és hagymagumós gyökerek

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: annak olyan miniatürizált változatai és hibridjei, mint például a G. callianthus Marais, a G. colvillei Sweet, a G. nanus hort., a G. ramosus hort. és a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    A szerződő felek területén kivülről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében mindegyik szerződő fél importra vonatkozó növény-egészségügyi előírásai azonos eredményre vezetnek, és amelyek esetében, ha azok e függelék a. részében fel vannak sorolva, növényútlevéllel, illetve ha abban nincsenek felsorolva, szabadon folytatható a felek közötti kereskedelem

1.    Az e függelék C. részében felsorolt növények sérelme nélkül, minden ültetésre szánt növény, a vetőmagok kivételével

2.    Vetőmagok

2.1.    Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról vagy Uruguayból származó vetőmagok

Cruciferae

Gramineae az Oryza spp. kivételével

Trifolium spp.

2.2.    Nem a felek területéről származó vetőmagok

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Afganisztánból, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból vagy Pakisztánból származó vetőmagok

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Növényrészek, a gyümölcsök vagy a vetőmagok kivételével

Acer saccharum Marsh., az Egyesült Államokból vagy Kanadából származó

Apium graveolens L. (levélzöldségek)

Aster spp., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Camellia sp.

Tűlevelű fa (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., nem európai országból származó (vágott virágok)

Gypsophila L.

Hypericum L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Lisianthus L., nem európai országból származó (vágott virágok)

Ocimum L. (levélzöldségek)

Orchidaceae (vágott virágok)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., nem európai országokból származó

Rhododendron spp., a Rhododendron simsii Planch. kivételével

Rosa L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Viburnum spp.

4.    Gyümölcsök

Annona L., nem európai országokból származó

Cydonia L., nem európai országokból származó

Diospyros L., nem európai országokból származó

Malus Mill., nem európai országokból származó

Mangifera L., nem európai országokból származó

Momordica L.

Passiflora L., nem európai országokból származó

Prunus L., nem európai országokból származó

Psidium L., nem európai országokból származó

Pyrus L., nem európai országokból származó

Ribes L., nem európai országokból származó

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., nem európai országokból származó

Vaccinium L., nem európai országokból származó

5.    Gumós gyökerek, az ültetésre szántak kivételével

Solanum tuberosum L.

6.

Fa, amely teljesen vagy részben megőrizte természetesen gömbölyű felületét, kéreggel vagy anélkül, vagy faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és –maradék formájában

a) amennyiben teljes egészében vagy részben a következőkben leírt rendhez, nemzetséghez vagy fajhoz tartozó fából nyerték, a fából készült alábbi csomagolóanyagok kivételével: láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, valamint rakodólapkeret formájában, amelyeket mindenféle tárgyak szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, valamint a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy ezen eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát, amely a felek területén kívüli helyről származik:

  Quercus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét, a 4416 00 00 KN-kód b) pontja alatti árumegnevezésnek megfelelő fa kivételével, valamint ha igazoló dokumentumok bizonyítják, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,

  Platanus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Örményországból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

  Populus L., beleértve az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

  Acer saccharum Marsh., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

 Tűlevelűek (Coniferales), beleértve az Európán kívüli országokból, Kazahsztánból, Oroszországból és Törökországból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., beleértve az Egyesült Államokból, Japánból, Kanadából, Kínából, a Koreai Köztársaságból, Mongóliából, Oroszországból és Tajvanról származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét;

valamint

b) amennyiben megfelel a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének második részében található alábbi árumegnevezések egyikének:KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 30 40

Fűrészpor

ex 4401 30 90

Fahulladék és -maradék (fűrészporon kívül), nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

ex 4403 10 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 20

Gömbfa tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 91

Tölgyfa (Quercus spp.), festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is.

ex 4403 99

Gömbfa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex  44 04

Hasított karó; cölöp és cövek kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 10

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tűlevelű fából

4407 91

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tölgyfából (Quercus spp.)

ex 4407 93

Az Acer saccharum Marsh. fája, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 95

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex 4407 99

Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa, egyéb trópusi fa, tölgy (Quercus spp.) bükk (Fagus spp.), juhar (Acer spp), cseresznye (Prunus spp) vagy kőris (Fraxinus spp.) kivételével), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob; rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret fából

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

9406 00 20

Előre gyártott épület fából.

c)

 

 fából készült csomagolóanyagok, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, fából készült rakodólapkeret formájában, amelyeket mindenféle tárgyak szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, valamint a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát,

 fától eltérő szállítmány kiékelésére, illetve megtámasztására használt fa, beleértve azt is, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, és a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy ezen eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát

7.

Talaj és termesztőközeg

a) talaj és termesztőközeg, amely teljes egészében vagy részben talajból vagy szilárd, szerves anyagokból, például növényrészekből, tőzeget és kérget tartalmazó humuszból áll, a kizárólag tőzeget tartalmazó humusz kivételével;

b) növényekhez hozzátapadt vagy növényekhez tartozó talaj és termesztőközeg, amely részben vagy egészben az a) pontban meghatározott anyagokból, illetve részben olyan szilárd szervetlen anyagból áll, amely a növény életképességének fenntartására szolgál, származási helye:

 Törökország,

 Belarusz, Grúzia, Moldova, Oroszország vagy Ukrajna,

 nem európai országok, Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével.

8.

Az alábbiak hántolt fakérge

 nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales)

  Acer saccharum Marsh., Populus L. és Quercus L. a Quercus suber L. kivételével

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., amely az Egyesült Államokból, Japánból, Kanadából, Kínából, a Koreai Köztársaságból, Mongóliából, Oroszországból és Tajvanról származik.

9.

Az alábbi fajokba tartozó, Afganisztánból, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból vagy Pakisztánból származó gabonafélék

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    A valamelyik Fél területéről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében a Felek nem rendelkeznek hasonló jogszabályokkal, és amelyek esetében nem ismerik el a növényútlevelet

1.    Svájcból származó növények és növényi termékek, amelyekhez a Közösség valamely tagállamába irányuló import esetén növény-egészségügyi bizonyítványt kell csatolni

1.1.    Ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Növényrészek, a gyümölcs vagy a vetőmag kivételével

1.3.    Vetőmagok

Oryza spp.

1.4.    Gyümölcsök

Citrus L. és hibridjei

Fortunella Swingle és hibridjei

Poncirus Raf. és hibridjei

2.    A Közösség valamely tagállamából származó növények és növényi termékek, amelyekhez a Svájcba irányuló import esetén növény-egészségügyi bizonyítványt kell csatolni

3.    Svájcból származó növények és növényi termékek, amelyeknek a Közösség valamely tagállamába történő importja tilos

3.1.    Növények, a gyümölcs vagy a vetőmag kivételével

Citrus L. és hibridjei

Fortunella Swingle és hibridjei

Poncirus Raf. és hibridjei

4.    A Közösség valamely tagállamából származó növények és növényi termékek, amelyeknek a Svájcba történő importja tilos

4.1.    Növények

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

2. függelék

JOGSZABÁLYOK ( 3 )

Az Európai Közösség rendelkezései

 A Tanács 69/464/EGK irányelve (1969. december 8.) a burgonyarák elleni védekezésről

 A Tanács 74/647/EGK irányelve (1974. december 9.) a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről

 A Bizottság 91/261/EGK határozata (1991. május 2.) Ausztráliának az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezettől mentes területként történő elismeréséről

 A Bizottság 92/70/EGK irányelve (1992. július 30.) a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról

 A Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról

 A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról

 A Bizottság 93/359/EGK határozata (1993. május 28.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó Thuja L. faanyaga tekintetében való eltérések megállapításának egyes tagállamok számára történő engedélyezéséről

 A Bizottság 93/360/EGK határozata (1993. május 28.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó Thuja L. faanyaga tekintetében való eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

 A Bizottság 93/365/EGK határozata (1993. június 2.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó hőkezelt tűlevelű fákkal kapcsolatos eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről, valamint a hőkezelt fákra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek megállapításáról

 A Bizottság 93/422/EGK határozata (1993. június 22.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó mesterségesen szárított tűlevelű fákból származó faanyag tekintetében való eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről, valamint a mesterségesen szárított faanyagra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek létrehozásáról

 A Bizottság 93/423/EGK határozata (1993. június 22.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó mesterségesen szárított tűlevelű fákból származó faanyag tekintetében való eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről, valamint a mesterségesen szárított faanyagra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek létrehozásáról

 A Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének „A” részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy elosztó központok hivatalos nyilvántartásba vételéről

 A Bizottság 93/51/EGK (1993. június 24.) irányelve egyes növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról

 A Tanács 93/85/EGK irányelve (1993. október 4.) a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről

 A Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról

 A Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről

 A Tanács 98/57/EK irányelve (1998. július 20.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről

 A Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.) Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni, átmeneti szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről

 A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről

 A Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről

 A Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről

 A Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről

 A Bizottság 2003/766/EK határozata (2003. október 24.) a Diabrotica virgifera Le Conte Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről

 A Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről

 A Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február 27.) a pepino mozaic vírus Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről

 A Bizottság 2004/105/EK irányelve (2004. október 15.) a 2000/29/EK tanácsi irányelvben felsorolt, harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványok és újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi bizonyítványok mintáinak meghatározásáról

 A Bizottság 2005/51/EK határozata (2005. január 21.) dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

 A Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április 29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről

 A Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról

 A Bizottság 2006/464/EK határozata (2006. június 27.) a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről

 A Bizottság 2006/473/EK határozata (2006. július 5.) egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről

 A Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről (kodifikált változat)

 A Bizottság 2007/365/EK határozata (2007. május 25.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről

 A Bizottság 2007/410/EK határozata (2007. június 12.) a burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzésére irányuló intézkedésekről

 A Bizottság 2007/433/EK határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről

 A Bizottság 2007/847/EK határozata (2007. december 6. a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről

 A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról

 A Bizottság 2008/840/EK határozata (2008. november 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

Svájc rendelkezései

 2001. február 28-i rendelet a növényvédelemről (RS 916.20)

 A DFE 2002. április 15-i rendelete a tiltott növényekről (RS 916.205.1)

 Az OFAG (Svájci Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal) 2004. február 25-i rendelete az ideiglenes növény-egészségügyi intézkedésekről (RS 916.202.1)

▼M14

3. függelék

A növényútlevelek elkészítéséért felelős hivatalos szervek jegyzékének kérésre történő rendelkezésre bocsátásával megbízott hatóságok

A.   Európai közösség:

egy hatóság minden tagállam esetében a 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv ( 4 ) 1. cikke (4) bekezdésében említettek szerint.Belgium:

Federal Public Service of Public HealthFood Chain Security and EnvironmentDG for Animals, Plants and FoodstuffsSanitary Policy regarding Animals and PlantsDivision Plant ProtectionEuro station II (7o floor)Place Victor Horta 40 box 10B-1060 BRUSSELS

Bulgária:

NSPP National Service for Plant Protection17, Hristo Botev, blvd., floor 5BG – SOFIA 1040

Cseh Köztársaság:

State Phytosanitary AdministrationBubenská 1477/1CZ – 170 00 PRAHA 7

Dánia:

Ministry of Food, Agriculture and FisheriesThe Danish Plant DirectorateSkovbrynet 20DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Németország:

Julius Kühn-Institut— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —Messeweg 11/12D-38104 Braunschweig

Észtország:

Plant Production InspectorateTeaduse 2EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Írország:

Department of Agriculture and FoodMaynooth Business CampusCo. KildareIRL

Görögország:

Ministry of AgricultureGeneral Directorate of Plant ProduceDirectorate of Plant Produce ProtectionDivision of Phytosanitary Control150 Sygrou AvenueGR – 176 71 ATHENS

Spanyolország:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad VegetalMinisterio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDirección General de AgriculturaSubdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetalc/ Alfonso XII, no 62 – 2a plantaE – 28071 MADRID

Franciaország:

Ministère de l'Agriculture et la PêcheSous Direction de la Protection des Végétaux251, rue de VaugirardF – 75732 PARIS CEDEX 15

Olaszország:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)Servizio FitosanitarioVia XX Settembre 20I – 00187 ROMA

Ciprus:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and EnvironmentDepartment of AgricultureLoukis Akritas Ave.CY – 1412 LEFKOSIA

Lettország:

State Plant Protection ServiceRepublikas laukums 2LV – 1981 RIGA

Litvánia:

State Plant Protection ServiceKalvariju str. 62LT – 2005 VILNIUS

Luxemburg:

Ministère de l'AgricultureAdm. des Services Techniques de l'AgricultureService de la Protection des Végétaux16, route d'Esch – BP 1904L – 1019 LUXEMBOURG

Magyarország:

Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentDepartment for Plant Protection and Soil ConservationKossuth tér 11HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Málta:

Plant Health DepartmentPlant Biotechnology CenterAnnibale Preca StreetMT – LIJA, LJA 1915

Hollandia:

Plantenziektenkundige DienstGeertjesweg 15/Postbus 9102NL – 6700 HC WAGENINGEN

Ausztria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwirtschaftReferat III 9 aStubenring 1A – 1012 WIEN

Lengyelország:

The State Plant Health and Seed Inspection ServiceMain Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection42, Mlynarska StreetPL – 01-171 WARSAW

Portugália:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)Avenida Afonso Costa, 3PT – 1949-002 LISBOA

Románia:

Phytosanitary DirectionMinistry of Agriculture, Forests and Rural Development24th Carol I Blvd.Sector 3RO – BUCHAREST

Szlovénia:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of SloveniaPlant Health DivisionEinspielerjeva 6SI – 1000 LJUBLJANA

Szlovákia:

Ministry of AgricultureDepartment of plant commoditiesDobrovicova 12SK – 812 66 BRATISLAVA

Finnország:

Ministry of Agriculture and ForestryUnit for Plant Production and Animal NutritionDepartment of Food and healthMariankatu 23P.O. Box 30FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Svédország:

JordbruksverketSwedish Board of AgriculturePlant Protection ServiceS – 55182 JÖNKÖPING

Egyesült Királyság:

Department for Environment, Food and Rural AffairsPlant Health DivisionFoss HouseKing's PoolPeasholme GreenUK – YORK YO1 7PX

B.   Svájc:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

4. függelék ( 5 )

A 4. cikkben meghatározott övezetek és az azokra vonatkozó különleges követelmények

A 4. cikkben meghatározott övezetek, valamint az azokra vonatkozó különleges követelmények – amelyeket mindkét félnek be kell tartania – a két fél alábbiakban felsorolt jogi és közigazgatási rendelkezéseiben kerültek meghatározásra:

Az Európai Közösség rendelkezései

 A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről

 A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről

Svájc rendelkezései

 2001. február 28-i rendelet a növényvédelemről (RS 916.20), 4. melléklet, B. rész

▼B

5. függelék

Információcsere

A 9. cikk (1) bekezdésében említett értesítések a következők:

 értesítés harmadik országokból vagy a Szerződő Felek területének egy részéről érkezett szállítmányok és károsító szervezetek feltartóztatásáról, amelyek közvetlen növény-egészségügyi veszélyt jelentenek a 94/3/EGK irányelv előírásai szerint,

 a 77/93/EGK irányelv 15. cikke szerinti értesítés.

5. MELLÉKLET

ÁLLATI TAKARMÁNYOK

1. cikk

Célok

(1)  A Szerződő Felek vállalják, hogy az állati takarmányokkal folytatott kereskedelem megkönnyítése érdekében közelítik az e területre vonatkozó jogszabályaikat.

(2)  Azon termékek és termékcsoportok listáját, amelyekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseiket a Szerződő Felek azonos hatásúaknak tekintik, és adott esetben a Szerződő Felek által ugyanilyen hatásúnak tekintett jogszabályi rendelkezéseit a bizottság által az e megállapodás 11. cikke értelmében elkészítendő 1. függelék tartalmazza.

▼M14

(2a)  A megállapodás 1. cikkétől eltérve e melléklet a (2) bekezdésben említett 1. függelékben felsorolt jogi rendelkezések hatálya alá tartozó összes termékre alkalmazandó.

▼B

(3)  A Szerződő Felek megszüntetik a 2. bekezdésben említett 1. függelékben felsorolt termékekre és termékcsoportokra vonatkozó, határon végzett ellenőrzéseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

a) „termék”: állati takarmány vagy más, abban felhasznált anyag;

b) „telephely”: olyan egység, amely adott terméket gyárt vagy előállít, illetve amely a szabad forgalomba hozatal előtti közbenső időszakban, ideértve a feldolgozás és a csomagolás időszakát is, a terméket tárolja, illetve amely a terméket forgalomba hozza.

c) „illetékes hatóság”: valamely Szerződő Félnek az állati takarmányok területén a hivatalos ellenőrzés elvégzéséért felelős hatósága.

3. cikk

Információcsere

E megállapodás 8. cikke alapján a Szerződő Felek megküldik egymásnak az alábbiakat:

 az illetékes hatóság vagy hatóságok adatai, azok területi és szakmai joghatósága,

 az ellenőrzések elemzésének elvégzésével megbízott laboratóriumok listája,

 adott esetben, a különböző termékeknek a Szerződő Felek területére való beléptetési helyeinek listája,

 ellenőrzési programjaik annak biztosítására, hogy a termékek megfeleljenek az állati takarmányokra vonatkozó jogszabályaiknak.

A negyedik francia bekezdésben említett programoknak figyelembe kell venniük a Szerződő Felek különös körülményeit, különösen elő kell írniuk a rendszeresen elvégzendő ellenőrzések típusát és gyakoriságát.

4. cikk

Az ellenőrzésekre vonatkozó általános rendelkezések

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a másik Szerződő Félnek szánt termékeket ugyanolyan alaposan ellenőrizzék, mint a saját területükön forgalomba kerülő termékeket; az ellenőrzésekkel kapcsolatban különösen az alábbiakat biztosítják:

 ha felmerül a nem megfelelőség gyanúja, akkor a kívánt céllal arányban álló eszközökkel, különösen a kockázatok és a megszerzett tapasztalatok figyelembevételével, rendszeresen kerüljön sor ellenőrzésekre,

 az ellenőrzés terjedjen ki az előállítás és a gyártás minden fázisára, az értékesítés előtti közbenső szakaszokra, az értékesítésre, beleértve a behozatalt és a termékek felhasználását is,

 az ellenőrzést a célnak legmegfelelőbb szakaszban végezzék el,

 az ellenőrzést általában előzetes figyelmeztetés nélkül végezzék,

 az ellenőrzést terjesszék ki azon anyagokra is, amelyek állati takarmányokban történő felhasználása tiltott.

5. cikk

A származás helyén végzett ellenőrzések

(1)  A Szerződő Felek biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az előállítás helyén végezzék el a vizsgálatokat, hogy az előállító kötelezettségeit teljesítse, és hogy a forgalomba kerülő termékek megfeleljenek az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt, és a származási területen belül érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.

(2)  Ha alapos a gyanú, hogy a fenti követelmények nem teljesülnek, az illetékes hatóság további ellenőrzéseket végez, és amennyiben a gyanú beigazolódik, megteszi a megfelelő intézkedéseket.

6. cikk

A rendeltetési helyen végzett ellenőrzések

(1)  Az illetékes hatóságok a rendeltetési helyen megkülönböztetéstől mentesen, mintavételezéssel ellenőrizhetik a termékeket, hogy azok e mellékletben foglalt rendelkezéseknek való megfelelését biztosítsák.

(2)  Ha a rendeltetési hely szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága az előírások megsértéséről szóló információ birtokába jut, akkor az ellenőrzés a termékek saját területén belüli szállítása során is elvégezhető.

(3)  Ha valamely szállítmány rendeltetési helyén vagy szállítása alatt végzett ellenőrzése során az érintett Szerződő Fél illetékes hatóságai megállapítják, hogy a termékek nem felelnek meg az e mellékletben szereplő rendelkezéseknek, megteszik a megfelelő intézkedéseket, és értesítik a feladót, a címzettet vagy bármely más Szerződő Felet annak érdekében, hogy a termékeket:

 meghatározott határidőn belül tegyék a rendelkezéseknek megfelelővé, vagy

 ha szükséges, fertőtlenítsék, vagy

 más, megfelelő módon kezeljék, vagy

 más célokra használják fel, vagy

 a származási Szerződő Fél illetékes hatóságainak értesítése után küldjék vissza a származás szerinti Szerződő Félnek, vagy

 semmisítsék meg.

7. cikk

A Szerződő Felek területén kívüli területekről származó termékek ellenőrzése

(1)  A 4. cikk első francia bekezdése ellenére, a Szerződő Felek minden ahhoz szükséges intézkedést megtesznek, hogy amennyiben az e megállapodás 16. cikkében meghatározott területektől eltérő területekről hoznak be saját vámterületükre termékeket, az illetékes hatóságok minden szállítási tételre vonatkozóan iratellenőrzést és szúrópróbaszerűen származásellenőrzéseket végezzenek, hogy megállapítsák a termékek:

 jellegét,

 származását,

 földrajzi rendeltetési helyét,

valamint, hogy meghatározzák az e termékekre vonatkozó vámeljárást.

(2)  A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy a szabad forgalomba hozatal engedélyezése előtt szúrópróbaszerű ellenőrzéssel biztosítsák a termékek megfelelőségét.

8. cikk

Együttműködés jogszabálysértések esetén

(1)  A Szerződő Felek az e mellékletben meghatározott módon és feltételekkel segítséget nyújtanak egymásnak. Az állati takarmányokban felhasznált termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazását különösen az e rendelkezések megsértésének kivizsgálásával és felderítésével végzett kölcsönös segítségnyújtással biztosítják.

(2)  Az e cikkben említett segítségnyújtás a büntetőeljárásokat szabályozó rendelkezések, vagy a Szerződő Felek között büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés sérelme nélkül történik.

9. cikk

Előzetes engedélyezésre kötelezett termékek

(1)  A Szerződő Felek biztosítják, hogy a 2. mellékletben felsorolt jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó listáik lehetőleg azonosak legyenek.

(2)  A Szerződő Felek tájékoztatják egymást az 1. bekezdésben meghatározott termékekre benyújtott engedélykérelmekről.

10. cikk

Konzultációk és védintézkedések

(1)  Ha valamelyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Szerződő Fél nem teljesítette az e melléklet szerint fennálló kötelezettségeit, a két Szerződő Fél konzultációt folytat.

(2)  A konzultációt kezdeményező Szerződő Fél a szóban forgó eset részletes kivizsgálásához szükséges minden információt megküld a másik Szerződő Félnek.

(3)  A Szerződő Felek az e megállapodás 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásokkal összhangban hozzák meg a termékekre és a termékcsoportokra vonatkozó, és az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt jogszabályi rendelkezésekben előírt védintézkedéseket.

(4)  Ha az 1. bekezdésben, valamint az e megállapodás 10. cikk (2) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdésében előírt konzultációkat követően a Szerződő Felek nem jutnak egyezségre, az a Szerződő Fél, amely a konzultációt kezdeményezte, vagy a 3. bekezdésben említett intézkedéseket meghozta, megfelelő ideiglenes védintézkedéseket tehet e melléklet alkalmazásának biztosítása végett.

11. cikk

Állati takarmány munkacsoport

(1)  Az e megállapodás 6. cikk (7) bekezdése alapján felállított állati takarmány munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) foglalkozik az e melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden üggyel. Ugyancsak e munkacsoport felelős az e mellékletben előírt feladatok teljesítéséért.

(2)  A munkacsoport rendszeres időközönként megvizsgálja a Szerződő Felek belső jogszabályainak helyzetét az e melléklet hatálya alá tartozó területeken. A munkacsoport különösen javaslatokat terjeszt a bizottság elé az e melléklet függelékeinek átdolgozásáról.

12. cikk

Titoktartás

(1)  Az e melléklet alapján bármilyen formában közölt információ bizalmas. Az ilyen információra a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, és az ahhoz hozzájutó Szerződő Fél törvényei alapján a hasonló információk számára biztosított védelem alatt áll.

(2)  Az 1. bekezdésben említett titoktartás elve nem vonatkozik a 3. cikkben említett információra.

(3)  Az a Szerződő Fél, amelynek törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései szigorúbbak az e mellékletben meghatározott, az ipari és kereskedelmi titkok védelmére vonatkozó szabályoknál, nem köteles információt szolgáltatni, amennyiben a másik Szerződő Fél nem tesz intézkedéseket a szigorúbb rendelkezések betartatása érdekében.

(4)  A megszerzett információt a Szerződő Felek az e mellékletben meghatározott céloktól eltérően csak az információt szolgáltató közigazgatási hatóság előzetes írásbeli engedélyével, adott esetben az említett hatóság által meghatározott korlátok között használhatják fel.

Az 1. bekezdés sérlme nélkül, az információ a köztörvényes bűncselekmények miatt indított bírósági vagy közigazgatási eljárások során felhasználható, feltéve, hogy az információhoz nemzetközi igazságügyi együttműködés keretében jutottak hozzá.

(5)  Jegyzőkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint peres eljárásokban és a vádemelés során a Szerződő Felek bizonyítékként felhasználhatják az e cikkel összhangban szerzett információt és iratokat.

▼M10

1. függelék

Közösségi rendelkezések

 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).

Svájci rendelkezések

 A legutóbb 2006. március 24-én módosított, 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról (RO 2006 3861)

 A legutóbb 2005. november 23-án módosított, 1999. május 26-i rendelet a takarmányozásról (RO 2005 5555)

 A legutóbb 2006. november 2-án módosított, a „Département Fédéral de l'Economie Publique”1999. június 10-i rendelete a takarmányozásról (RO 2006 5213)

 2005. november 23-i rendelet az elsődleges termelésről (RO 2005 5545)

 A „Département Fédéral de l'Economie Publique”2005. november 23-i rendelete az elsődleges termelés higiéniai követelményeiről (RO 2005 6651)

 A „Département Fédéral de l'Economie Publique”2005. november 23-i rendelete a elsődleges tejtermelés higiéniai követelményeiről (RO 2005 6667)

▼M10

2. függelék

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI RENDELKEZÉSEK JEGYZÉKE

Közösségi rendelkezések

 A legutóbb a 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 15. o.) módosított, a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.)

 A legutóbb a 2004/116/EK irányelvvel (HL L 379., 2004.12.24., 81. o.) módosított, a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló, 1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelv (HL L 213., 1982.7.21., 8. o.)

Svájci rendelkezések

 A legutóbb 2005. november 23-án módosított, 1999. május 26-i rendelet a takarmányozásról (RO 2005 5555)

 A legutóbb 2005. november 23-án módosított, a „Département Fédéral de l'Economie Publique”1999. június 10-i rendelete a takarmányozásról (RO 2005 6655)

▼B

6. MELLÉKLET

VETŐMAGVAK

1. cikk

Cél

(1)  E melléklet mezőgazdasági vetőmagvakra, zöldség-, gyümölcs- és dísznövényfajok vetőmagvaira és szőlővetőmagvakra vonatkozik.

(2)  E melléklet alkalmazásában „vetőmag” mindenféle szaporítóanyag és növénytelepítésre szolgáló anyag.

2. cikk

A jogszabályok megfelelőségének elismerése

(1)  A Szerződő Felek elismerik, hogy az e melléklet 1. függeléke 1. részében felsorolt jogszabályokban megállapított követelmények azonos hatásúak.

(2)  Az 1. bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott fajok vetőmagvaival a két Szerződő Fél kereskedhet és azokat az 5. és 6. cikk sérelme nélkül, szabadon értékesítheti a két Szerződő Fél területén. A két Szerződő Fél vonatkozó törvényeinek való megfelelőség igazolására a címke, vagy az említett törvények alapján az értékesítéshez előírt bármilyen más okmány elegendő.

(3)  A megfelelőség ellenőrzéséért felelős testületeket a 2. függelék sorolja fel.

3. cikk

A bizonyítványok kölcsönös elismerése

(1)  Az 1. függelék 2. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok vetőmagvai tekintetében mindegyik Szerződő Fél elismeri a 2. bekezdés szerint meghatározott, a másik Szerződő Fél jogszabályaival összhangban, a 2. függelékben felsorolt testületek által kiállított bizonyítványokat.

(2)  Az 1. bekezdés alkalmazásában „bizonyítványok” az 1. függelék 2. részében felsorolt vetőmagok importjához a Szerződő Felek vonatkozó törvényei alapján előírt okmányok.

4. cikk

A jogszabályok közelítése

(1)  A Szerződő Felek gondoskodnak az 1. függelék 2. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok, valamint az 1. függelék 1. és 2. részében felsorolt jogszabályokban nem szereplő fajok vetőmagvai értékesítéséről szóló jogszabályaik közelítéséről.

(2)  Mindkét Szerződő Fél vállalja, hogy új jogszabály elfogadása esetén megvizságálja e melléklet alkalmazási körének az új területre történő kiterjesztése lehetőségét is, az e megállapodás 11. és 12. cikkében megállapított eljárással összhangban.

(3)  Mindkét Szerződő Fél vállalja, hogy az e mellékletben szereplő bármelyik területre vonatkozó jogszabályok módosítása esetén megvizsgálja a módosítás következményeit az e megállapodás 11. és 12. cikkében megállapított eljárással összhangban.

▼M14

5. cikk

Fajták

(1)  A (3) bekezdés sérelme nélkül Svájc az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok esetében engedélyezi a Közösségben elfogadott fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(2)  A (3) bekezdés sérelme nélkül a Közösség az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok esetében engedélyezi a Svájcban elfogadott fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(3)  A Szerződő Felek közösen elkészítik az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok fajtajegyzékét azokban az esetekben, amikor a Közösség közös fajtajegyzékről rendelkezik. A Szerződő Felek saját területükön engedélyezik a közösen elkészített fajtajegyzékben szereplő fajták vetőmagvainak értékesítését.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a genetikailag módosított fajtákra.

(5)  A Szerződő Felek tájékoztatják egymást az új fajták nemzeti fajtajegyzékben és annak módosításaiban történő elfogadására irányuló kérelmekről és a kérelmek visszavonásáról, valamint az új fajták bejegyzéséről. Kérésre rövid leírást adnak egymásnak az egyes új fajták használatára vonatkozó fő jellemzőkről, valamint azokról a jellemzőkről, amelyek a fajtát megkülönböztetik más ismert fajtáktól. A Szerződő Felek az egyes elfogadott fajták leírását és a fajták elfogadásához alapot szolgáltató tények egyértelmű összefoglalását a másik Szerződő Fél rendelkezésére bocsátják. A genetikailag módosított fajták esetében a Szerződő Felek tájékoztatják egymást az egyes fajták környezetbe való kibocsátása esetén előforduló kockázatok felmérésének eredményeiről.

(6)  A Szerződő Felek technikai konzultációkat tarthatnak azon adatok értékelése céljából, amelyek alapján a másik fél egy adott fajtát elfogadott. A vetőmag munkacsoportot szükség esetén folyamatosan tájékoztatni kell az ilyen konzultációk eredményeiről.

(7)  A Szerződő Felek meglévő vagy kifejlesztendő számítógépes adattovábbító-rendszereiket alkalmazzák az (5) bekezdésben említett információcsere megkönnyítésére.

6. cikk

Eltérések

(1)  A 3. függelékben felsorolt, a Közösség és Svájc által engedélyezett eltéréseket a Közösség, illetve Svájc egyaránt engedélyezi az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok vetőmagvainak kereskedelmében.

(2)  A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a vetőmagok értékesítésére vonatkozó minden olyan eltérésről, amelyet saját területükön, vagy annak egy részén kívánnak alkalmazni. Rövid távú vagy olyan eltérések esetén, amelyeknek azonnal hatályba kell lépniük, elegendő az utólagos bejelentés.

(3)  Az 5. cikk (1) és (3) bekezdésétől eltérve Svájc megtilthatja a Közösség közös fajtajegyzékében szereplő fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(4)  Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve a Közösség megtilthatja a Svájc nemzeti fajtajegyzékében szereplő fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(5)  A (3) és (4) bekezdés a két Szerződő Félnek az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályaiban előírt esetekre vonatkozik.

(6)  A két Szerződő Fél az alábbi esetekben alkalmazhatja a (3) és (4) bekezdést:

 e melléklet hatálybalépésétől számított három éven belül azon fajták esetében, amelyeket a Közösségben vagy Svájcban e melléklet hatálybalépését megelőzően fogadtak el;

 az 5. cikk (5) bekezdésében említett információ átvételét követő három éven belül azon fajták esetében, amelyeket a Közösségben vagy Svájcban e melléklet hatálybalépését követően fogadtak el.

(7)  A (6) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell az olyan rendelkezések hatálya alá tartozó fajok fajtáira, amelyeket a 4. cikkel összhangban e melléklet hatálybalépése után adtak hozzá az 1. függelék 1. részében felsoroltakhoz.

(8)  A Szerződő Felek technikai konzultációkat tarthatnak annak értékelése céljából, hogy az (1)–(4) bekezdésben említett eltérések milyen hatással vannak e mellékletre.

(9)  A (8) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Közösség tagállamai a felelősek az eltérések ügyében hozott döntésekért az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok értelmében. A (8) bekezdés nem vonatkozik a Svájc által hasonló esetekben elfogadott eltérésekre.

▼B

7. cikk

Harmadik országok

(1)  A 10. cikk sérelme nélkül, e melléklet vonatkozik a két Szerződő Fél országaiban értékesített és a Közösség valamely tagállamán vagy Svájcon kívüli országból származó, és mindkét Szerződő Fél által elismert vetőmagvakra is.

(2)  Az (1) bekezdésben említett harmadik országok listáját, az érintett fajokat, valamint a fenti elismerés alkalmazási körét a 4. függelék tartalmazza.

8. cikk

Összehasonlító vizsgálatok

(1)  A Szerződő Felek összehasonlító vizsgálatokat végeznek a két Szerződő Fél által értékesített tételekből vett vetőmagminták utólagos ellenőrzése végett. Svájc részt vesz a Közösség összehasonlító vizsgálataiban.

(2)  Az összehasonlító vizsgálatok megszervezése a Szerződő Felek országaiban a vetőmag munkacsoport belátása szerint történik.

9. cikk

A vetőmag munkacsoport

(1)  Az e megállapodás 6. cikke (7) bekezdése alapján felállított vetőmag munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) megvizsgál az e melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatos minden ügyet.

(2)  A munkacsoport rendszeres időközönként megvizsgálja a Szerződő Felek törvényi, rendeleti, közigazgatási rendelkezéseinek helyzetét az e mellékletben szereplő területeken. A munkacsoport különösen javaslatokat terjeszt a bizottság elé e mellékletek függelékeinek kiigazítása és átdolgozása céljából.

10. cikk

Megállapodások más országokkal

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az egyes Szerződő Feleknek a kölcsönös elismerésről szóló, harmadik országokkal kötött megállapodásai semmilyen körülmények között sem kötelezhetik a másik Szerződő Felet arra, hogy elfogadja e harmadik országok megfelelőséget vizsgáló testületei által kibocsátott jelentéseket, bizonyítványokat, engedélyeket vagy jeleket, kivéve, ha a Szerződő Felek erről hivatalosan megállapodtak.

1. függelék

Jogszabályok

1.   rész (a jogszabályok megfelelőségének elismerése)

A.   KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

1.   Alapvető jogszabályok

 A Tanács legutóbb a 96/72/EK irányelvvel (HL L 304., 1996.11.27., 10. o.) módosított 1966. június 14-i 66/402/EGK irányelve a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.)

 A Tanács legutóbb a 98/111/EK bizottsági határozattal (HL L 28., 1998.2.4., 42. o.) módosított 1966. június 14-i 66/403/EGK irányelve a vetőburgonya forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2320/66. o.)

 A Tanács legutóbb az 1994. évi Csatlakozási okmánnyal módosított 1970. szeptember 29-i 70/457/EGK irányelve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről (HL L 225., 1970.10.12., 1. o.) ( 6 ).

2.   Végrehajtási jogszabályok (6) 

 A Bizottság 1972. április 14-i 72/180/EGK irányelve a fajok mezőgazdasági vizsgálatához szükséges jellemzők és minimális feltételek meghatározásáról (HL L 108., 1972.5.8., 8. o.)

 A Bizottság legutóbb a 78/511/EGK irányelvvel (HL L 157., 1978.6.15., 34. o.) módosított 1974. május 2-i 74/268/EGK irányelve a takarmánynövényekben és a gabonavetőmagokban az „Avena fatua” előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról (HL L 141., 1974.5.24., 19. o.)

 A Bizottság legutóbb a 81/109/EGK határozattal (HL L 64., 1981.3.11., 13. o.) módosított 1980. július 17-i 80/755/EGK határozata a gabonavetőmagok csomagolásán az előírt tájékoztatás eltüntethetetlen nyomással való feltüntetésének engedélyezéséről (HL L 207., 1980. 8.9., 37. o.)

 A Bizottság legutóbb a 86/563/EGK határozattal (HL L 327., 1986.11.22., 50. o.) módosított 1981. július 28-i 81/675/EGK határozata bizonyos zárolási rendszereknek a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK, 69/208/EGK és 70/458/EGK tanácsi irányelvek értelmében „egyszer használatos rendszereknek” való minősítéséről (HL L 246., 1981.8.29., 26. o.)

 A Bizottság 1986. február 27-i 86/110/EGK határozata az EGK címkéknek a harmadik országokban előállított vetőmagok csomagolásának újrapecsételése és újracímkézése céljából való felhasználására vonatkozó tilalomtól való eltérés engedélyezésének feltételeiről (HL L 93., 1986.4.8., 23. o.)

 A Bizottság 1993. március 30-i 93/17/EGK irányelve az elit vetőburgonya közösségi osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról (HL L 106., 1993.4.30., 7. o.)

 A Bizottság legutóbb a 98/174/EK határozattal (HL L 63., 1998.3.4., 31. o.) módosított 1994. szeptember 9-i 94/6506/EK határozata a vetőmagok végső fogyasztó felé történő ömlesztett forgalmazásával kapcsolatos átmeneti kísérlet megszervezéséről (HL L 252., 1994.9.28., 15. o.)

 A Bizottság 1998. április 27-i 98/320/EK határozata a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK tanácsi irányelvek értelmében a vetőmag mintavételre és vizsgálatra irányuló ideiglenes kísérlet megszervezéséről (HL l 252., 1998.5.12., 14. o.)

B.   SVÁJCI JOGSZABÁLYOK ( 7 )

 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról (RO 1998 3033)

 1998. december 7-i rendelet a szaporítóanyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról (RO 1999 420)

 A DFE 1998. december 7-i rendelete a szántóföldi növények és takarmánynövények fajainak vetőmagjairól és palántáiról (RO 1999 781)

 Az OFAG rendelete a gabonaSzerződő Félék, burgonya, takarmánynövények és vetési kender fajtajegyzékéről (RO 1999 429) ( 8 ).

2.   rész (a bizonyítványok kölcsönös elismerése)

A.   KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

1.   Alapvető jogszabályok

 A Tanács legutóbb a 96/72/EK irányelvvel (HL L 304., 1966.11.27., 10. o.) módosított 1966. június 14-i 66/400/EGK irányelve a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2290/66. o.)

 A Tanács legutóbb a 96/72/EK irányelvvel (HL L 304., 1966.11.27., 10. o.) módosított 1966. június 14-i 66/401/EGK irányelve a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.)

 A Tanács legutóbb a 96/72/EK irányelvvel (HL L 304., 1966.11.27., 10. o.) módosított 1969. június 30-i 69/208/EGK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 169., 1969.7.10., 3. o.)

2.   Végrehajtási jogszabályok ( 9 )

 A Bizottság 1975. július 25-i 75/502/EGK irányelve a réti perje (Poa pratensis L.) vetőmag forgalmazásának a hivatalosan „elit vetőmagnak” vagy „minősített vetőmagnak” nyilvánított vetőmagokra való korlátozásáról (HL L 228., 1975.8.29., 26. o.)

 A Bizottság legutóbb a 86/563/EGK határozattal (HL L 327., 1986.11.22., 50. o.) módosított 1981. július 28-i 81/675/EGK határozata bizonyos zárolási rendszereknek a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK, 69/208/EGK és 70/458/EGK tanácsi irányelvek értelmében „egyszer használatos rendszereknek” való minősítéséről (HL L 246., 1981.8.29., 26. o.)

 A Bizottság legutóbb a 91/376/EGK irányelvvel (HL L 203., 1991.7.26., 108. o.) módosított 1986. február 27-i 86/109/EGK határozata bizonyos zárolási rendszereknek a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK, 69/208/EGK és 70/458/EGK tanácsi irányelvek értelmében „egyszer használatos rendszereknek” való minősítéséről (HL L 93., 1986.4.8., 21. o.)

 A Bizottság 1986. február 27-i 86/110/EGK határozata az EGK címkéknek a harmadik országokban előállított vetőmagok csomagolásának újrapecsételése és újracímkézése céljából való felhasználására vonatkozó tilalomtól való eltérés engedélyezésének feltételeiről (HL L 93., 1996.4.8., 23. o.)

 A Bizottság legutóbb a 97/125/EK határozattal (HL L 48., 1997.2.19., 35. o.) módosított 1987. június 2-i 87/309/EGK irányelve az olaj és rostnövények vetőmagjának csomagolásán az előírt tájékoztatás eltüntethetetlen nyomással való feltüntetésének engedélyezéséről (HL L 155., 1987.6.16., 26. o.)

 A Bizottság legutóbb a 96/203/EK határozattal (HL L 65., 1996.3.15., 41. o.) módosított 1992. március 17-i 92/195/EGK határozata a takarmánynövény-vetőmag forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv szerint a tételek legnagyobb súlyának emelésére vonatkozó ideiglenes kísérlet megszervezéséről (HL L 88., 1992.4.3., 59. o.)

 A Bizottság legutóbb a 98/174/EK határozattal (HL L 63., 1998.3.4., 3. o.) módosított 1994. szeptember 9-i 94/650/EK határozata a vetőmagok végső fogyasztó felé történő ömlesztett forgalmazásával kapcsolatos átmeneti kísérlet megszervezéséről (HL L 252., 1994.9.28., 15. o.)

 A Bizottság legutóbb a 98/173/EK határozattal (HL L 63., 1998.3.4., 30. o.) módosított 1995. június 27-i 95/232/EK határozata a tavaszi káposztarepce és a tarlórépa fajtaváltozatainak vetőmagjára előírt feltételek megállapítása érdekében a Tanács 69/208/EGK irányelve alapján szervezett ideiglenes kísérletről (HL L 154., 1995.7.5., 22. o.)

 A Bizottság 1996. március 4-i 96/202/EK határozata a szójabab vetőmagjának engedélyezett legnagyobb szennyező anyag-tartalmával kapcsolatos határozott idejű kísérlet megszervezéséről (HL L 65., 1996.3.15., 39. o.)

 A Bizottság 1997. január 24-i 97/125/EK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának csomagolásán előírt tájékoztatás eltüntethetetlen nyomással való feltüntetésének engedélyezéséről és az egyes takarmánynövények csomagolásán előírt tájékoztatás eltüntethetetlen nyomással való feltüntetése engedélyezéséről szóló 87/309/EGK irányelv módosításáról (HL L 48., 1997.2.19., 35. o.)

 A Bizottság 1998. április 27-i 98/320/EK határozata a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK tanácsi irányelvek értelmében a vetőmag mintavételre és vizsgálatra irányuló ideiglenes kísérlet megszervezéséről (HL L 140., 1998.5.12., 14. o.).

B.   SVÁJCI JOGSZABÁLYOK

 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról (RO 1998 3033)

 1998. december 7-i rendelet a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról (RO 1999 420)

 A DFE 1998. december 7-i rendelete a szántóföldi növények és takarmánynövények fajainak vetőmagjairól és palántáiról (RO 1999 781)

 A DFE legutóbb 1998. december 7-én módosított 1974. június 6-i vetőmagjegyzéke (RO 1999 408).

C.   AZ IMPORTHOZ ELŐÍRT BIZONYÍTVÁNYOK

a) Az Európai Közösség által előírt bizonyítványok:

a legutóbb a 98/162/EK határozattal (HL L 53., 1998.2.24., 21. o.) módosított 95/514/EK tanácsi határozatban (HL L 296., 1995.12.9., 34. o.) előírt dokumentumok.

b) Svájc által előírt bizonyítványok:

az e melléklet 2. függelékében felsorolt testületek által kibocsátott hivatalos EK vagy OECD csomagolási címkék és narancssárga vagy zöld színű ISTA-bizonyítványok vagy egyenértékű vetőmagvizsgálati bizonyítványok minden egyes vetőmagtételre.

2. függelék

Vetőmagminőség-ellenőrző és tanúsító testületekA. Európai Közösség

Belgium

Ministère des Classe Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBrussels

 

Dánia

Ministeriet for Fødevarer, Landborg og Fiskeri (Élelmiszerügyi, Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium)Plantedirektoratet (Dán Növénytermesztési Igazgatóság)Lyngby

 

Németország

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft– Abteilung IV E 3 –Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftraterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg– Abt. III, Referat 34 –Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau – Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

WirtschaftsbehördeAm Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock

HRB

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe– Referat 34 –Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz– Amtliche Saatanerkennung –Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel

KI

Hessische Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FelversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer-Westfalen- Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungStaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken– Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern –Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft– Sachgebiet Weinbau –Würzburg

Görögország

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthén

 

Spanyolország

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolaSubdireccion General de Semillas y Plantas de VivienMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona

Comunidad Autónoma de Pais VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agriculltura, Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSevilla

Comunidad Autonoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia

Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura í Medio AmbienteZaragoza

Junta de Communidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia

Comunidad Autónom de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganaderiía y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y GanaderíaValladolid

Comunidad Autonóma de Jas Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Gandería y AlimentaciónPamplona

 

Franciaország

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Írország

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Olaszország

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milano

 

Luxemburg

L'Administration des Services Techniques de l'agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxemburg

 

Ausztria

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftWien

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Hollandia

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootged van landbouwgesassen (NAK)Ede

 

Portugália

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturaLisbon

 

Finnország

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosastoFrökontrollavdelingenLoimaa

 

Svédország

a)  Vetőmagvak, a vetőburgonya kivételével:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Svéd vetőmagminőségvizsgáló és minősítő intézet)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Vetőburgonya

Statens usädeskontroll (SUK)(Svéd vetőmagvizsgáló és minősítő intézet)Svalöv

 

Egyesült Királyság

Anglia és Wales:

a)  Vetőmagvak, a vetőburgonya kivételével:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Vetőburgonya

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Skócia:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Észak-Írország:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Svájc

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAI. ReckenholzZürich

 

3. függelék

Svájc által a Közösség számára engedélyezett eltérések ( 10 )

a) Bizonyos tagállamok felmentése a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv bizonyos fajokra történő alkalmazásának kötelezettsége alól:

 a Bizottság 69/270/EGK határozata (HL L 220., 1969.9.1., 8. o.)

 a Bizottság 69/271/EGK határozata (HL L 220., 1969.9.1., 9. o.)

 a Bizottság 69/272/EGK határozata (HL L 220., 1969.9.1., 10. o.)

 a Bizottság legutóbb a 80/301/EGK határozattal (HL L 68., 1980.3.14., 30. o.) módosított 70/47/EGK határozata (HL L 13., 1970.1.19., 26. o.)

 a Bizottság 74/5/EGK határozata (HL L 12., 1974.1.15., 13. o.)

 a Bizottság 74/361/EGK határozata (HL L 196., 1974.7.19., 19. o.)

 a Bizottság 74/532/EGK határozata (HL L 299., 1974.11.7., 14. o.)

 a Bizottság 80/301/EGK határozata (HL L 68., 1980.3.14., 30. o.)

 a Bizottság 86/153/EGK határozata (HL L 115., 1986.5.3., 26. o.)

 a Bizottság 89/101/EGK határozata (HL L 38., 1989.2.10., 37. o.)

b) Engedély egyes tagállamoknak, hogy korlátozzák bizonyos gabonavetőmag-fajták és bizonyos vetőburgonya-fajták értékesítését (lásd Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke, 20. teljes kiadás, 4. hasáb (HL C 264. A, 1997.8.30., 1. o.).

c) Engedélyezve egyes tagállamoknak, hogy szigorúbb intézkedéseket fogadjanak el a gabonavetőmagokban található „Avena fatua” előfordulásáról:

 a Bizottság legutóbb a 78/512/EGK határozattal (HL L 157., 1978.6.15., 35. o.) módosított 74/269/EGK határozata (HL L 141., 1974.5.24., 20. o.) ( 11 )

 a Bizottság 74/531/EGK határozata (HL L 299., 1974.11.7., 13. o.)

 a Bizottság 95/75/EK határozata (HL L 60., 1995.3.18., 30. o.)

 a Bizottság 96/334/EK határozata (HL 127., 1996.5.25., 39. o.)

d) A vetőburgonya bizonyos betegségei ellen a 66/403/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletében előírtnál szigorúbb intézkedések engedélyezése bizonyos tagállamok egész területén vagy területének egy részén:

 a Bizottság legutóbb az alábbi határozatokkal módosított 93/231/EGK határozata (HL L 106., 1993.4.30., 11. o.)

 

 95/21/EK (HL L 28., 1995.2.7., 13. o.)

 95/76/EK (HL L 60., 1995.3.18., 31. o.)

 96/332/EK (HL L 127., 1996.5.25., 31. o.)

4. függelék

Harmadik országok listája ( 12 )

Argentína

Ausztrália

Bulgária

Kanada

Chile

Horvátország

Cseh Köztársaság

Magyarország

Izrael

Marokkó

Új-Zéland

Norvégia

Lengyelország

Románia

Szlovákia

Szlovénia

Dél-Afrika

Törökország

Amerikai Egyesült Államok

Uruguay

▼M19

7. MELLÉKLET

A BORÁSZATI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL

1. cikk

Célkitűzések

A Felek megállapodnak abban, hogy az e mellékletben megállapított feltételek alapján, a megkülönböztetésmentesség és a viszonosság elvével összhangban, megkönnyítik és elősegítik a területükről származó borászati termékek kereskedelmét.

2. cikk

Hatály

Ez a melléklet az 1. függelékben említett jogszabályi rendelkezésekben szereplő meghatározások szerinti borászati termékekre vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában, kivéve, ha az kifejezetten ettől eltérően rendelkezik:

a)

„-ból/-ből származó borászati termék” kifejezés az egyik Fél nevéhez kapcsolódva : a 2. cikk értelmében vett olyan termék, amelyet az említett Fél területén a kizárólag ott vagy a 2. függelékben meghatározott valamely területen termelt szőlőből, az e mellékletben szereplő rendelkezések szerint állítottak elő;

b)

„földrajzi árujelző” : a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodáshoz csatolt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) 22. cikke értelmében vett olyan jelzés, beleértve az eredetmegjelölést is, amelyet az egyik Fél jogszabályai, illetve szabályai a saját területéről vagy a 2. függelékben meghatározott területről származó, 2. cikk szerinti borászati termék megnevezésére és kiszerelésére elismernek;

c)

„hagyományos kifejezés” : különösen a 2. cikk szerinti borászati termékek termelési módszerére, illetve minőségére, színére vagy típusára utaló, hagyományosan használt olyan elnevezés, amelyet valamelyik Fél jogszabályai, illetve szabályai saját területéről származó termék megnevezésére vagy kiszerelésére elismernek;

d)

„oltalom alatt álló elnevezés” : a b), illetve c) pont szerint meghatározott, e melléklet értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelző vagy hagyományos kifejezés;

e)

„megnevezés” : a 2. cikk szerinti borászati termék címkéjén, a terméket a szállítás során kísérő okmányokban, a kereskedelmi okmányokban, különösen a számlákban és a szállítóleveleken, valamint a hirdetésekben használt elnevezések;

f)

„címkézés” : valamennyi megnevezés és egyéb hivatkozás, jelzés, illusztráció, illetve védjegy, amely a 2. cikk szerinti borászati termék megkülönböztetésére szolgál és amely egyazon tárolóedényen – beleértve annak záróelemét, az ahhoz rögzített függőcímkét vagy az üveg nyakát körülvevő burkolatot is – van feltüntetve;

g)

„kiszerelés” : a tárolóedényeken, ideértve azok záróelemét is, a címkén és a csomagoláson használt elnevezések;

h)

„csomagolás” : olyan védőburkolatok – mint például a csomagolópapír, különféle szalmaborítások, kartonok és ládák –, amelyeket egy vagy több tárolóedény szállítására és/vagy azoknak a kiszereléséhez használnak fel a végfogyasztó számára történő értékesítés céljából;

i)

„a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok” : a jelen mellékletben meghatározott rendelkezések összessége;

j)

„illetékes hatóság” : azon hatóságok vagy hivatalok, amelyeket az egyes Felek arra jelöltek ki, hogy a borászati termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályok betartásáról gondoskodjanak;

k)

„kapcsolattartó hatóság” : az a hivatalos testület vagy illetékes hatóság, amelyet az egyes Felek arra jelöltek ki, hogy ha szükséges, kapcsolatot tartson a másik Fél hatóságával;

l)

„megkereső hatóság” : az egyes Felek által kijelölt illetékes hatóság, amely az e cím alatt szereplő területeken a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket beterjeszti;

m)

„megkeresett hatóság” : az egyes Felek által kijelölt hivatalos testület vagy illetékes hatóság, amely az e cím alatt szereplő területeken a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket fogadja;

n)

„szabálysértés” : a borászati termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályok megsértése vagy megsértésének kísérlete.I.

CÍM

A BEHOZATALRA ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Címkézés, kiszerelés és kísérő okmányok

(1)  A Felek között a területükről származó, a 2. cikk szerinti borászati termékekkel folytatott kereskedelmet az e mellékletben megállapított technikai rendelkezésekkel összhangban kell bonyolítani. „Technikai rendelkezéseken” a 3. függelékben felsorolt, a borászati termékek fogalmának meghatározására, a borászati eljárásokra, az említett termékek összetételére, az azokat kísérő okmányokra vonatkozó rendelkezések, valamint a szállításra és az értékesítésre irányadó szabályok értendők.

(2)  A bizottság határozhat úgy, hogy módosítja az (1) bekezdésben említett „technikai rendelkezésekre” vonatkozó fogalommeghatározást.

(3)  A 3. függelékben felsorolt jogszabályoknak az azok hatálybalépésére vagy végrehajtására vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak e melléklet alkalmazására.

(4)  E melléklet nem érinti az adózásról szóló nemzeti és uniós szabályok alkalmazását, sem az adózásra vonatkozó ellenőrzési intézkedéseket.II.

CÍM

A 2. CIKK SZERINTI BORÁSZATI TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉNEK KÖLCSÖNÖS OLTALMA

5. cikk

Oltalom alatt álló elnevezések

Az Európai Unióból és Svájcból származó borászati termékek tekintetében a 4. függelékben szereplő következő elnevezések oltalom alatt állnak:

a) a név, illetve a bor származási helye szerinti uniós tagállamra, illetve Svájcra utaló hivatkozások;

b) konkrét megjelölések;

c) az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések;

d) a hagyományos kifejezések.

6. cikk

Név vagy az uniós tagállamra, illetve Svájcra utaló hivatkozás

(1)  Svájcban a bor származási helyének azonosítása céljából a termék megjelölésére szolgáló nevek vagy az uniós tagállamra utaló hivatkozások:

a) kizárólag az érintett tagállamból származó borok esetében alkalmazhatók;

b) csak az Európai Unióból származó borászati termékeken és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

(2)  Az Európai Unióban a bor származási helyének azonosítása céljából a termék megjelölésére szolgáló név vagy a Svájcra utaló hivatkozások:

a) kizárólag a Svájcból származó borok esetében alkalmazhatók;

b) csak a Svájcból származó borászati termékeken és kizárólag a svájci jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

7. cikk

Egyéb kifejezések

(1)  Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés”, az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” és ezek „OEM”, illetve „OFJ” rövidítése, valamint a 607/2009/EK bizottsági rendeletben ( 13 ) említett „Sekt” és „crémant” kifejezés csak az érintett tagállamból származó borok esetében és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazhatók.

(2)  A 10. cikk sérelme nélkül a mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény 63. cikkében említett „appellation d’origine contrôlée” (ellenőrzött eredetmegjelölés) kifejezés és annak „AOC” rövidítése, valamint a „vin de pays” (tájbor) kifejezés csak a Svájcból származó borok esetében és kizárólag a svájci jogszabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazhatók.

A mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény 63. cikkében említett „vin de table” (asztali bor) kifejezés csak a Svájcból származó borok esetében és kizárólag a svájci jogszabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazható.

8. cikk

Az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések oltalma

(1)  Svájcban a 4. függelék A. részében felsorolt uniós eredetmegjelölések és földrajzi jelzések:

I. oltalom alatt állnak és csak az Európai Unióból származó borok esetében alkalmazhatók;

II. csak az Európai Unióból származó borászati termékeken és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

Az Európai Unióban a 4. függelék B. részében felsorolt svájci eredetmegjelölések és földrajzi jelzések:

I. oltalom alatt állnak és csak a Svájcból származó borok esetében alkalmazhatók,

II. csak a Svájcból származó borászati termékeken és kizárólag a svájci jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

(2)  A Felek az e mellékletben foglaltakkal összhangban megteszik azokat az intézkedéseket, amelyekre a Felek területéről származó borok megnevezésében és kiszerelésén használt, a 4. függelékben említett eredetmegjelölések és földrajzi jelzések kölcsönös oltalma érdekében szükség van. A Felek a megfelelő jogi eszközökkel biztosítják a 4. függelékben szereplő jegyzékben felsorolt eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések hatékony oltalmát és ezek használatának megakadályozását abban az esetben, ha az eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést olyan bor esetében alkalmazzák, amely nem a szóban forgó eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés szerinti helyről származik.

(3)  Az (1) bekezdésben előírt oltalmat akkor is biztosítani kell, ha:

a) feltüntetik a bor valódi eredetét;

b) az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést lefordítják, illetve átírják; vagy

c) az alkalmazott megjelölést a „fajtájú”, „típusú”, „stílusú”, „utánzat”, „módszer szerint” vagy más hasonló kifejezés kíséri.

(4)  A 4. függelékben felsorolt, azonos hangzású eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések esetében mindegyik oltalomban részesül azzal a feltétellel, hogy használatuk jóhiszemű, valamint a bizottság keretében a Szerződő Felek által a használatukra vonatkozóan meghatározott gyakorlati feltételek teljesülése mellett biztosított az érintett termelőkkel szembeni méltányos elbánás, valamint nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének esete.

(5)  Ha a 4. függelékben felsorolt földrajzi árujelzők egyike azonos alakú valamely harmadik országbeli földrajzi árujelzővel, a TRIPS-megállapodás 23. cikkének (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6)  E melléklet rendelkezései egyetlen személynek sem sérthetik azt a jogát, hogy a kereskedelmi tevékenység során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve, ha a nevet a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon használják.

(7)  A Felek e melléklet egyetlen rendelkezése alapján sem kötelezhetők arra, hogy oltalomban részesítsék a másik Félnek a 4. függelékben szereplő azon eredetmegjelöléseit, illetve földrajzi jelzéseit, amelyek a származás szerinti államban nem állnak oltalom alatt, vagy amelyek oltalma megszűnik, illetve amelyeket már nem használnak abban az államban.

(8)  A Felek megerősítik, hogy az e mellékletből fakadó jogok és kötelezettségek kizárólag a 4. függelékben felsorolt eredetmegjelölésekre, illetve földrajzi jelzésekre érvényesek.

(9)  A TRIPS-megállapodás sérelme nélkül e melléklet kiegészíti és pontosabban meghatározza az egyes Felek területén a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Ugyanakkor a Felek – az e melléklet 5. függelékében említett esetek kivételével – lemondanak a TRIPS-megállapodás 24. cikkének (4), (6) és (7) bekezdésére való hivatkozás jogáról a másik Féltől származó elnevezés oltalomban részesítésének megtagadása céljából.

(10)  Az e cikkben előírt kizárólagos oltalom vonatkozik az e melléklet 4. függelékében található európai uniós listában szereplő „Champagne” elnevezésre is.

9. cikk

Az eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések és a védjegyek közötti kapcsolat

(1)  A Felek nem kötelesek oltalomban részesíteni egy eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést, amennyiben az oltalom valamely korábbi védjegy jó hírnevének és közismertségének fényében félrevezetheti a fogyasztót az érintett bor valódi mibenlétének vonatkozásában.

(2)  A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést tartalmazó, vagy azokból álló védjegy lajstromozását a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik érdekelt Fél kérésére részben vagy teljesen el kell utasítani, ha a szóban forgó termék nem arról a helyről származik, amelyre az eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés utal.

(3)  A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést tartalmazó vagy azokból álló lajstromozott védjegyet a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik fél kérésére részben vagy teljesen érvényteleníteni kell, ha az egy olyan termékre vonatkozik, amely nem felel meg az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre vonatkozóan előírt feltételeknek.

(4)  Azokat a védjegyeket, amelyek használata az előző bekezdésben említett helyzetek valamelyikének felel meg, valamint amelyek lajstromozás céljából történő bejelentése, illetve lajstromozása jóhiszeműen történt, vagy amelyek – amennyiben az érintett jogszabályok értelmében lehetőség van erre – jóhiszemű használat révén meghonosodtak valamelyik Fél (ideértve az Európai Unió tagállamait is) területén azt megelőzően, hogy a másik Fél e melléklet alapján oltalmat jegyzett volna be az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre, továbbra is használni lehet, tekintet nélkül az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre vonatkozó oltalomra, feltéve, hogy az érintett Fél jogszabályai értelmében nincs ok a védjegy törlésére.

10. cikk

A hagyományos kifejezések oltalma

(1)  A 4. függelék A. részében felsorolt uniós hagyományos kifejezéseket Svájcban:

a) tilos Svájcból származó bor megnevezésében vagy kiszerelésén használni;

b) az Európai Unióból származó borok megnevezésében vagy kiszerelésén kizárólag a függelékben szereplő származási hely és kategória szerinti borok vonatkozásában, az említett függelék szerinti nyelven, továbbá az Európai Unió jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseiben előírt feltételeknek megfelelően lehet használni.

A 4. függelék B. részében felsorolt svájci hagyományos kifejezéseket az Európai Unióban:

a) tilos az Európai Unióból származó bor megnevezésében vagy kiszerelésén használni;

b) a Svájcból származó borok megnevezésében vagy kiszerelésén kizárólag a függelékben szereplő származási hely és kategória szerinti borok vonatkozásában, az említett függelék szerinti nyelven, továbbá Svájc jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseiben előírt feltételeknek megfelelően lehet használni.

(2)  A Felek e megállapodással összhangban megteszik azokat az intézkedéseket, amelyekre a 4. függelékben felsorolt, a másik Fél területéről származó borok megnevezésében és kiszerelésén használt hagyományos kifejezések oltalma érdekében e cikknek megfelelően szükség van. E célból a Felek hatékony jogi védelemről gondoskodnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az említett hagyományos kifejezések jogosulatlan használatát, még az olyan esetekben is, ahol a hagyományos kifejezéseket a „fajtájú”, „típusú”, „stílusú”, „utánzat”, „módszer szerint” vagy más hasonló kifejezés egészíti ki.

(3)  Valamely hagyományos kifejezés oltalma kizárólag a következőkre vonatkozik:

a) az a nyelv, illetve azok a nyelvek, amelyen vagy amelyeken a 4. függelékben szerepel;

b) a 4. függelék szerinti azon borkategória, amellyel összefüggésben az Európai Unióban oltalmat élvez, illetve azon borosztály, amellyel összefüggésben Svájcban oltalmat élvez.

(4)  A 4. függelékben felsorolt, azonos hangzású hagyományos elnevezések esetében minden egyes hagyományos elnevezés oltalomban részesül azzal a feltétellel, hogy használatuk jóhiszemű, valamint a bizottság keretében a Szerződő Felek által a használatukra vonatkozóan meghatározott gyakorlati feltételek teljesülése mellett biztosított az érintett termelőkkel szembeni méltányos elbánás, valamint nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének esete.

(5)  Ha egy, a 4. függelékben felsorolt hagyományos elnevezés azonos hangzású valamely, nem a Felek területéről származó borászati termékre használt elnevezéssel, az utóbbi elnevezés használható a borászati termék megnevezésére vagy kiszerelésén, feltéve, hogy azt hagyományos módon és következetesen használják, erre a célra történő használatát a származási ország szabályozza, és az elnevezés a fogyasztókat nem téveszti meg az érintett bor pontos eredetét illetően.

(6)  E melléklet semmilyen módon nem sértheti egyetlen személynek sem azt a jogát, hogy a kereskedelmi tevékenység során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve, ha a nevet a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon használják.

(7)  A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett hagyományos kifejezést tartalmazó, vagy abból álló védjegy lajstromozását a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik érdekelt Fél kérésére részben vagy teljesen el kell utasítani, ha a szóban forgó védjegy nem a hagyományos kifejezéshez kapcsolódó földrajzi helyről származó borászati termékekre vonatkozik.

A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett hagyományos kifejezést tartalmazó, vagy abból álló lajstromozott védjegyet a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik fél kérésére részben vagy teljesen érvényteleníteni kell, ha a szóban forgó védjegy nem a hagyományos kifejezéshez kapcsolódó földrajzi helyről származó borászati termékekre vonatkozik.

Azt a védjegyet, amelynek használata az előző bekezdésben említett helyzetnek felel meg, valamint amelynek lajstromozás céljából történő bejelentése, illetve lajstromozása jóhiszeműen történt, vagy amely jóhiszemű használat révén meghonosodott valamelyik Fél (ideértve az Európai Unió tagállamait is) területén azt megelőzően, hogy a másik Fél e melléklet alapján oltalmat jegyzett volna be a hagyományos kifejezésre, továbbra is használni lehet, feltéve, hogy az érintett Fél vonatkozó jogszabályai értelmében erre lehetőség van.

(8)  A Felek e melléklet egyetlen rendelkezése alapján sem kötelezhetők arra, hogy oltalomban részesítsék azokat a 4. függelékben szereplő hagyományos kifejezéseket, amelyek nem állnak oltalom alatt, vagy amelyek oltalma megszűnik, illetve amelyeket már nem használnak a származási országban.

11. cikk

Az oltalomhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtása

(1)  A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy amennyiben a Felektől származó borászati termékeket saját területükön kívülre exportálják és értékesítik, az egyik Félnek az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezéseit ne használják a másik Féltől származó említett termékek megnevezésére és kiszerelésén.

(2)  Amennyiben a Felek vonatkozó jogszabályai megengedik, az e melléklet által biztosított oltalom kiterjed azon természetes és jogi személyekre, valamint azokra a termelői, kereskedői vagy fogyasztói szövetségekre, társulásokra és szervezetekre, amelyek székhellyel rendelkeznek a másik Fél területén.

(3)  Ha valamely borászati termék megnevezése vagy kiszerelése, különösen a címkén, hivatalos vagy kereskedelmi okmányokban, illetve hirdetésekben, sérti az e mellékletből származó jogokat, a Felek meghozzák a szükséges közigazgatási intézkedéseket, illetve peres eljárást kezdeményeznek a tisztességtelen verseny ellen, illetve az oltalom alatt álló elnevezések jogtalan használatának bármilyen más eszközzel történő megakadályozása érdekében.

(4)  A (3) bekezdésben említett intézkedéseket és eljárásokat különösen az alábbi esetekben alkalmazzák:

a) ha az európai uniós vagy svájci jogszabályokban meghatározott megnevezéseknek a másik Fél nyelveinek egyikére történő fordítása olyan szót tartalmaz, amely az így megnevezett vagy kiszerelt bor származását tekintve félrevezető lehet;

b) ha olyan jelzések, védjegyek, elnevezések, feliratok vagy illusztrációk jelennek meg az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezésű termék kiszerelésén vagy csomagolásán, a termékre vonatkozó hirdetésekben, illetve hivatalos vagy kereskedelmi okmányokban, amelyek – közvetlenül vagy közvetett módon – téves vagy félrevezető tájékoztatást adnak a termék eredetével, származásával, jellegével vagy lényegi jellemzőivel kapcsolatban;

c) ha az alkalmazott kiszerelés vagy csomagolás félrevezető a borászati termék származását illetően.

(5)  E melléklet nem zárja ki, hogy a Felek nemzeti jogszabályaik vagy más nemzetközi megállapodások értelmében szélesebb körű oltalmat biztosítsanak az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezéseknek.III.

CÍM

ELLENŐRZÉS ÉS A HATÓSÁGI ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

12. cikk

Tárgy és korlátozások

(1)  A Felek az e címben meghatározott módon és feltételek szerint kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Biztosítják a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő betartását különösen oly módon, hogy segítséget nyújtanak egymásnak, valamint felderítik és kivizsgálják a vonatkozó jogszabályok megsértését.

(2)  Az e címben előírt segítségnyújtás nem érinti a büntetőeljárási szabályokat, illetve a büntetőügyekben a Felek közötti igazságügyi együttműködést.

(3)  E cím nem érinti a bírósági vizsgálatok titkosságára vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.I.

ALCÍM

Az ellenőrzés és a kölcsönös segítségnyújtás által érintett hatóságok és jogalanyok

13. cikk

Kapcsolattartó hatóságok

(1)  Ha valamelyik Fél több illetékes hatóságot jelöl ki, biztosítja azok tevékenységének koordinálását.

(2)  Minden Fél egyetlen kapcsolattartó hatóságot jelöl ki. E hatóság:

 e cím alkalmazása céljából továbbítja az együttműködés iránti megkereséseket a másik Fél kapcsolattartó hatóságának,

 ilyen megkereséseket fogad az említett hatóságtól, és azokat továbbítja azon Fél illetékes hatóságához vagy hatóságaihoz, amelynek illetékességi körébe tartozik,

 az e címben említett együttműködés keretében képviseli az említett Felet a másik Fél felé,

 értesíti a másik Felet a 11. cikk alapján tett intézkedésekről.

14. cikk

Hatóságok és laboratóriumok

A Felek:

a) kölcsönösen megosztják egymással a Felek által rendszeresen frissített alábbi listákat:

 azon hatóságok listája, amelyek a VI.1. dokumentumoknak, valamint az e melléklet 4. cikke (1) bekezdésének és a 3. függelék A. pontja szerinti vonatkozó uniós rendelkezéseknek az alkalmazásában a borászati termékek szállítmányait kísérő okmányok kiállításában illetékesek,

 a 3. cikk j) és k) pontjában említett illetékes hatóságok és kapcsolattartó hatóságok listája,

 az elemzések elvégzésére a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban feljogosított laboratóriumok listája,

 a 3. függelék B. pontja szerint a Svájcból származó borászati termékek szállítmányait kísérő okmány 4. rovatában említett svájci illetékes hatóságok listája;

b) konzultációt folytatnak egymással és tájékoztatják egymást az általuk e melléklet alkalmazásával kapcsolatban hozott intézkedésekről. Megküldik egymásnak különösen azon vonatkozó rendelkezéseiket, valamint azon közigazgatási és bírósági határozataik jegyzékét, amelyek különösen fontosak e melléklet megfelelő alkalmazása szempontjából.

15. cikk

Az ellenőrizendő jogalanyok

Azok a természetes vagy jogi személyek, illetve ezek azon csoportjai, akiknek, illetve amelyeknek szakmai tevékenysége e cím értelmében ellenőrzés tárgyát képezheti, az ilyen ellenőrzést nem akadályozhatják, és azt mindenkor kötelesek elősegíteni.II.

ALCÍM

Ellenőrző intézkedések

16. cikk

Ellenőrző intézkedések

(1)  A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megfelelő ellenőrző intézkedések révén biztosítsák a 12. cikkben előírt segítségnyújtást.

(2)  Az ellenőrzéseket vagy rendszeresen, vagy szúrópróbaszerűen kell elvégezni. Szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a Felek gondoskodnak arról, hogy a szóban forgó ellenőrzések a számuk, a jellegük és az ellenőrzés gyakorisága tekintetében reprezentatívak legyenek.

(3)  A Felek meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megkönnyítsék illetékes hatóságaik tisztviselőinek munkáját, különösen annak lehetővé tételével, hogy a szóban forgó tisztviselők:

 bejussanak a szőlőültetvényekre, a borászati termékek előállítását, elkészítését, tárolását és feldolgozását végző létesítményekbe, valamint hozzáférjenek az e termékeket szállító járművekhez,

 bejussanak minden olyan kereskedelmi létesítménybe vagy raktárba és hozzáférjenek minden olyan szállítójárműhöz, amelynek tulajdonosa értékesítés céljából tárol, forgalmaz vagy szállít borászati termékeket vagy az e termékek gyártásához felhasználható termékeket,

 elvégezzék a borászati termékek és az e termékek gyártásához felhasználható anyagok és termékek leltározását,

 mintát vegyenek az értékesítés céljából tárolt, valamint a forgalmazott vagy fuvarozott borászati termékekből,

 ellenőrzés céljából vizsgálják a számviteli adatokat és egyéb szükséges dokumentumokat, és azokról másolatokat, illetve kivonatokat készíthessenek,

 megfelelő védintézkedéseket tehessenek a borászati termékek vagy az e termékek előállításához való felhasználásra szánt termékek előállításával, gyártásával, tárolásával, szállításával, megjelölésével, kiszerelésével, a másik Fél területére való kivitelével és forgalmazásával kapcsolatban, ha okkal feltételezhető, hogy súlyosan megsértették e melléklet rendelkezéseit, különösen, ha hamisítás történt, vagy ha közegészségügyi kockázat áll fönn.

17. cikk

Mintavétel

(1)  Valamely Fél illetékes hatósága megkeresheti a másik Fél illetékes hatóságát azért, hogy az – az ott érvényes vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – mintát vegyen.

(2)  A megkeresett hatóság az (1) bekezdés szerint vételezett mintákat megőrzi, és kijelöli azt a laboratóriumot, amelyhez a mintákat vizsgálat céljára elküldi. A megkereső hatóság kijelölhet egy másik laboratóriumot, hogy az a mintákat szintén megvizsgálja. E célból a megkeresett hatóság megfelelő számú mintát küld a megkereső hatóságnak.

(3)  A megkereső és a megkeresett hatóság között a (2) bekezdésben említett vizsgálatok eredményével kapcsolatban fennálló egyet nem értés esetén közösen kijelölt laboratórium végez ügydöntő elemzést.III.

ALCÍM

Eljárások

18. cikk

Tényállás

Ha valamely Fél illetékes hatósága okkal feltételezi azt, illetve tudomást szerez arról, hogy:

 valamely borászati termék nem felel meg az e termékek kereskedelmére vonatkozó szabályoknak, illetve a szóban forgó termékre csalárd módon tettek szert vagy azt csalárd módon hozták forgalomba, valamint

 a szabályok be nem tartása valamelyik Fél érdekeit érinti, és ez a magatartás közigazgatási intézkedéseket vagy peres eljárásokat eredményezhet, akkor ez az illetékes hatóság a saját kapcsolattartó hatóságán keresztül haladéktalanul tájékoztatja az érintett Fél kapcsolattartó hatóságát.

19. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresés

(1)  Az e cím értelmében intézett megkeresést írásban kell előterjeszteni. A megkereséshez mellékelni kell az annak teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Sürgős esetben a szóban előterjesztett megkeresések is elfogadhatóak, ezeket azonban haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 a megkereső hatóság neve,

 a kért intézkedés,

 a megkeresés tárgya vagy indoka,

 a vonatkozó jogszabályok, szabályok és egyéb jogi eszközök,

 a lehető legpontosabb és legteljesebb körű adatok arról a természetes vagy jogi személyről, akire a vizsgálat irányul,

 a vonatkozó tények összefoglalása.

(3)  A megkeresést a Felek hivatalos nyelveinek egyikén kell elkészíteni.

(4)  Amennyiben a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhető annak helyesbítése vagy kiegészítése; védintézkedéseket azonban ettől függetlenül is el lehet rendelni.

20. cikk

Eljárás

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóságot annak kérésére ellátja minden olyan vonatkozó információval, amely lehetővé teszi számára, hogy megbizonyosodjon a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásáról, különös tekintettel a szóban forgó szabályokat sértő, illetve esetlegesen sértő, észlelt vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkra.

(2)  Ha a megkereső hatóság indokolással alátámasztott kérelmet nyújt be, akkor a megkeresett hatóság a megfogalmazott célok elérése érdekében különleges felügyeletet vagy ellenőrzést végez, illetve megteszi a szükséges lépéseket ezek elvégzésének biztosításához.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett megkeresett hatóság úgy jár el, mintha a saját ügyében vagy a saját országa hatóságának megkeresésére járna el.

(4)  A megkeresett hatóság egyetértésével a megkereső hatóság kijelölheti saját vagy az általa képviselt Fél egy másik illetékes hatóságának tisztviselőit, hogy:

 a megkeresett hatóság székhelye szerinti Fél illetékes hatóságainak helyiségeiben beszerezzék a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával vagy az ellenőrzési műveletekkel kapcsolatos információkat, beleértve másolatok készítését a szállítási és egyéb dokumentumokról és kivonatok készítését a nyilvántartásokból,

 részt vegyenek a (2) bekezdés alapján szükséges intézkedésekben.

Az első francia bekezdésben említett másolatokat kizárólag a megkeresett hatóság beleegyezésével lehet elkészíteni.

(5)  Az a megkereső hatóság, amely a (4) bekezdés első albekezdésével összhangban kijelölt tisztviselőt kíván küldeni a másik Félhez azzal a megbízással, hogy vegyen részt az említett albekezdés második francia bekezdése szerinti ellenőrzési műveletekben, e műveletek megkezdése előtt kellő időben tájékoztatja a megkeresett hatóságot. Az ellenőrzési műveletek elvégzése mindenkor a megkeresett hatóság tisztviselőinek a feladata.

A megkereső hatóság tisztviselői:

 írásos meghatalmazással rendelkeznek, amelyben szerepel személyazonosságuk és hivatali pozíciójuk,

 a megkeresett hatóságra alkalmazandó jogszabályokban a hatóság tisztviselői által folytatott ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan előírt korlátozások mellett:

 

 rendelkeznek a 16. cikk (3) bekezdésében előírt hozzáférési jogokkal,

 rendelkeznek azzal a joggal, hogy a megkeresett hatóság tisztviselői által a 16. cikk (3) bekezdése alapján elvégzett ellenőrzések eredményeiről értesüljenek,

 az ellenőrzések során az azon Fél tisztviselőire érvényes szabályokkal és gyakorlattal összhangban álló magatartást tanúsítanak, amely Fél felségterületén az ellenőrzéseket lefolytatják.

(6)  Az e cikkben említett indokolt megkereséseket az érintett Fél kapcsolattartó hatósága továbbítja a szóban forgó Fél megkeresett hatóságához. Ugyanez az eljárás vonatkozik:

 a megkeresésekre adott válaszokra,

 a (2), (4) és (5) bekezdés alkalmazásával kapcsolatos értesítésekre.

Az első albekezdéstől eltérően a Felek az egymás közötti együttműködés gyorsítása és hatékonyságának fokozása érdekében egyes megfelelő esetekben lehetővé tehetik, hogy valamely illetékes hatóság:

 indokolt megkereséseit, illetve értesítéseit közvetlenül juttassa el a másik Fél illetékes hatóságához,

 közvetlenül válaszolja meg a másik Fél valamely illetékes hatóságától érkező indokolt megkereséseket, illetve értesítéseket.

Ilyen esetekben a szóban forgó hatóságok azonnal tájékoztatják az érintett Fél kapcsolattartó hatóságát.

(7)  A Felek analitikai adatbankjában szereplő információkat, amelybe beletartoznak a Felek saját borászati termékeinek elemzésével előállított adatok, hozzáférhetővé kell tenni az erre a célra a Felek által kijelölt laboratóriumok számára, amennyiben ez utóbbiak azt kérik. Csak olyan vizsgálati eredményekkel kapcsolatos információkat szabad közölni, amelyek hasonló jellegű és hasonló termőhelyről származó minták vizsgálati eredményeinek az értelmezéséhez szükségesek.

21. cikk

Döntés a kölcsönös segítségnyújtásról

(1)  Az a Fél, amelynek joghatósága alá a megkeresett hatóság tartozik, megtagadhatja az e cím alapján történő segítségnyújtást abban az esetben, ha a segítségnyújtás sértheti e Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más alapvető érdekeit.

(2)  Ha a megkereső hatóság olyan segítséget kér, amelyet felkérés esetén saját maga nem tudna biztosítani, erre megkeresésében felhívja a figyelmet. Ekkor a megkeresett hatóság határoz az ilyen megkeresésre való válaszadás módjáról.

(3)  A segítségnyújtás megtagadása esetén a megkereső hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésről és annak okairól.

22. cikk

Adatok és dokumentumok

(1)  A megkeresett hatóság dokumentumok, hitelesített másolatok, jelentések és más hasonló szövegek formájában közli vizsgálatai eredményeit a megkereső hatósággal.

(2)  Az (1) bekezdésben említett dokumentumok – a formától függetlenül – bármilyen, ugyanabból a célból előállított számítógépes adattal is helyettesíthetőek.

(3)  A 18. és 20. cikkben említett információkat ki kell egészíteni a vonatkozó dokumentumokkal és más bizonyítékokkal, valamint az esetleges közigazgatási intézkedésekre vagy jogi eljárásokra való hivatkozással, és ezeknek az információknak ki kell terjedniük különösen a következőkre:

 az érintett borászati termék összetétele és érzékszervi jellemzői,

 a termék megnevezése és kiszerelése,

 a termék előállítására, elkészítésére és forgalmazására vonatkozó szabályoknak való megfelelés.

(4)  A 18. és 20. cikkben említett kölcsönös segítségnyújtásra okot adó ügyben érintett kapcsolattartó hatóságok haladéktalanul értesítik egymást:

 a vizsgálatok fejleményeiről, mégpedig jelentések és más dokumentumok, illetve információs eszközök formájában,

 a szóban forgó intézkedéseket követő közigazgatási vagy jogi lépésekről.

23. cikk

Költségek

Az e cím alkalmazásával összefüggésben felmerült utazási költségeket az a Fél viseli, amely a 20. cikk (2) és (4) bekezdésében említett intézkedések megtételére tisztviselőt jelölt ki.

24. cikk

Titoktartás

(1)  Az e cím alkalmazásában bármilyen formában közölt információ bizalmas. Az ilyen információkra a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azokat – esettől függően – az ahhoz hozzájutó Fél jogszabályai vagy az uniós hatóságokra vonatkozó megfelelő rendelkezések alapján a hasonló információk számára biztosított védelem illeti meg.

(2)  Amennyiben valamelyik Fél jogszabályai vagy közigazgatási eljárási gyakorlata az ipari és kereskedelmi titkok védelmére az e címben előírtaknál szigorúbb korlátozásokat követel meg, ez a cím nem kötelezi a szóban forgó Felet információszolgáltatásra, amennyiben a megkereső Fél nem teszi meg a szóban forgó szigorúbb korlátozások betartásához szükséges intézkedéseket.

(3)  A megszerzett információk csak e cím céljából használhatók fel; valamely Fél területén más célból csak az azokat szolgáltató közigazgatási hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével használhatók fel és ennek során a szóban forgó hatóság által előírt korlátozások vonatkoznak rájuk.

(4)  Az (1) bekezdés nem zárja ki az információknak az általános büntetőjog szerinti bűncselekmények miatt indított peres vagy közigazgatási eljárások során történő felhasználását, feltéve, hogy a szóban forgó információk beszerzése a nemzetközi igazságügyi együttműködés keretében történt.

(5)  A Felek a jegyzőkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések során bizonyítékként felhasználhatják az e cím rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és megtekintett iratokat.IV.

CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Kivételek

(1)  Az I. és a II. cím nem alkalmazandó a 2. cikkben említett borászati termékek közül a következőkre:

a) a Felek egyikének területén tranzitáruként átszállított borászati termékek; vagy

b) olyan, a Felek egyikének területéről származó borászati termékek, amelyeket kis mennyiségekben, az e melléklet 5. függelékében meghatározott feltételekkel és eljárással összhangban szállítanak a Felek között.

(2)  A Közösség és Svájc között a borok hatósági ellenőrzésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 1984. október 15-én Brüsszelben aláírt levélváltás alkalmazása mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg e melléklet hatályban van.

26. cikk

Konzultációk

(1)  A Felek egyeztetnek, ha valamelyikük úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem tett eleget az e melléklet szerinti valamely kötelezettségének.

(2)  A konzultációt kérő fél a másik fél rendelkezésére bocsátja a szóban forgó eset részletes vizsgálatához szükséges valamennyi információt.

(3)  Ha a legcsekélyebb késedelem is veszélyeztethetné az emberek egészségét, vagy ronthatná a csalás elleni intézkedések hatékonyságát, előzetes konzultáció nélkül ideiglenes óvintézkedések rendelhetők el, feltéve, hogy az említett intézkedések meghozatala után haladéktalanul egyeztetések kezdődnek.

(4)  Amennyiben az (1) és (3) bekezdésben előírt konzultációt követően a Felek nem jutottak megállapodásra, a konzultációt kérő vagy a (3) bekezdésben említett intézkedéseket meghozó Fél megteheti az e melléklet alkalmazását lehetővé tevő megfelelő óvintézkedéseket.

27. cikk

Munkacsoport

(1)  A megállapodás 6. cikkének (7) bekezdésével összhangban létrehozott, borászati termékekkel foglalkozó munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) megvizsgálja az e melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket.

(2)  A munkacsoport rendszeres időközönként megvizsgálja a Felek e melléklet hatálya alá tartozó területekre vonatkozó törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseinek helyzetét. A munkacsoport különösen javaslatokat terjeszt a bizottság elé e melléklet és függelékeinek kiigazítása céljából.

28. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  A 8. cikk (10) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül azok a borászati termékek, amelyek előállítása, feldolgozása, megnevezése és kiszerelése oly módon történt, amely e melléklet hatálybalépésének időpontjában jogszerű, a Felek belső jogszabályainak vagy szabályozásának megfelelő volt, de amely e melléklet értelmében már nem megengedett, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalmazhatók.

(2)  Amennyiben a bizottság másképpen nem rendelkezik, azok a borászati termékek, amelyeket e mellékletnek megfelelően állítottak elő, dolgoztak fel, neveztek meg és szereltek ki, de amelyek előállítása, feldolgozása, megnevezése, illetve kiszerelése ugyanezen melléklet valamely módosítása következtében többé már nem minősül megfelelőnek, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalmazhatók.

1. függelék

A 2. cikkben említett borászati termékek

Az Európai Unió esetében:

A legutóbb a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.) módosított, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.). A 2009 61 , a 2009 69  és a 2204 KN-kód alá tartozó termékek (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Svájc esetében:

Az alkoholtartalmú italokról szóló, legutóbb 2010. december 15-én módosított (Recueil officiel – a továbbiakban: RO – 2010 6391) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet 2. fejezete. A 2009.60  és a 2204 svájci vámtarifaszám alá tartozó termékek.

2. függelék

A 3. cikk a) és b) pontjában meghatározott különös rendelkezések

A „Genève” ellenőrzött eredetmegjelölés (AOC Genève)

1.   Földrajzi terület

Az „AOC Genève” földrajzi területe az alábbiakat foglalja magában:

 Genf kanton teljes területe,

 az alábbi francia települések teljes területe:

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire,

 az alábbi francia településeknek a „Genève” ellenőrzött eredetmegjelölésre vonatkozó előírásokban meghatározott részei:

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry.

2.   A szőlőtermesztés területe

A szőlőtermesztés területe az alábbiakat foglalja magában:

a) Genf kanton területén: a mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény (RS 910.1) 61. cikke szerinti szőlőkataszterben szereplő olyan területek, amelyek szőlőtermését bor készítésére szánják;

b) Franciaország területén: az 1. pont szerinti települések vagy településrészek szőlővel betelepített vagy újratelepítési jog hatálya alá tartozó, legfeljebb 140 hektáros területei.

3.   A borkészítés területe

A borkészítés területe Svájc területére korlátozódik.

4.   Visszaminősítés

Az „AOC Genève” megjelölés használata nem akadályozza a 2.b. pontban meghatározott termesztési területről származó szőlőből készült, visszaminősített bor megnevezésére szolgáló „vin de pays” és „vin de table suisse” elnevezések használatát.

5.   A „Genève” ellenőrzött eredetmegjelölésre vonatkozó előírások ellenőrzése

Az ellenőrzés Svájcban a svájci, pontosabban a genfi hatóságok hatáskörébe tartozik.

A francia területen a fizikai vizsgálatok végrehajtásával az illetékes svájci hatóság a francia hatóságok által elismert francia ellenőrző szervet bíz meg.

6.   Átmeneti rendelkezések

Azok a termelők, akik szőlővel beültetett területe nem a 2.b. pontban meghatározott termesztési területen helyezkedik el, de korábban jogszerűen használták a „Genève” ellenőrzött eredetmegjelölést, a megjelölést a 2013-as évjáratig továbbra is használhatják, és az érintett termékek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

3. függelék

A 4. cikkben említett, borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és technikai rendelkezések listája

A.    Az Európai Unióból származó borászati termékek Svájcba történő behozatalára és ottani értékesítésére alkalmazandó jogszabályok

Hivatkozott jogi aktusok és különös rendelkezések:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (HL L 299., 2008.11.8., 25. o.).

3. A Tanács 89/396/EGK irányelve (1989. június 14.) az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.), legutóbbi módosítása: az 1992. március 11-i 92/11/EGK tanácsi irányelv (HL L 65., 1992.3.11., 32. o.).

4. Az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről (HL L 237., 1994.9.10., 13. o.), helyesbítve: HL L 259., 1994.10.7., 33. o., HL L 252., 1996.10.4., 23. o. és HL L 124., 2000.5.25., 66. o.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 61., 1995.3.18., 1. o.), helyesbítve: HL L 248., 1995.10.14., 60. o., legutóbbi módosítása: a 2010. október 22-i 2010/69/EU bizottsági irányelv (HL L 279., 2010.10.23., 22. o.).

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

7. A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).

8. Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

9. Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. augusztus 11-i 813/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 208., 2011.8.13., 23. o.).

10. A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

11. A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.).

12. A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.).

13. A Bizottság 436/2009/EK rendelete (2009. május 26.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. február 23-i 173/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 49., 2011.2.24., 16. o.).

A 436/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Unióból származó borászati termékeknek Svájcba való behozatala esetén minden esetben be kell mutatni az említett rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kísérőokmányt.

14. A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. január 21-i 53/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 19., 2011.1.22., 1. o.).

15. A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. július 12-i 670/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 183., 2011.7.13., 6. o.).

B.    A Svájcból származó borászati termékek Európai Unióba történő behozatalára és ottani értékesítésére alkalmazandó jogszabályok

Hivatkozott jogszabályok:

1. A legutóbb 2010. június 18-án módosított (RO (Recueil officiel, azaz Hivatalos Gyűjtemény) 2010 5851) 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról.

2. A legutóbb 2009. november 4-én módosított (RO 2010 733) 2007. november 14-i rendelet a szőlőtermesztésről és a borimportról.

3. Az OFAG (Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal) legutóbb 2011. május 6-án módosított (RO 2011 2169), 2007. január 17-i rendelete a minősítésre és a szabványos szaporítóanyagok előállítására engedélyezett szőlőfajták listájáról és a szőlőfajtajegyzékről.

4. A legutóbb 2008. október 5-én módosított (RO 2008 785) 1992. október 9-i szövetségi törvény az élelmiszerekről és a fogyasztási cikkekről (élelmiszertörvény, LDA1).

5. A legutóbb 2010. október 13-án módosított (RO 2010 4611) 2005. november 23-i rendelet az élelmiszerekről és a fogyasztási cikkekről (ODAlOUs).

6. A legutóbb 2010. december 15-én módosított (RO 2010 6391) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az alkoholtartalmú italokról.

A rendelet 10. cikkétől eltérve a megnevezéssel és a kiszereléssel kapcsolatos szabályok a következő rendeletekben említett, a harmadik országokból behozott termékekre alkalmazott szabályok:

1. A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 118y. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a termékkategóriák megnevezése helyébe az alkoholtartalmú italokról szóló szövetségi belügyminisztériumi rendelet 9. cikkében meghatározott megjelölések lépnek;

b) a 118y. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjától eltérve az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” és az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” kifejezés helyébe „appellation d’origine contrôlée” (ellenőrzött eredetmegjelölés), illetve „vin de pays” (tájbor) lép;

c) a 118y. cikk (1) bekezdésének f) pontjától eltérve az importőr helyett fel lehet tüntetni a svájci bortermelőt, pincemestert, kereskedőt vagy palackozót.

2. A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. július 12-i 670/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 183., 2011.7.13., 6. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a rendelet 54. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az alkoholtartalom megadható tized térfogatszázalék-egységben;

b) a 64. cikktől, valamint a XIV. melléklet B. részétől eltérve a „demi-sec” (félszáraz) és a „moelleux” (félédes) kifejezés helyébe a „légèrement doux” (enyhén édes), illetve a „demi-doux” (félédes) kifejezés léphet;

c) a rendelet 62. cikkétől eltérve egy vagy több borszőlőfajta neve feltüntethető, ha az említett szőlőfajta vagy szőlőfajták teszik ki a svájci bor készítéséhez felhasznált szőlő legalább 85 %-át.

7. A legutóbb 2010. október 13-án módosított (RO 2010 4649) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerek címkézéséről és reklámozásáról (OEDA).

8. A legutóbb 2009. május 11-én módosított (RO 2009 2047) 2007. június 22-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagokról (az adalékanyagokról szóló rendelet, OAdd).

9. A legutóbb 2011. május 16-án módosított (RO 2011 1985) 1995. június 26-i rendelet az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről (az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről szóló rendelet, OSEC).

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).

11. A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) A Svájcból származó borászati termékeknek az Európai Unióba való behozatala esetén minden esetben be kell mutatni a 2004. december 29-i 2005/9/EK bizottsági határozat (HL L 4., 2005.1.6., 12. o.) előírásainak megfelelő alábbi kísérőokmányt.

b) E kísérőokmány váltja fel a legutóbb a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.) módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.) szereplő VI.1. okmányt.

c) A rendeletben a „tagállam(ok)ra” vagy a „nemzeti vagy közösségi rendelkezésekre” (vagy „nemzeti vagy közösségi szabályokra”) történő hivatkozások vonatkoznak Svájcra és a svájci jogszabályokra is.

d) Azok a Svájcból származó, földrajzi árujelzővel ellátott borokhoz hasonló borok, amelyek borkősavban kifejezett teljes savtartalma legalább 3 g/l, de 3,5 g/l-nél alacsonyabb, abban az esetben importálhatók, ha földrajzi árujelzővel vannak ellátva és legalább 85 %-ban a következő egy vagy több szőlőfajtából származnak: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir vagy Merlot.

A Svájcból ( 14 )származó borászati termékek szállításához szükséges kísérőokmány ( 15 )

image

4. függelék

Az 5. cikkben említett, oltalom alatt álló elnevezések

A.   RÉSZ

Az Európai Unióból származó borászati termékek oltalom alatt álló elnevezéseiBELGIUM

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

appellation d’origine contrôlée

OEM

francia

gecontroleerde oorsprongsbenaming

OEM

holland

Vin de pays

OFJ

francia

Landwijn

OFJ

hollandBULGÁRIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Асеновград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Asenovgrad

Болярово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Bolyarovo

Брестник önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Brestnik

Варна önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Varna

Велики Преслав önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Veliki Preslav

Видин önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vidin

Враца önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vratsa

Върбица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Varbitsa

Долината на Струма önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Struma valley

Драгоево önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Dragoevo

Евксиноград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Evksinograd

Ивайловград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Ivaylovgrad

Карлово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Karlovo

Карнобат önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Karnobat

Ловеч önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lovech

Лозицa önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lozitsa

Лом önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lom

Любимец önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lyubimets

Лясковец önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lyaskovets

Мелник önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Melnik

Монтана önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Montana

Нова Загора önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Nova Zagora

Нови Пазар önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Novi Pazar

Ново село önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Novo Selo

Оряховица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Oryahovitsa

Павликени önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pavlikeni

Пазарджик önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pazardjik

Перущица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Perushtitsa

Плевен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pleven

Пловдив önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Plovdiv

Поморие önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pomorie

Русе önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Ruse

Сакар önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sakar

Сандански önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sandanski

Свищов önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Svishtov

Септември önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Septemvri

Славянци önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Slavyantsi

Сливен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sliven

Стамболово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Stambolovo

Стара Загора önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Stara Zagora

Сунгурларе önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sungurlare

Сухиндол önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Suhindol

Търговище önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Targovishte

Хан Крум önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Han Krum

Хасково önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Haskovo

Хисаря önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Hisarya

Хърсово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Harsovo

Черноморски район önmagában vagy a Южно Черноморие megjelölés előtt

egyenértékű kifejezés: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Northen Black Sea Region

Шивачево önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Shivachevo

Шумен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Shumen

Ямбол önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Yambol

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Дунавска равнина

egyenértékű kifejezés: Danube Plain

Тракийска низина

egyenértékű kifejezés: Thracian Lowlands

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Благородно сладко вино (БСВ)

OEM

bolgár

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

OEM

bolgár

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

OEM

bolgár

Регионално вино

(Regional wine)

OFJ

bolgár

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) рontja)

Колекционно

(collection)

OEM

bolgár

Ново

(young)

OEM/OFJ

bolgár

Премиум

(premium)

OFJ

bolgár

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

OEM

bolgár

Премиум резерва

(premium reserve)

OFJ

bolgár

Резерва

(reserve)

OEM/OFJ

bolgár

Розенталер

(Rosenthaler)

OEM

bolgár

Специална селекция

(special selection)

OEM

bolgár

Специална резерва

(special reserve)

OEM

bolgárCSEH KÖZTÁRSASÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Čechy önmagában vagy a Litoměřická kifejezés előtt

Čechy önmagában vagy a Mělnická kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Mikulovská kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Slovácká kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Velkopavlovická kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Znojemská kifejezés előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

České

Moravské

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

OEM

cseh

aromatický sekt s.o.

OEM

cseh

jakostní likérové víno

OEM

cseh

jakostní perlivé víno

OEM

cseh

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

OEM

cseh

jakostní víno

OEM

cseh

jakostní víno odrůdové

OEM

cseh

jakostní víno s přívlastkem

OEM

cseh

jakostní víno známkové

OEM

cseh

V.O.C

OEM

cseh

víno originální certifikace

OEM

cseh

víno s přívlastkem kabinetní víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem ledové víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem pozdní sběr

OEM

cseh

víno s přívlastkem slámové víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z bobulí

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z cibéb

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z hroznů

OEM

cseh

Víno origininální certifikace (VOC vagy V.O.C.)

OFJ

cseh

zemské víno

OFJ

cseh

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Archivní víno

OEM

cseh

Burčák

OEM

cseh

Klaret

OEM

cseh

Košer, Košer víno

OEM

cseh

Labín

OEM

cseh

Mladé víno

OEM

cseh

Mešní víno

OEM

cseh

Panenské víno, Panenská sklizeň

OEM

cseh

Pěstitelský sekt (*)

OEM

cseh

Pozdní sběr

OEM

cseh

Premium

OEM

cseh

Rezerva

OEM

cseh

Růžák, Ryšák

OEM

cseh

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

OEM

csehNÉMETORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Ahr önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Baden önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Franken önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Hessische Bergstraße önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Mittelrhein önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Mosel önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Nahe önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Pfalz önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Rheingau önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Rheinhessen önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Saale-Unstrut önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Sachsen önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Württemberg önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)) a következő kifejezések egyike előtt:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

OEM

német

Qualitätswein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Qualitätslikörwein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Qualitätsperlwein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Landwein

OFJ

német

Winzersekt

OEM

német

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Affentaler

OEM

német

Badisch Rotgold

OEM

német

Ehrentrudis

OEM

német

Hock

OEM

német

Klassik/Classic

OEM

német

Liebfrau(en)milch

OEM

német

Riesling-Hochgewächs

OEM

német

Schillerwein

OEM

német

Weißherbst

OEM

németGÖRÖGORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Αγχίαλος

egyenértékű kifejezés: Anchialos

Αμύνταιο

egyenértékű kifejezés: Amynteo

Αρχάνες

egyenértékű kifejezés: Archanes

Γουμένισσα

egyenértékű kifejezés: Goumenissa

Δαφνές

egyenértékű kifejezés: Dafnes

Ζίτσα

egyenértékű kifejezés: Zitsa

Λήμνος

egyenértékű kifejezés: Lemnos

Μαντινεία

egyenértékű kifejezés: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

egyenértékű kifejezés: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

egyenértékű kifejezés: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

egyenértékű kifejezés: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

egyenértékű kifejezés: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

egyenértékű kifejezés: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

egyenértékű kifejezés: Rhodes Muscatel

Νάουσα

egyenértékű kifejezés: Naoussa

Νεμέα

egyenértékű kifejezés: Nemea

Πάρος

egyenértékű kifejezés: Paros

Πάτρα

egyenértékű kifejezés: Patras

Πεζά

egyenértékű kifejezés: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

egyenértékű kifejezés: Cotes de Meliton

Ραψάνη

egyenértékű kifejezés: Rapsani

Ρόδος

egyenértékű kifejezés: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Robola of Cephalonia

Σάμος

egyenértékű kifejezés: Samos

Σαντορίνη

egyenértékű kifejezés: Santorini

Σητεία

egyenértékű kifejezés: Sitia

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Tοπικός Οίνος Κω

egyenértékű kifejezéѕ: Regional wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

egyenértékű kifejezés: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος vagy Τοπικός Οίνος Θράκης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thrace-Thrakikos vagy Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών önmagában vagy a Viotia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας vagy Ρετσίνα Κορωπίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Kropia vagy Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας vagy Ρετσίνα Λιοπεσίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Peania vagy Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

egyenértékű kifejezés: Regionаl wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Halkidiki

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

OEM

görög

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

OEM

görög

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

OEM

görög

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

OEM

görög

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

OFJ

görög

τοπικός οίνος

(vin de pays)

OFJ

görög

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

OEM/OFJ

görög

Αμπέλι

(Ampeli)

OEM/OFJ

görög

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas(-ès))

OEM/OFJ

görög

Αρχοντικό

(Archontiko)

OEM/OFJ

görög

Κάβα

(Cava)

OFJ

görög

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

OEM

görög

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

OEM

görög

Κάστρο

(Kastro)

OEM/OFJ

görög

Κτήμα

(Ktima)

OEM/OFJ

görög

Λιαστός

(Liastos)

OEM/OFJ

görög

Μετόχι

(Metochi)

OEM/OFJ

görög

Μοναστήρι

(Monastiri)

OEM/OFJ

görög

Νάμα

(Nama)

OEM/OFJ

görög

Νυχτέρι

(Nychteri)

OEM

görög

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

OEM/OFJ

görög

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

OEM/OFJ

görög

Πύργος

(Pyrgos)

OEM/OFJ

görög

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

OEM

görög

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

OEM

görög

Βερντέα

(Verntea)

OFJ

görög

Vinsanto

OEM

latinSPANYOLORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Abona

Alella

Alicante önmagában vagy a Marina Alta kifejezés előtt

Almansa

Arabako Txakolina

egyenértékű kifejezés: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

egyenértékű kifejezés: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

egyenértékű kifejezés: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

egyenértékű kifejezés: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre önmagában vagy az Artesa kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Les Garrigues kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Raimat kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Valls de Riu Corb kifejezés előtt

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

egyenértékű kifejezés: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma önmagában vagy a Fuencaliente kifejezés előtt

La Palma önmagában vagy a Hoyo de Mazo kifejezés előtt

La Palma önmagában vagy a Norte de la Palma kifejezés előtt

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

egyenértékű kifejezés: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei önmagában vagy a Ladera de Monterrei kifejezés előtt

Monterrei önmagában vagy a Val de Monterrei kifejezés előtt

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra önmagában vagy a Baja Montaña kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Ribera Alta kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Ribera Baja kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Tierra Estella kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Valdizarbe kifejezés előtt

Pago de Arínzano

egyenértékű kifejezés: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas önmagában vagy a Condado do Tea kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy az O Rosal kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Ribeira do Ulla kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Soutomaior kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Val do Salnés kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy az Amandi kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Chantada kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Quiroga-Bibei kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Ribeiras do Miño kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Ribeiras do Sil kifejezés előtt

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Cañamero kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Matanegra kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Montánchez kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Ribera Alta kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Ribera Baja kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Tierra de Barros kifejezés előtt

Ribera del Júcar

Rioja önmagában vagy a Rioja Alavesa kifejezés előtt

Rioja önmagában vagy a Rioja Alta kifejezés előtt

Rioja önmagában vagy a Rioja Baja kifejezés előtt

Rueda

Sierras de Málaga önmagában vagy a Serranía de Ronda kifejezés előtt

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

egyenértékű kifejezés: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia önmagában vagy az Alto Turia kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Clariano kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Moscatel de Valencia kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Valentino kifejezés előtt

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid önmagában vagy az Arganda kifejezés előtt

Vinos de Madrid önmagában vagy a Navalcarnero kifejezés előtt

Vinos de Madrid önmagában vagy a San Martín de Valdeiglesias kifejezés előtt

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

D.O

OEM

spanyol

D.O.Ca

OEM

spanyol

Denominacion de origen

OEM

spanyol

Denominacion de origen calificada

OEM

spanyol

Vino de calidad con indicación geográfica

OEM

spanyol

Vino de pago

OEM

spanyol

Vino de pago calificado

OEM

spanyol

Vino dulce natural

OEM

spanyol

Vino generoso

OEM

spanyol

Vino generoso de licor

OEM

spanyol

Vino de la Tierra

OFJ

spanyol

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Amontillado

OEM

spanyol

Añejo

OEM/OFJ

spanyol

Chacolí-Txakolina

OEM

spanyol

Clásico

OEM

spanyol

Cream

OEM

spanyol

Criadera

OEM

spanyol

Criaderas y Soleras

OEM

spanyol

Crianza

OEM

spanyol

Dorado

OEM

spanyol

Fino

OEM

spanyol

Fondillón

OEM

spanyol

Gran reserva

OEM

spanyol

Lágrima

OEM

spanyol

Noble

OEM/OFJ

spanyol

Oloroso

OEM

spanyol

Pajarete

OEM

spanyol

Pálido

OEM

spanyol

Palo Cortado

OEM

spanyol

Primero de Cosecha

OEM

spanyol

Rancio

OEM

spanyol

Raya

OEM

spanyol

Reserva

OEM

spanyol

Sobremadre

OEM

spanyol

Solera

OEM

spanyol

Superior

OEM

spanyol

Trasañejo

OEM

spanyol

Vino Maestro

OEM

spanyol

Vendimia Inicial

OEM

spanyol

Viejo

OEM/OFJ

spanyol

Vino de Tea

OEM

spanyolFRANCIAORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace önmagában vagy a szőlőfajta neve és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru a Rosacker kifejezés után

Alsace Grand Cru az Altenberg de Bergbieten kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Altenberg de Bergheim kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Altenberg de Wolxheim kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Brand kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Bruderthal kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Eichberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Engelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Florimont kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Frankstein kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Froehn kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Furstentum kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Geisberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Gloeckelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Goldert kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Hatschbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Hengst kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kanzlerberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kastelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kessler kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kirchberg de Barr kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kirchberg de Ribeauvillé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kitterlé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Mambourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Mandelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Marckrain kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Moenchberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Muenchberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Ollwiller kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Osterberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Pfersigberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Pfingstberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Praelatenberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Rangen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Saering kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Schlossberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Schoenenbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sommerberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sonnenglanz kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Spiegel kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sporen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steinen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steingrubler kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steinklotz kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Vorbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Wiebelsberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Wineck-Schlossberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Winzenberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Zinnkoepflé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Zotzenberg kifejezés előtt

Anjou önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Anjou Coteaux de la Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Anjou-Villages Brissac önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Arbois önmagában vagy a Pupillin kifejezés előtt, amelyet a „mousseux” kifejezés követhet

Auxey-Duresses önmagában vagy a„Côte de Beaune”illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Bandol

egyenértékű kifejezés: Vin de Bandol

Banyuls önmagában vagy a„Grand Cru”és/vagy a„Rancio”kifejezés előtt

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn önmagában vagy a Bellocq kifejezés előtt

Beaujolais önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a„Villages”, illetve a„Supérieur”kifejezés követhet

Beaune

Bellet

egyenértékű kifejezés: Vin de Bellet

Bergerac önmagában vagy a„sec”kifejezés előtt

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Bordeaux önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”, a„Mousseux”, illetve a„supérieur”kifejezések valamelyike előtt

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

egyenértékű kifejezés: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Chitry

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côte Chalonnaise

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côte Saint-Jacques

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côtes d’Auxerre

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côtes du Couchois

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Épineuil

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Le Chapitre

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Vézelay

Bourgogne önmagában vagy a„Clairet”, a„Rosé”, az„ordinaire”, illetve a„grand ordinaire”kifejezések valamelyike előtt

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a„Vins du”, a„Mousseux du”, a„Pétillant”vagy a„Roussette du”kifejezés előzhet meg, illetve a„Mousseux”vagy a„Pétillant”kifejezés és egy kisebb földrajzi egység neve követhet

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Cabernet de Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis önmagában vagy a Beauroy kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Berdiot kifejezés előtt, amelyet a „premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Beugnons kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Butteaux kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chapelot kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chatains kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chaume de Talvat kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Bréchain kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Cuissy kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Côte de Fontenay kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Jouan kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Léchet kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Savant kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Vaubarousse kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte des Prés Girots kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Forêts kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Fourchaume kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a L’Homme mort kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Beauregards kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Épinottes kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Fourneaux kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Lys kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Mélinots kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Mont de Milieu kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Montée de Tonnerre kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Montmains kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Morein kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Pied d’Aloup kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Roncières kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Sécher kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Troesmes kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaillons kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vau de Vey kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vau Ligneau kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaucoupin kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaugiraut kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaulorent kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaupulent kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaux-Ragons kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vosgros kifejezés előtt, amelyet a„premier cru”kifejezés követhet

Chablis

Chablis grand cru önmagában vagy a Blanchot kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Bougros kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Grenouilles kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Les Clos kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Preuses kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Valmur kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Vaudésir kifejezés előtt

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse önmagában vagy a„Vin de”kifejezés után

Corse önmagában vagy a Calvi kifejezés előtt, amelyet a„Vin de”kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Coteaux du Cap Corse kifejezés előtt, amelyet a„Vin de”kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Figari kifejezés előtt, amelyet a„Vin de”kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Porto-Vecchio kifejezés előtt, amelyet a„Vin de”kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Sartène kifejezés előtt, amelyet a„Vin de”kifejezés előzhet meg

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve után

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis a szőlőfajta neve előtt

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Cabrières kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de Vérargues/Vérargues kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Montpeyroux kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Quatourze kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Drézéry kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Georges-d’Orques kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Saturnin kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Pic-Saint-Loup kifejezés előtt

Coteaux du Layon önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet egy kisebb földrajzi egység neve követhet

Coteaux du Layon Chaume önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Loir önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

egyenértékű kifejezés: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Boudes kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Chanturgue kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Châteaugay kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Corent kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Madargue kifejezés előtt

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais önmagában vagy a Fronton kifejezés előtt

Côtes du Frontonnais önmagában vagy a Villaudric kifejezés előtt

Côtes du Jura önmagában vagy a„mousseux”kifejezés előtt

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon önmagában vagy a Les Aspres kifejezés előtt

Côtes du Roussillon Villages önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

egyenértékű kifejezés: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Brem kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Mareuil kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Pissotte kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Vix kifejezés előtt

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan önmagában vagy a„Muscat de”kifejezés után

Fronton

Gaillac önmagában vagy a„mousseux”kifejezés előtt

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon önmagában vagy a„Rancio”kifejezés előtt

Grand-Échezeaux

Graves önmagában vagy a„supérieures”kifejezés előtt

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

egyenértékű kifejezés: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Juliénas

Jurançon önmagában vagy a„sec”kifejezés előtt

L’Étoile önmagában vagy a„mousseux”kifejezés előtt

La Grande Rue

Ladoix önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Lalande de Pomerol

Languedoc önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a„Supérieur”, illetve a„Villages”kifejezés követhet

egyenértékű kifejezés: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges önmagában vagy a Clos de la Boutière kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a La Croix Moines kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a La Fussière kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Le Clos des Loyères kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Le Clos des Rois kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Les Clos Roussots kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés követhet

Marcillac

Margaux

Marsannay önmagában vagy a„rosé”kifejezés előtt

Maury önmagában vagy a„Rancio”kifejezés előtt

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a Val de Loire kifejezés követhet

Mercurey

Meursault önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Montlouis-sur-Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a„mousseux”, illetve a„pétillant”kifejezés követhet

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

egyenértékű kifejezés: Moulis-en-Médoc

Muscadet önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Coteaux de la Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Côtes de Grandlieu önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Sèvre et Maine önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

egyenértékű kifejezés: Nuits-Saint-Georges

Orléans önmagában vagy a Cléry kifejezés előtt

Pacherenc du Vic-Bilh önmagában vagy a„sec”kifejezés előtt

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Pessac-Léognan

Petit Chablis önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Pineau des Charentes

egyenértékű kifejezés: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Quarts de Chaume önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Quincy önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Rasteau önmagában vagy a„Rancio”kifejezés előtt

Régnié

Reuilly önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Richebourg

Rivesaltes önmagában vagy a„Rancio”kifejezés előtt, amelyet a„Muscat de”kifejezés előzhet meg

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Saint-Péray önmagában vagy a„mousseux”kifejezés előtt

Saint-Pourçain

Saint-Romain önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a„mousseux”, illetve a„pétillant”kifejezés követhet

Saumur-Champigny önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Saussignac

Sauternes

Savennières önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savennières-Coulée de Serrant önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savennières-Roche-aux-Moines önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savigny-les-Beaune önmagában vagy a„Côte de Beaune”, illetve a„Côte de Beaune-Villages”kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Savigny

Seyssel önmagában vagy a„mousseux”kifejezés előtt

Tâche (La)

Tavel

Touraine önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a „mousseux”, illetve a„pétillant”kifejezés követhet

Touraine Amboise önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Azay-le-Rideau önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Mestand önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Noble Joué önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a„mousseux”, illetve a„pétillant”kifejezés követhet

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a„mousseux”, illetve a„pétillant”kifejezés követhet

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes önmagában vagy a Mont Bouquet kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy az Ile d’Oléron kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy az Ile de Ré kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy a Saint Sornin kifejezés előtt

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté önmagában vagy a Coteaux de Champlitte kifejezés előtt

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive önmagában vagy a Coteaux du Termenès kifejezés előtt

Hauterive önmagában vagy a Côtes de Lézignan kifejezés előtt

Hauterive önmagában vagy a Val d’Orbieu kifejezés előtt

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France önmagában vagy a Marches de Bretagne kifejezés előtt

Jardin de la France önmagában vagy a Pays de Retz kifejezés előtt

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord önmagában vagy a Vin de Domme kifejezés előtt

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais önmagában vagy a Coteaux de Chalosse kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Côtes de L’Adour kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Sables de l’Océan kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Sables Fauves kifejezés előtt

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Appellation contrôlée

OEM

francia

Appellation d’origine contrôlée

OEM

francia

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

OEM

francia

Vin doux naturel

OEM

francia

Vin de pays

OFJ

francia

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Ambré

OEM

francia

Clairet

OEM

francia

Claret

OEM

francia

Tuilé

OEM

francia

Vin jaune

OEM

francia

Château

OEM

francia

Clos

OEM

francia

Cru artisan

OEM

francia

Cru bourgeois

OEM

francia

Cru classé, önmagában vagy a következő kifejezések valamelyike előtt: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

OEM

francia

Edelzwicker

OEM

francia

Grand cru

OEM

francia

Hors d’âge

OEM

francia

Passe-tout-grains

OEM

francia

Premier Cru

OEM

francia

Primeur

OEM/OFJ

francia

Rancio

OEM

francia

Sélection de grains nobles

OEM

francia

Sur lie

OEM/OFJ

francia

Vendanges tardives

OEM

francia

Villages

OEM

francia

Vin de paille

OEM

 OLASZORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Aglianico del Taburno

egyenértékű kifejezés: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige a Colli di Bolzano kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige a Meranese di collina kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige a Santa Maddalena kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige a Terlano kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtirol Terlaner

Alto Adige a Valle Isarco kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige a Valle Venosta kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige vagy dell’Alto Adige önmagában vagy a Bressanone kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige önmagában vagy a Burgraviato kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti önmagában vagy a„spumante”kifejezés előtt, illetve önmagában vagy a„Moscato di”kifejezés után

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

egyenértékű kifejezés: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti önmagában vagy a Colli Astiani o Astiano kifejezés előtt

Barbera d’Asti önmagában vagy a Nizza kifejezés előtt

Barbera d’Asti önmagában vagy a Tinella kifejezés előtt

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

egyenértékű kifejezés: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

egyenértékű kifejezés: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri önmagában vagy a Sassicaia kifejezés előtt

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

egyenértékű kifejezés: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

egyenértékű kifejezés: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna önmagában vagy a Capo Ferrato kifejezés előtt

Cannonau di Sardegna önmagában vagy a Jerzu kifejezés előtt

Cannonau di Sardegna önmagában vagy az Oliena/Nepente di Oliena kifejezés előtt

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

egyenértékű kifejezés: Piglio

Cesanese di Affile

egyenértékű kifejezés: Affile

Cesanese di Olevano Romano

egyenértékű kifejezés: Olevano Romano

Chianti önmagában vagy a Colli Aretini kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colli Fiorentini kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colli Senesi kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colline Pisane kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Montalbano kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Montespertoli kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Rufina kifejezés előtt

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre önmagában vagy a Costa da Posa kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre önmagában vagy a Costa de Campu kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre önmagában vagy a Costa de Sera kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

egyenértékű kifejezés: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline di Oliveto kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline di Riosto kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline Marconiane kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Monte San Pietro kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Serravalle kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Terre di Montebudello kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Zola Predosa kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

egyenértékű kifejezés: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano önmagában vagy a Fregona kifejezés előtt

Colli di Conegliano önmagában vagy a Refrontolo kifejezés előtt

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Cialla kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Rosazzo kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Schiopettino di Prepotto kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli Picolit önmagában vagy a Cialla kifejezés előtt

Colli Perugini

Colli Pesaresi önmagában vagy a Focara kifejezés előtt

Colli Pesaresi önmagában vagy a Roncaglia kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Gutturnio kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Monterosso Val d’Arda kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Val Trebbia kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Valnure kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Vigoleno kifejezés előtt

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

egyenértékű kifejezés: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Furore kifejezés előtt

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Ravello kifejezés előtt

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Tramonti kifejezés előtt

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

egyenértékű kifejezés: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

egyenértékű kifejezés: Dogliani

Dolcetto di Ovada

egyenértékű kifejezés: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro önmagában vagy a Pachino kifejezés előtt

Erbaluce di Caluso

egyenértékű kifejezés: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

egyenértékű kifejezés: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

egyenértékű kifejezés: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

egyenértékű kifejezés: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

egyenértékű kifejezés: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia önmagában vagy a Campi Taurasini kifejezés előtt

Ischia

Lacrima di Morro

egyenértékű kifejezés: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

egyenértékű kifejezés: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano önmagában vagy az Oltre Po Mantovano kifejezés előtt

Lambrusco Mantovano önmagában vagy a Viadanese-Sabbionetano kifejezés előtt

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

egyenértékű kifejezés: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

egyenértékű kifejezés: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

egyenértékű kifejezés: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi önmagában vagy a Bonera kifejezés előtt

Menfi önmagában vagy a Feudo dei Fiori kifejezés előtt

Merlara

Molise

egyenértékű kifejezés: del Molise

Monferrato önmagában vagy a Casalese kifejezés előtt

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

egyenértékű kifejezés: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Casauria/Terre di Casauria kifejezéssel kiegészítve

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Terre dei Vestini kifejezéssel kiegészítve

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Colline Teramane kifejezés előtt

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

egyenértékű kifejezés: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

egyenértékű kifejezés: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Gallura kifejezés előtt

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Tempio Pausania kifejezés előtt

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Tempo kifejezés előtt

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

egyenértékű kifejezés: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna önmagában vagy a Bertinoro kifejezés előtt

Parrina

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Gragnano kifejezés előtt

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Lettere kifejezés előtt

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Sorrento kifejezés előtt

Pentro di Isernia

egyenértékű kifejezés: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

egyenértékű kifejezés: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

egyenértékű kifejezés: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente önmagában vagy az Albenga/Albengalese kifejezés előtt

Riviera ligure di ponente önmagában vagy a Finale/Finalese kifejezés előtt

Riviera ligure di ponente önmagában vagy a Riviera dei Fiori kifejezés előtt

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

egyenértékű kifejezés: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa önmagában vagy a Canusium kifejezés előtt

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

egyenértékű kifejezés: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

egyenértékű kifejezés: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

egyenértékű kifejezés: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano önmagában vagy a Mogoro kifejezés előtt

Savuto

Scanzo

egyenértékű kifejezés: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

egyenértékű kifejezés: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave önmagában vagy a Colli Scaligeri kifejezés előtt

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

egyenértékű kifejezés: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

egyenértékű kifejezés: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino önmagában vagy az Isera/d’Isera kifejezés előtt

Trentino önmagában vagy a Sorni kifejezés előtt

Trentino önmagában vagy a Ziresi/dei Ziresi kifejezés előtt

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia önmagában vagy a Suvereto kifejezés előtt

Val Polcèvera önmagában vagy a Coronata kifejezés előtt

Valcalepio

Valdadige önmagában vagy a Terra dei Forti kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

egyenértékű kifejezés: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta önmagában vagy az Arnad-Montjovet kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Blanc de Morgex et de la Salle kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Chambave kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Donnas kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy az Enfer d’Arvier kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Nus kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Torrette kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valpolicella önmagában vagy a Valpantena kifejezéssel kiegészítve

Valsusa

Valtellina Superiore önmagában vagy a Grumello kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy az Inferno kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Maroggia kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Sassella kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Valgella kifejezés előtt

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

egyenértékű kifejezés: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

egyenértékű kifejezés: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano