2000L0076 — HU — 07.01.2014 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/76/EK IRÁNYELVE

(2000. december 4.)

a hulladékok égetéséről

(HL L 332, 28.12.2000, p.91)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.)

L 334

17

17.12.2010