27.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/2


Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást, vagy az intézkedés nem minősül támogatásnak

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 31/02)

A határozat elfogadásának időpontja

2017.12.21

Támogatás száma

SA.49509 (2017/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Východné Slovensko, Západné Slovensko, Stredné Slovensko

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Preferential taxes for biofuels

Jogalap

Zákon č. 358/2015 Z. z., Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 607.08 (millió)

Támogatás intenzitása

0 %

Időtartam

2018.01.01 - 2023.12.31

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.