1993R1848 — HU — 26.10.2007 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1848/93/EGK RENDELETE

(1993. július 9.)

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló 2082/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

(HL L 168, 10.7.1993, p.35)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság 1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.)

L 275

3

19.10.2007