1999L0030 — HU — 11.06.2010 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1999/30/EK IRÁNYELVE

(1999. április 22.)

a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről

(HL L 163, 29.6.1999, p.41)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.)

L 152

1

11.6.2008