1976L0308 — HU — 30.06.2008 — 008.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. március 15.)

az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról

(76/308/EGK)

(HL L 073, 19.3.1976, p.18)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Tanács 2008/55/EK irányelve (2008. május 26.)

L 150

28

10.6.2008