1993L0031 — HU — 01.01.2010 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 93/31/EGK IRÁNEYELVE

(1993. június 14.)

a motorkerékpárok kitámasztószerkezetéről

(HL L 188, 29.7.1993, p.19)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/78/EK irányelve (2009. július 13.)

L 231

8

3.9.2009