1980L0068 — HU — 22.12.2013 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1979. december 17.)

a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről

(80/68/EGK)

(HL L 020, 26.1.1980, p.43)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.)

L 327

1

22.12.2000