1994R0517 — HU — 15.07.2015 — 031.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 517/94/EK RENDELETE

(1994. március 7.)

az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól

(HL L 067, 10.3.1994, p.1)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/936 rendelete (2015. június 9.)

L 160

1

25.6.2015