EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

A Bizottság (EU) 2020/568 végrehajtási rendelete (2020. április 23.) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/568 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 23.)

egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

2020. március 15-én az Európai Bizottság az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikkének megfelelően közzétette az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendeletet (2). Ezt a rendeletet a 2020. március 19-i (EU) 2020/426 bizottsági végrehajtási rendelet (3) módosította.

(2)

Az (EU) 2020/402 rendelet és annak módosítása korlátozott, hathetes időtartamra alkalmazandó.

(3)

A COVID19 betegség által okozott járványügyi válsághelyzet folytatódásával a – szájmaszkból (és sebészi orr-szájmaszkból), védőkesztyűből, védőszemüvegből, arcvédő pajzsból és védőruházatból álló – személyi védőeszközök iránti uniós kereslet továbbra is nagyon magas, sőt folyamatosan növekszik. Az egyéni védőeszközök bizonyos típusai iránti kereslet különösen a belső piacon vezetett hiányhoz. Az ilyen típusú eszközök jellegüknél fogva és a jelenleg fennálló körülmények miatt alapvető fontosságú termékeknek minősülnek, mivel szükségesek a betegség továbbterjedésének megelőzéséhez és a fertőzött betegeket kezelő egészségügyi személyzet egészségének védelméhez.

(4)

Folyamatos erőfeszítések történnek annak biztosítása érdekében, hogy az egész EU-ban biztosítsák a megfelelő védőeszközök sürgős rendelkezésre állását. A személyi védőeszközök gyártási kapacitását megnövelték. A Bizottság egy 25 tagállam részvételével zajló, egyéni védőeszközökre vonatkozó közös közbeszerzést hajtott végre. Ezek a kezdeményezések sikeresnek bizonyulnak, és a védőeszközöket várhatóan két héttel azután rendelkezésre bocsátják, hogy a tagállamok aláírják a szerződést az ajánlattevőkkel.

(5)

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében az Európai Bizottság lélegeztetőgépekből, védőmaszkokból és egyéb orvostechnikai felszerelésből álló stratégiai rescEU-készlet kialakításáról döntött, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson az uniós országoknak a COVID19-világjárvány kapcsán. Ezt a készletet teljes egészében a Bizottság finanszírozza közvetlen támogatások révén, és azt egy vagy több tagállam területén helyezi el.

(6)

A Bizottság emellett – többek között az egyéni védőeszközök tekintetében – egy logisztikai koordinációs központot hozott létre azzal a céllal, hogy koordinálja az uniós kereslet és kínálat összehangolására irányuló erőfeszítéseket, és megkönnyítse a belső piac működését.

(7)

Ezen intézkedések ellenére és tekintettel az egyéni védőeszközök iránti megnövekedett uniós igényekre, a kereslet és a kínálat közötti szakadék még mindig fennáll, különösen egyes egyéni védőeszközök bizonyos típusai tekintetében, amelyek létfontosságúak a betegség terjedésének megelőzéséhez és a betegek kezeléséhez.

(8)

Az egyéni védőeszközök bizonyos típusainak Unióban fennálló hiányából adódó kritikus helyzet megoldására tett ezen erőfeszítések fényében további intézkedésekre van szükség, amelyek hozzájárulnak az egyéni védőeszközök hiányának orvoslásához és megelőzéséhez.

(9)

Ezeknek az egészségvédelmet célzó és a kereskedelemre ható intézkedéseknek célzottnak, arányosnak, átláthatónak és ideiglenesnek kell lenniük.

(10)

Az Európai Tanács tagjai március 26-i együttes nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy az egyéni védőeszközök kivitelének engedélyezéséről szóló határozat elfogadásával a belső tilalmak, illetve korlátozások minden formája várhatóan maradéktalanul és ténylegesen megszűnik.

(11)

Az Unió nem szándékozik a feltétlenül szükségesnél jobban korlátozni a kivitelt, és a globális világjárvány idején is fontosnak tartja a nemzetközi szolidaritás elvének fenntartását. Az uniós intézkedéseknek ezért arányosnak kell lenniük, és biztosítaniuk kell, hogy a kivitel – előzetes engedélyezés mellett – továbbra is lehetséges legyen. Ennek érdekében fontos, hogy a tagállamok csak olyan speciális körülmények között adjanak ki exportengedélyt, amikor a szóban forgó szállítás nem veszélyezteti az egyéni védőeszközök iránti Unión belüli tényleges igényt, ugyanakkor egy harmadik országban a hatósági vagy szakmai orvosi felhasználás iránti jogos szükséglet kielégítését szolgálja. Ezzel szemben a tagállamoknak nem szabad engedélyezniük azokat a kiviteleket, amelyek spekulatív torzulást idéznének elő, és az alapvető fontosságú felszerelések csekély vagy semmilyen objektív szükséglettel nem indokolható készletfelhalmozását szolgálnák.

(12)

Az exportengedélyezési rendszernek orvosolnia kell vagy meg kell előznie, hogy az alapvető termékekből hiány alakuljon ki az Unió határain belül. Egy ilyen rendszer fő célja a közegészség védelme az Unión belül.

(13)

Célszerű, hogy az ezen engedélyekre vonatkozó igazgatási szabályok az átmeneti rendszer időtartama alatt a tagállamok mérlegelési jogkörében maradjanak.

(14)

A nemzetközi szolidaritás elve alapján a tagállamoknak engedélyezniük kell a kivitelt a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele érdekében.

(15)

Indokolt lenne, hogy a tagállamok megadják azokat az engedélyeket, amelyek olyan állami szervekhez és egyéb közjogi szervekhez irányuló kivitelre vonatkoznak, amelyek illetékességi körébe tartozik a rendelkezésre álló egyéni védőeszközök elosztása a COVID19-járvány által érintett vagy veszélyeztetett személyek vagy a COVID19-járvány elleni küzdelemben részt vevő személyek számára.

(16)

Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a szóban forgó kivitel mennyisége nem veszélyezteti az egyéni védőeszközök elérhetőségét az érintett tagállam piacán vagy az Unió más részein a rendeletben meghatározott cél megvalósításának szempontjából. Ennek érdekében egy ilyen engedély kiadása előtt a tagállamoknak fel kell venniük a kapcsolatot a Bizottság által létrehozott logisztikai koordinációs központtal. A tagállamoknak azonban nem kell felvenniük a kapcsolatot a logisztikai koordinációs központtal a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás engedélyezése esetében.

(17)

Az exportengedély megadásának eldöntésekor a tagállamok többek között vegyék figyelembe a következőket: az ellátási kötelezettségek teljesítése az Unió és a tagállamok közös közbeszerzési eljárása vagy a rescEU keretében, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében folytatott tevékenységek támogatása, az uniós szintű összehangolt válsághelyzeti válaszintézkedések támogatása, illetve a harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapott segítségkérések.

(18)

Emellett figyelembe kell venni az érintett termékek vonatkozásában az Unió vámterületének részei, valamint más országok és területek közötti piaci integráció fokát is, függetlenül attól, hogy az szabadkereskedelmi területet létrehozó megállapodás keretében vagy más okokból, például földrajzi közelség vagy történelmi kötelékek nyomán alakult ki. Hasonlóképpen az ilyen megállapodások vagy megegyezések alapján már létrehozott, szorosan integrált értékláncok és forgalmazási hálózatok megzavarása – különösen a szomszédos országok és gazdaságok esetében – a kívánttal ellentétes hatást váltana ki.

(19)

E rendelet az egyéni védőeszközök bizonyos típusaira vonatkozik. A koherencia biztosítása érdekében az ebben a rendeletben leírt engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök típusainak leírását össze kell hangolni az Unión belüli sajátos igények kielégítését célzó közös közbeszerzés hatálya alá tartozó eszközök megfelelő leírásával. A KN-kódokat csak tájékoztató jelleggel kell megadni.

(20)

A logisztikai koordinációs központ célja annak biztosítása, hogy a személyi védőeszközök valamennyi típusa iránti kereslet megfelelően kielégíthető legyen az uniós piacon. Ennek alapján a későbbiekben szükségessé válhat az I. melléklet hatályának és az e rendelet által lefedett termékek körének a felülvizsgálata. A hatály felülvizsgálatának a COVID19 elleni küzdelemhez szükséges kritikus eszközök iránti szükségletnek és ezen eszközök hiányának a folyamatos értékelésén kell alapulnia. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közös közbeszerzés által lefedett termékekre, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében kért termékekre, mint például az egyéb típusú egyéni védőeszközök, lélegeztetőgépek és laboratóriumi termékek (tesztkészletek).

(21)

Az orvosi védőfelszerelések és az egyéni védőeszközök egységes piaca az Unió határain túl is szorosan integrált, mint ahogyan e termékek termelési értékláncai és elosztóhálózatai is. Ez különösen igaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamaira és a Nyugat-Balkánra, amelyek szoros integrációban állnak az Unióval. Bizonyos egyéni védőeszközök ezen országokba irányuló kivitelének exportengedélyhez kötése a kívánttal ellentétes hatást váltana ki, tekintettel a termelési értékláncok és az elosztó hálózatok szoros integráltságára, hiszen az ilyen eszközök elengedhetetlenek a betegség továbbterjedésének megakadályozásához és a fertőzött betegeket kezelő egészségügyi személyzet egészségének megóvásához. Ezért helyénvaló kizárni az említett országokat e rendelet alkalmazási köréből.

(22)

Hasonlóképpen helyénvaló kizárni az exportengedélyezési követelmény alkalmazási köréből a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokat és területeket, továbbá a Feröer szigeteket, Andorrát, San Marinót, a Vatikánvárost és Gibraltárt is, mivel ezek az entitások különösen függenek azon tagállamok európai kontinensen kialakult ellátási láncaitól, amelyekhez tartoznak, vagy a velük szomszédos tagállamok ellátási láncaitól.

(23)

Ez a rendelet alkalmazandó az uniós áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelére. Ezért az említett vámterülethez tartozó országokat nem kell mentesíteni annak érdekében, hogy korlátozás nélküli szállítmányokat kapjanak az Unión belüli területekről. Ez vonatkozik nevezetesen a Monacói Hercegségre (4). Ez fordítva is igaz: az Unió vámterületéről kifejezetten kizárt tagállami területek nem tartozhatnak az exportengedélyezés hatálya alá, ezért azokat is mentesíteni kell. Ez Büsingen, Heligoland, Livigno, Ceuta és Melilla területét érinti. Hasonlóképpen, a valamely tagállam kontinentális talapzatára vagy a valamely tagállam által az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján kizárólagos gazdasági övezetként bejelentett övezetbe irányuló kivitelt mentesíteni kell e rendelet alkalmazása alól.

(24)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések nem alkalmazandók az uniós tagállamok közötti kereskedelemre. Az átmeneti időszak alatt Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkének (3) bekezdése értelmében tagállamnak, és nem harmadik országnak tekintendő.

(25)

A fent említett országok némelyike jelenleg exportkorlátozásokat tart fenn az egyéni védőeszközökre vonatkozóan.

(26)

Az exportengedélyezési rendszerből kizárt országok és területek hatóságainak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy ellenőrizni fogják a saját kivitelüket a szóban forgó termékekből annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet által kitűzött cél veszélyeztetése. A Bizottságnak ezt szoros figyelemmel kell kísérnie.

(27)

Annak érdekében, hogy az e rendelet által elérni kívánt célkitűzés ne kerülhessen veszélybe, a kizárt országok és területek hatóságainak elérhetővé kell tenniük az Unióba irányuló ilyen kiviteleket.

(28)

A helyzet rendszeres értékelése, valamint az átláthatóság és a következetesség biztosítása érdekében a tagállamoknak jelenteniük kell a Bizottságnak az exportengedély iránti kérelmek megadására vagy elutasítására vonatkozó döntéseiket. A Bizottság ezen információkat rendszeresen nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kellően figyelembe véve a benyújtott adatok bizalmas jellegét.

(29)

mivel az előzetes engedélyezési követelmények kivételes jellegűek, azoknak célirányosnak és korlátozott időtartamúnak kell lenniük. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések ne maradjanak hatályban a szükségesnél hosszabb ideig, indokolt azok 30 napos időtartamra történő alkalmazása. A COVID19 betegség alakulása és terjedése függvényében, valamint a kereslet és kínálat közötti megfelelés tekintetében bekövetkezett fejlemények alapján a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a helyzetet, és mérlegeli, hogy szükséges-e az intézkedések időtartamának lerövidítése vagy meghosszabbítása.

(30)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2015/479 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„kivitel”: a 952/2013/EU rendelet 269. cikke értelmében vett kiviteli eljárás,

2.

„az Európai Unió vámterülete”: a 952/2013/EU rendelet 4. cikke értelmében vett terület;

2. cikk

Exportengedély

(1)   Az I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök bizonyos típusainak kivitele a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerint kiállított exportengedélyhez kötött, függetlenül attól, hogy ezek az eszközök az Unióból származnak-e. Az ilyen engedély az uniós árukra korlátozódik (5); nincs szükség ilyen engedélyre a nem uniós áruk esetében. Ilyen engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki írásban vagy elektronikus formában.

(2)   Minden kivitelhez kiviteli engedélyre van szükség, amelyet az áruk kivitelre történő bejelentésekor vagy legkésőbb az áruk átengedésének pillanatában kell bemutatni.

(3)   Érvényes kiviteli engedély bemutatása nélkül az ilyen áruk kivitele tilos.

(4)   Az Albán Köztársaságba, Andorrába, Bosznia-Hercegovinába, a Feröer szigetekre, Gibraltárra, az Izlandi Köztársaságba, Koszovóba (6), a Liechtensteini Hercegségbe, Montenegróba, a Norvég Királyságba, az Észak-Macedón Köztársaságba, a San Marino Köztársaságba, Szerbiába, a Svájci Államszövetségbe, Vatikánvárosba, valamint a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokba és területekre irányuló kivitelre nem vonatkoznak az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések. Ugyanez vonatkozik a Büsingenbe, Helgolandba, Livignóba, Ceutába és Melillába irányuló exportra is.

(5)   A valamely tagállam kontinentális talapzatára vagy a valamely tagállam által az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján kizárólagos gazdasági övezetként bejelentett övezetbe irányuló kivitel nem tartozhat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá.

(6)   A szolidaritás elve alapján a tagállamoknak engedélyezniük kell a harmadik országban történő felhasználásra szánt kivitelt, a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele érdekében. A tagállamok az exportengedély iránti kérelmeket sürgősen és a lehető leghamarabb, de 2 legkésőbb 2 munkanapon belül elbírálják, attól a naptól számítva, amikor valamennyi szükséges információt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátottak.

(7)   Indokolt lenne, hogy a tagállamok megadják azokat az engedélyeket, amelyek olyan állami szervekhez és egyéb közjogi szervekhez irányuló kivitelre vonatkoznak, amelyek illetékességi körébe tartozik a rendelkezésre álló egyéni védőeszközök elosztása a COVID19-járvány által érintett vagy veszélyeztetett személyek vagy a COVID19-járvány elleni küzdelemben részt vevő személyek számára. Ezeket az engedélyeket csak akkor lehet megadni, ha a szóban forgó kivitel mennyisége nem veszélyezteti az I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök elérhetőségét az érintett tagállam piacán vagy az Unió más részein a rendeletben meghatározott cél megvalósításának szempontjából. Ennek érdekében a tagállamok az ilyen engedély megadása előtt tájékoztatják a Bizottságot a következő e-mail-címen: SG-CCH@ec.europa.eu. A Bizottság a tájékoztatást követő 48 órán belül véleményt ad ki.

3. cikk

Eljárási kérdések

(1)   Amennyiben az I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök az exportengedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt az exportengedély iránti kérelmen fel kell tüntetni. Azon tagállam illetékes hatóságai, ahol az exportengedély iránti kérelmet benyújtották, haladéktalanul megkeresik azon tagállam(ok) illetékes hatóságait, ahol az áru található, és megadják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A megkeresett tagállam(ok) az engedély megadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket – amelyek kötelező érvényűek arra a tagállamra nézve, ahol a kérelmet benyújtották – a lehető leghamarabb, de legkésőbb öt munkanapon belül közlik.

(2)   A tagállamok az exportengedély iránti kérelmeket a lehető leghamarabb, de legkésőbb öt munkanapon belül elbírálják, attól a naptól számítva, amikor valamennyi szükséges információt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátottak. Kivételes körülmények között és megfelelően alátámasztott okokból ez az időtartam további 5 munkanappal meghosszabbítható.

(3)   Az e rendelet szerinti exportengedély megadásáról való határozathozatal során a tagállamok figyelembe vesznek minden lényeges szempontot, ideértve adott esetben azt, hogy a kivitel többek között az alábbi célokat szolgálja-e:

ellátási kötelezettségek teljesítése közös közbeszerzési eljárás keretében a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (7) 5. cikkével összhangban,

a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem céljára szolgáló egészségügyi ellenintézkedésekkel és/vagy egyéni védőeszközökkel összefüggésben a rescEU keretében történő készletfelhalmozás támogatása az (EU) 2019/570 bizottsági végrehajtási határozat (8) szerint,

az uniós polgári védelmi mechanizmushoz intézett és általa kezelt segítségnyújtás iránti megkeresések megválaszolása, valamint a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR), az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények által koordinált összehangolt támogatási intézkedések támogatása,

a genfi egyezmény értelmében védelemben részesülő segélyszervezetek jogszabályban előírt tevékenységeinek ellátása külföldön, feltéve, hogy e tevékenységek nem csorbítják azon képességüket, hogy nemzeti segélyszervezetként működjenek,

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Járványriasztási és Válaszadási Hálózata (GOARN) keretében folytatott tevékenységek támogatása,

az uniós tagállamok külföldi műveleteinek ellátása, beleértve a katonai műveleteket, a nemzetközi rendőri missziókat és/vagy a nemzetközi polgári békefenntartó missziókat,

az EU és a tagállamok külföldi képviseleteinek ellátása.

(4)   A tagállamok más tényezőket is figyelembe vehetnek, például az érintett termékek vonatkozásában a piaci integráció fokát – függetlenül attól, hogy az a tervezett exportáló országgal szabadkereskedelmi területet létrehozó megállapodás keretében vagy más okokból alakult-e ki –, valamint a földrajzi közelséget.

(5)   Az exportengedély eldöntésekor a tagállamnak biztosítania kell az I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök iránti kereslet kielégítését szolgáló uniós kínálat megfelelőségét. Az exportengedélyt ezért csak akkor lehet kiadni, ha a szóban forgó szállítmány nem veszélyezteti az egyéni védőeszközök elérhetőségét az érintett tagállam piacán vagy az Unió más részein a rendeletben meghatározott cél megvalósítását nézve. A helyzet legmegfelelőbb értékelése érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az alábbi e-mail-címen: SG-CCH@ec.europa.eu, különösen akkor, ha a tervezett export mennyisége hiányt okozhat.

(6)   A Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított 48 órán belül véleményt ad ki.

(7)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy elektronikus dokumentumokat használnak az exportengedélyre vonatkozó kérelmek elbírálása céljából.

4. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot a megadott és elutasított engedélyekről.

(2)   Ezen értesítések a következő elemeket tartalmazzák:

a)

az illetékes hatóság neve és elérhetősége,

b)

az exportőr megnevezése,

c)

rendeltetési ország,

d)

végső címzett,

e)

az exportengedély megadásának elfogadása vagy elutasítása,

f)

vámtarifaszám,

g)

mennyiség,

h)

mennyiségi egység és árumegnevezés.

Az értesítést elektronikus úton kell benyújtani az alábbi címre: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

(3)   A Bizottság a megadott és elutasított engedélyekre vonatkozó ezen információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, figyelembe véve a benyújtott adatok bizalmas jellegét.

5. cikk

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, és ha szükséges, haladéktalanul felülvizsgálja e rendelet alkalmazási időszakát és termékkörét, figyelembe véve a COVID19 betegség okozta járványügyi válsághelyzet alakulását, valamint az uniós piac keresletének és kínálatának megfelelőségét.

6. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2020. április 26-án lép hatályba. Ezt a rendeletet 30 napig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/402 végrehajtási rendelete (2020 március 14.) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről (HL L 77 I, 2020.3.15., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/426 végrehajtási rendelete (2020. március 19.) az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 84 I, 2020.3.20., 1. o.).

(4)  Lásd az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontját (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5)  Az alkalmazás alól kizárt ügyletekkel kapcsolatban lásd az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i módosított 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 269. cikkének (2) bekezdését (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(6)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/570 végrehajtási határozata (2019. április 8.) az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (HL L 99., 2019.4.10., 41. o.).


I. MELLÉKLET

Védőeszközök

Az e mellékletben felsorolt eszközök megfelelnek az (EU) 2016/425európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), illetve a 93/42/EGK tanácsi irányelv (2) rendelkezéseinek az I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök tekintetében.

Kategória

Leírás

KN-kódok

Védőszemüveg, szemvédő eszköz

Védelmet nyújt a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben,

Körbeveszi a szemet és annak környékét,

Kompatibilis különböző típusú légszűrő félálarcokkal (FFP) és álarcokkal,

Átlátszó lencsével ellátott

Többször használható (tisztítható és fertőtleníthető) vagy egyszer használatos,

Védelmet nyújt az arcbőr számára a cseppfertőzés ellen.

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Orr-száj védő eszköz

A viselőjét a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő, valamint a viselője által terjesztett, potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő maszk,

Többször használható (tisztítható és fertőtleníthető) vagy egyszer használatos,

Arcvédő pajzzsal ellátva is,

Cserélhető szűrővel felszerelve is.

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Védőruha

A viselőjét a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő, valamint a viselő által terjesztett, potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő nem steril ruhadarab (pl. köpeny, öltözék).

Többször használható (tisztítható és fertőtleníthető) vagy egyszer használatos.

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).

(2)  A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökről (HL L 69., 1993.7.12., 1. o.).


II. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett exportengedély iránti kérelem

A tagállamok az exportengedélyek kiadása során törekednek az engedély jellegének feltüntetésére a formanyomtatványon. Ez az exportengedély annak lejárati napjáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ

Egyéni védőeszköz kivitele ((EU) 2020/568 rendelet)

1.

Exportőr

(EORI szám, adott esetben)

2.

Az engedély száma

3.

Lejárat napja

4.

Kibocsátó hatóság

5.

Célország

6.

Végső címzett

6a.

Hozzájárul-e a kivitel a 3. cikkben felsorolt szempontok valamelyikéhez, vagy a kivitel célja a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele a 2. cikk (6) bekezdése alapján?

7.

Vámtarifaszám

8.

Mennyiség

9.

Egység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Vámtarifaszám

8.

Mennyiség

9.

Egység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Vámtarifaszám

8.

Mennyiség

9.

Egység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Vámtarifaszám

8.

Mennyiség

9.

Egység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

12.

Aláírás, kiállítás helye és dátuma, bélyegző

Magyarázatok az exportengedély-formanyomtatványhoz

Eltérő megjelölés hiányában minden rovat kitöltése kötelező.

Annak érdekében, hogy egy formanyomtatványon négy különböző termékre vonatkozóan lehessen engedélyt kérni, a formanyomtatvány a 7–11. rovatot négyszer tartalmazza.

1. rovat

Exportőr

Azon exportőr teljes neve és címe, valamint – ha alkalmazandó – EORI-száma, amely részére az engedélyt kiállítják.

2. rovat

Az engedély száma

Az engedélyszámot az exportengedélyt kiállító hatóság írja be a következő formátumban: XXyyyy999999, ahol XX a kiállító tagállam 2 betűs geonómenklatúra-kódja  (1), yyyy az engedély kiállításának éve 4 számjeggyel, 999999 a kiállító hatóság által megállapított, az XXyyyy kódon belül egyedi 6 jegyű számjel.

3. rovat

Lejárat napja

A kiállító hatóság meghatározhatja az engedély lejáratának napját. A lejárat napja legfeljebb 30 nappal lehet későbbi e rendelet hatálybalépésének napjánál.

Ha a kiállító hatóság nem határozza meg a lejárat napját, az engedély legkésőbb 30 nappal e rendelet hatálybalépése után érvényét veszti.

4. rovat

Kibocsátó hatóság

Az exportengedélyt kiállító tagállami hatóság teljes neve és címe.

5. rovat

Célország

Az engedély tárgyát képező áru rendeltetési országának 2 betűs geonómenklatúra-kódja.

6. rovat

Végső címzett

Ha az engedély kiállításakor ismert az áru végső címzettje, akkor annak teljes neve és címe, valamint – ha alkalmazandó – EORI-száma. Ha az engedély kiállításakor az áru végső címzettje nem ismert, a rovatot üresen kell hagyni.

6a. rovat

Hozzájárul-e a kivitel a 3. cikkben felsorolt szempontok valamelyikéhez, vagy a kivitel célja a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele a 2. cikk (6) bekezdése alapján?

Fel kell tüntetni azt, ha a kivitel a 3. cikkben felsorolt szempontok valamelyikét szolgálja, vagy a kivitel célja a humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele a 2. cikk (6) bekezdése alapján.

7. rovat

Vámtarifaszám

A kivinni kívánt árunak a Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra (2) szerinti, az engedély kiállításakor alkalmazandó számkódja.

8. rovat

Mennyiség

Az áru mennyisége a 9. rovatban feltüntetett mértékegységben kifejezve.

9. rovat

Egység

Az a mértékegység, amelyben az áru mennyisége a 8. rovatban meg van adva. Ha az áru mennyisége darabszámban van megadva (pl. védőmaszk), a „P/ST” kódot kell feltüntetni.

10. rovat

Árumegnevezés

Az áru kellően pontos, közérthető, az áru azonosítását lehetővé tévő megnevezése.

11. rovat

Hely

Azon tagállam geonómenklatúra-kódja, ahol az áru található. Ha az áru a kiállító hatóság tagállamában van, a rovatot üresen kell hagyni.

12. rovat

Aláírás, bélyegző, kiállítás helye és dátuma

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője. Az engedély kiállításának helye és dátuma.


(1)  A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


Top