1997D0020 — HU — 18.11.2006 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1996. december 17.)

a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak termelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egyenértékűségi feltételeket teljesítő harmadik országok jegyzékének létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/20/EK)

(HL L 006, 10.1.1997, p.46)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság határozata (2006. november 6.)

L 320

53

18.11.2006