2021.10.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 398/2


Közlemény a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikke (7) bekezdése a) pontjának iii. alpontja alapján az egyes áruknak a vámnómenklatúra szerinti besorolásához kapcsolódó kötelező érvényű felvilágosításokra vonatkozóan a tagállamok vámhatóságai által hozott határozatokról

(2021/C 398/02)

A vámhatóságok a mai nappal kezdődő hatállyal visszavonják a kötelező érvényű felvilágosításokra vonatkozó határozatokat, amennyiben azok az alábbi nemzetközi tarifális intézkedések következtében a vámnómenklatúra értelmezésével nem összeegyeztethetők:

a Vámegyüttműködési Tanács keretében elfogadott, a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer Nómenklatúra Magyarázatának módosítása, vagy valamely besorolási határozat vagy vélemény (a Vámegyüttműködési Tanács NC2803 sz. dokumentuma – a HR Bizottság 67. ülésén elfogadott jelentés):

A MAGYARÁZAT MÓDOSÍTÁSA A HR-EGYEZMÉNY 8. CIKKÉBEN MEGHATÁROZOTT ELJÁRÁS ALAPJÁN, VALAMINT A VÁMIGAZGATÁSOK VILÁGSZERVEZETÉNEK HR-BIZOTTSÁGA ÁLTAL KIADOTT ÁRUOSZTÁLYOZÁSI VÉLEMÉNYEK ÉS HATÁROZATOK

(A HRB 2021. ÁPRILISI, 67. ÜLÉSE)

NC2803 sz. dok.

A HR-egyezmény mellékletét képező nómenklatúra magyarázatának módosítása

24.03

30.02

65. Árucsoport

73.23

85.01

87.03

95.03

95.05 (Oldalszám: XX-9505-1, (A) rész, 3. pont)

T/1

T/12

T/15

T/27

T/16

T/14

T/13

T/15

A HR Bizottság által elfogadott áruosztályozási vélemények

0410.00/1

T/18

2403.99/2

T/19

2711.19/1

T/20

7004.90/1

T/21

7312.10/1-2

T/22

8415.90/4

T/23

8708.99/6

T/24

9026.20/1

T/25

9503.00/13

T/26

A HR Bizottság által törölt áruosztályozási vélemények

8528.69/1-2

IJ/29

A HR Bizottság által elfogadott áruosztályozási határozatok

2933.79 (INN: 118. lista)

2939.79

2939.80

T/5

T/9, T/10

T/10

INN: 120. lista

T/2

INN: 121. lista

INN: 122. lista

INN: 123. lista

INN: 124. lista

T/3

T/6

T/7

T/11

A fenti intézkedések tartalmára vonatkozó tájékoztatás az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságánál (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium) kérhető, vagy letölthető a Főigazgatóság weboldaláról:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en