1999R0659 — HU — 14.10.2015 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 659/1999/EK RENDELETE

(1999. március 22.)

az Európai unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 083, 27.3.1999, p.1)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.)

L 248

9

24.9.2015