11.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/6


Összefonódás bejelentésének visszavonása

(Ügyszám: M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and Production JVs)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 443/03)

(A Tanács 139/2004/EK rendelete)

2014. november 27-én az Bizottság bejelentést kapott az Oji Green Resources Co., Ltd és Itochu Enex Co., Ltd által tervezett összefonódásról. 2014. december 5-én a bejelentő fél (felek) tájékoztatta/ák a Bizottságot, hogy visszavonja/ák bejelentését/üket.