EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2122

A Bizottság (EU) 2020/2122 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruk Unióba való korlátlan vámmentes bejutásának a 2021. évre történő biztosításáról

C/2020/8897

OJ L 426, 17.12.2020, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2122/oj

2020.12.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 426/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2122 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 16.)

az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruk Unióba való korlátlan vámmentes bejutásának a 2021. évre történő biztosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én létrejött megállapodás (3) (a továbbiakban: az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás) 2. jegyzőkönyve, valamint és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak (4) (a továbbiakban: EGT-megállapodás) az EGT-megállapodás feldolgozott és egyéb mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 2. és 3. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, 2001. november 23-i 140/2001 EGT vegyes bizottsági határozattal (5) módosított 3. jegyzőkönyve megállapítja az Unió és a Norvég Királyság között egyes mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan alkalmazandó kereskedelmi szabályokat.

(2)

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve nullaszázalékos vámtételt ír elő a 2202 10 00 KN-kód alá tartozó, hozzáadott cukrot vagy más édesítőanyagot tartalmazó vagy ízesített vizekre, valamint a 2202 90 10 KN-kód alá tartozó más alkoholmentes italokra, amelyek nem tartalmaznak a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó terméket, vagy a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó termékekből nyert zsírt.

(3)

2017. január 1-je óta a 2202 90 KN-kódot felváltotta a 2202 91 00 és a 2202 99 KN-kód. Ezért e rendelet hatályának a 2202 10 00, valamint az ex 2202 91 00 és az ex 2202 99 KN-kód alá tartozó termékekre kell kiterjednie.

(4)

Az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás (6) (a továbbiakban: a levélváltás formájában létrejött megállapodás) ideiglenesen felfüggeszti a 2. jegyzőkönyv értelmében a 2202 10 00 KN-kód (Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve) és az ex 2202 90 10 KN-kód (Más, cukrot tartalmazó alkoholmentes italok) alá sorolt árukra – melyek KN-kódját a 2202 10 00, az ex 2202 91 00 és az ex 2202 99 KN-kódok váltották fel – alkalmazott vámmentes rendszert. A levélváltás formájában létrejött megállapodásnak megfelelően a felsorolt, Norvégiából származó árucikkek vámmentes behozatala csak a vámmentes vámkontingens határain belül engedélyezhető. A vámmentes vámkontingensen felüli behozatalra vámot kell fizetni.

(5)

A levélváltás formájában létrejött megállapodás azt is előírja, hogy biztosítani kell a szóban forgó termékek korlátlan vámmentes bejutását az Unióba, amennyiben a vámkontingenst előző év október 31-ig nem merítették ki.

(6)

A Bizottság rendelkezésére bocsátott adatok szerint az említett termékek tekintetében az (EU) 2019/2154 bizottsági végrehajtási rendelettel (7) 2020-ra vonatkozóan megnyitott éves vámkontingens 2020. október 31-ig nem merült ki. Ezért az említett termékeknek 2021. január 1-jétől december 31-ig korlátlan vámmentes bejutást kell biztosítani az Unióba.

(7)

Következésképpen a vámmentességnek az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyve szerinti időszakos felfüggesztése 2021-re nem alkalmazandó.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletben fel nem sorolt, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A mellékletben felsorolt, Norvégiából származó termékeknek 2021. január 1-jétől december 31-ig korlátlan vámmentes bejutást kell biztosítani az Unióba.

(2)   Az e rendelet mellékletében felsorolt árukra az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében előírt származási szabályok alkalmazandók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(2)  HL L 370., 2004.12.17., 70. o.

(3)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

(4)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(5)  HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

(6)  HL L 370., 2004.12.17., 72. o.

(7)  A Bizottság (EU) 2019/2154 végrehajtási rendelete (2019. december 16.) az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó 2020. évi vámkontingens megnyitásáról (HL L 327., 2019.12.17., 66. o.).


MELLÉKLET

Norvégiából származó áruk, amelyeknek vámmentes bejutást kell biztosítani az Unióba 2021. január 1-jétől december 31-ig

Rendelésszám

KN-kód

TARIC-kód

Árumegnevezés

09.0709

2202 10 00

 

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

ex 2202 91 00

10

Cukortartalmú alkoholmentes sör

ex 2202 99 11

11

19

Cukrot (szacharózt vagy invertcukrot) tartalmazó szójaalapú italok legalább 2,8 tömegszázalék fehérjetartalommal

ex 2202 99 15

11

19

Szójaalapú italok kevesebb mint 2,8 tömegszázalék fehérjetartalommal; az Uniós Vámkódex 8. árucsoportjába tartozó dióféléken, 10. árucsoportjába tartozó gabonaféléken vagy 12. árucsoportjába tartozó magvakon alapuló, cukrot (szacharózt vagy invertcukrot) tartalmazó italok

ex 2202 99 19

11

19

Más cukrot (szacharózt vagy invertcukrot) tartalmazó alkoholmentes italok, amelyek nem tartalmaznak a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó terméket, vagy a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó termékek zsiradékát


Top