EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1870

A Bizottság (EU) 2019/1870 rendelete (2019. november 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló erukasav és hidrogén-cianid felső határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/7888

OJ L 289, 8.11.2019, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; közvetve hatályon kívül helyezte: 32023R0915 . Latest consolidated version: 08/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1870/oj

8.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1870 RENDELETE

(2019. november 7.)

az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló erukasav és hidrogén-cianid felső határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok – köztük az egyes élelmiszerekben jelen lévő erukasav – felső határértékeit.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete 2016. szeptember 21-én tudományos szakvéleményt fogadott el az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló erukasavról (3). Az EFSA az erukasav tekintetében 7 mg/ttk/nap tolerálható napi bevitelt (TDI) állapított meg. A szakvélemény megállapította, hogy az étrendi expozíciós szintek a TDI szintjét meghaladó expozíciónak kitett csecsemők és más gyermekek körében a legmagasabbak. Ez kockázatot jelenthet a nagy erukasav-expozíciónak kitett fiatalok számára.

(3)

Az erukasav növényi olajokban és zsírokban való jelenlétére vonatkozó adatok azt jelzik, hogy a legtöbb növényi olaj és zsír esetében alacsonyabb szintek érhetők el helyes gyakorlatok alkalmazásával, például alacsony erukasav-tartalmú fajták használatával. Ezért helyénvaló a növényi olajok – kivéve a sárgarepceolaj, a mustárolaj és a borágóolaj – felső határértékét a Codex Alimentarius által az alacsony erukasav-tartalmú repceolaj tekintetében meghatározott szintre csökkenteni (4).

(4)

A sárgarepceolaj, a mustárolaj és a borágóolaj esetében bizonyítást nyert, hogy helyes gyakorlatok alkalmazásával nem lehet alacsonyabb szinteket elérni, mivel e fajoknak nincsenek olyan fajtáik, amelyekből kivont növényi olajok erukasav-tartalma alacsonyabb volna az egyéb növényi olajok tekintetében javasolt felső határértéknél. Ezért, és tekintettel arra, hogy ezek az olajok kevésbé jelentősek az emberi expozíció szempontjából, mint más növényi olajok, a sárgarepceolaj, a mustárolaj és a borókaolaj esetében az erukasav felső határértékét célszerű változatlanul hagyni. Ahhoz, hogy ne kelljen egyes tagállamokban kis- és mikrovállalkozásokat bezárni, az illetékes hatóság beleegyezése esetén indokolt emellett a kis mennyiségben, helyben előállított és fogyasztott mustárolajat mentesíteni a felső határérték alkalmazása alól.

(5)

A növényi olajokra és zsírokra megállapított felső határérték az élelmiszer-összetevőként használt növényi olajokra is vonatkozik, ezért a hozzáadott növényi olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek vonatkozásában nincs szükség az erukasav felső határértékének megállapítására.

(6)

A mustárra jellemző magas erukasav-koncentráció miatt a mustárfogyasztás jelentős kockázatot jelent az erukasavnak való kitettség tekintetében. Ezért helyénvaló meghatározni a mustárban előforduló erukasav felső határértékét.

(7)

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek tekintetében megállapította az erukasavra vonatkozó felső határértéket. Az egyértelműség érdekében ezért az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek tekintetében az erukasavra vonatkozóan az 1881/2006/EK bizottsági rendelet által megállapított felső határértéket törölni kell.

(8)

Az (EU) 2017/1237 bizottsági rendelet (6) semmilyen mértékegységet nem határoz meg a hidrogén-cianid felső határértékére vonatkozóan. A jogbiztonság biztosítása érdekében helyénvaló kijavítani ezt a hibát.

(9)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően helyesbítésre kerül.

3. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt, e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek a minőségmegőrzési vagy a fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomban maradhatnak.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  The EFSA Journal (2016); 14(11):4593.

(4)  A Codex Alimentarius nevesített nővényi olajokra vonatkozó előírásai (CODEX STAN 210-1999 szabvány).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről (HL L 25., 2016.2.2., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1237 rendelete (2017. július 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek a feldolgozatlan egész, darált, őrölt, zúzott, szeletelt, a piacon a végső fogyasztók számára forgalomba hozott sárgabarackmagban előforduló hidrogén-cianid felső határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 177., 2017.7.8., 36. o.).


I. melléklet

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 8. szakaszában a 8.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek (1)

Felső határérték (g/kg)

„8.1.

Erukasav, ideértve a zsírban kötött erukasavat

 

8.1.1.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt növényi olajok és zsírok, a sárgarepceolaj, a mustárolaj és a borágóolaj kivételével

20,0

8.1.2.

Sárgarepceolaj, mustárolaj (1) és borágóolaj

50,0

8.1.3.

Mustár (ízesítő)

35,0


(1)  Az illetékes hatóság beleegyezése esetén a felső határérték nem vonatkozik a helyben termelt és fogyasztott mustárolajra.”


II. melléklet

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 8. szakaszában a 8.3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek(1)

Felső határérték (mg/kg)

„8.3.

Hidrogén-cianid, ideértve a cianogén-glikozidokban kötött hidrogén-cianidot

 

8.3.1.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag  (1)  (2)

20,0


(1)  »Feldolgozatlan termékek«: az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) meghatározottak szerint.

(2)  »Forgalomba hozatal« és »végső fogyasztó«: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) meghatározottak szerint.”


Top