Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1274

A Bizottság (EU) 2019/1274 végrehajtási határozata (2019. július 29.) Ausztrália referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/5476

OJ L 201, 30.7.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1274/oj

30.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1274 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 29.)

Ausztrália referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1011 rendelet közös keretet vezet be az Unióban a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként, vagy a befektetési alapok teljesítményének mérésére felhasznált indexek pontosságának és integritásának biztosítása érdekében.

(2)

Az említett rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni, a nem uniós referenciamutató-kezelőkre vonatkozó átmeneti időszakban azonban az Unión belül tovább lehet használni a harmadik országbeli referenciamutatókat is. Az átmeneti időszak végét követően a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők által előállított referenciamutatók vagy referenciamutató-kombinációk csak akkor használhatók az Unióban, ha az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) a Bizottság által elfogadott egyenértékűségi határozat vagy valamely illetékes hatóság elismerése vagy jóváhagyása alapján nyilvántartásba veszi e mutatókat és kezelőiket.

(3)

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy végrehajtási határozatokat fogadjon el annak megállapítására, hogy egy adott harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere meghatározott referenciamutató-kezelők vagy meghatározott referenciamutatók, illetőleg referenciamutató-családok tekintetében egyenértékű az (EU) 2016/1011 rendelet követelményeivel. Az egyenértékűség értékelésekor a Bizottság azt veszi figyelembe, hogy a harmadik ország jogi keretrendszere és felügyeleti gyakorlata biztosítja-e a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elveknek, vagy adott esetben az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elveknek való megfelelést, és hogy az adott referenciamutató-kezelők vagy az adott referenciamutatók, illetőleg referenciamutató-családok folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak-e az adott harmadik országban.

(4)

Az olyan referenciamutatókat, mint az ausztráliai Bank Bill Swap Rate és az S&P/ASX 200 index, Ausztráliában kezelik, és azokat az Unióban számos felügyelt szervezet is használja. A Bizottság ezért megvizsgálta Ausztrália referenciamutatókra vonatkozó szabályait.

(5)

A referenciamutatók létrehozására, felügyeletére és kezelésére Ausztráliában alkalmazandó jogi keret magában foglal egy engedélyezési rendszert, és hatáskörrel ruházza fel az ausztráliai értékpapír- és befektetési bizottságot (Australian Securities and Investments Commission – ASIC). Előírja továbbá a jelentős referenciamutatók kezelői számára, hogy referenciamutató-kezelői engedélyt kell kérniük az ASIC-tól. Azon referenciamutatók esetében, amelyeket az ASIC nem nyilvánít jelentősnek, az ausztráliai jogi keret alapján a referenciamutató-kezelőknek lehetőségük van arra, hogy a nemzeti szabályozási keretet válasszák; ehhez az ASIC-tól kell engedélyt kérniük a társasági törvény 908BD. cikkének megfelelően, és ezt követően az ASIC referenciamutató-kezelőkre és adatszolgáltatókra vonatkozó szabályainak hatálya alá tartoznak.

(6)

Az ASIC engedélyeseire az engedélyben megállapított feltételek, valamint egy sor jogi előírás alkalmazandó. A referenciamutató-kezelőkre vonatkozó jogilag kötelező előírásokat a 2001. évi gazdasági társasági törvény (Corporations Act, a továbbiakban: társasági törvény), az ASIC pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi adminisztratív szabályai (ASIC Financial Benchmark [Administration] Rules 2018) és az ASIC pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi kötelező erejű szabályai (ASIC Financial Benchmark [Compelled] Rules 2018) határozzák meg. Az ASIC pénzügyi referenciamutatók kezelőinek engedélyezési rendszeréről szóló 268. számú útmutatója (RG 268) további iránymutatást ad a referenciamutató-kezelők számára. A pénzügyi referenciamutatók szabályozására vonatkozó jogi keretet a (Treasury Laws Amendment [2017 Measures No. 5] Act 2018 által módosított) társasági törvény 7.5B. része tartalmazza.

(7)

A társasági törvény 908AC. cikkének megfelelően az ASIC jogi aktus útján jelentős referenciamutatóvá nyilváníthat egy pénzügyi referenciamutatót. Csak a törvényben meghatározott kritériumokat teljesítő referenciamutatók jelölhetők ki jelentős referenciamutatónak. Az ASIC-nak meg kell győződnie arról, hogy: i. az ausztrál pénzügyi rendszer szempontjából rendszerszintű jelentőséggel bíró referenciamutatóról van szó, vagy ii. jelentős annak a kockázata, hogy a referenciamutató rendelkezésre állásának vagy integritásának zavara káros pénzügyi hatások átterjedésével vagy rendszerszintű instabilitással jár Ausztráliában, vagy iii. a referenciamutató rendelkezésre állásának vagy integritásának zavara jelentős hatást gyakorolna a lakossági vagy intézményi befektetőkre Ausztráliában.

(8)

Az ASIC a jelentős pénzügyi referenciamutatókról szóló 2018/420. számú társasági jogi aktus (ASIC Corporations [Significant Financial Benchmarks] Instrument 2018/420) révén számos pénzügyi referenciamutatót jelentős referenciamutatóvá nyilvánított. E határozat hatálya csak az ASIC jelentős pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018/420. számú társasági jogi aktusának legutolsó alkalmazandó változatában felsorolt referenciamutatók kezelőire korlátozódik. Ez a határozat nem vonatkozik a pénzügyi referenciamutatók azon kezelőire, amelyek az (EU) 2016/1011 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint mentességgel rendelkeznek az említett rendelet hatálya alól.

(9)

Az ASIC a referenciamutató-kezelők számára egy vagy több pénzügyi referenciamutató tekintetében adhat engedélyt. Az ASIC-nak figyelembe kell vennie a társasági törvény 908BO. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szempontokat a következőkre vonatkozó döntés során: engedélyek megadása, engedélyekhez kapcsolódó feltételek megállapítása, módosítása vagy visszavonása, engedélyek módosítása, illetőleg engedélyek felfüggesztése vagy törlése. Úgy kell tekinteni, hogy bűncselekményt követ el az a személy, aki jelentős referenciamutatót kezel (vagy erre ígéretet tesz), de nem rendelkezik a pénzügyi referenciamutatót meghatározó referenciamutató-kezelői engedéllyel.

(10)

Az ASIC a társasági törvény 908CA. cikke szerint elfogadta a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi adminisztratív szabályokat, valamint a társasági törvény 908CD. cikke szerint a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi kötelező erejű szabályokat. Az adminisztratív szabályok meghatározzák a referenciamutató-kezelői engedéllyel rendelkezőkre és az adatszolgáltatókra vonatkozó követelményeket, többek között az irányítás és felügyelet, a kiszervezés, az összeférhetetlenség elkerülése, a referenciamutató kialakítása és módszertana és a bemeneti adatok tekintetében. A kötelező erejű szabályok rendelkeznek a jelentős referenciamutatók kötelező előállításáról vagy kezeléséről, illetőleg a jelentős referenciamutatóhoz történő kötelező adatszolgáltatásról.

(11)

Az adminisztratív szabályok kidolgozása során az ASIC a társasági törvény 908CK. cikkében előírtaknak megfelelően figyelembe vette az IOSCO pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó elveit. Emellett az ASIC figyelembe vette a harmadik országbeli referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszereket, többek között az (EU) 2016/1011 rendeletet, valamint további ausztráliai pénzügyi engedélyezési rendszereket.

(12)

Az adminisztratív szabályok indokolása ismerteti, hogyan jelennek meg az IOSCO-elvek az ASIC adminisztratív szabályaiban és kötelező erejű szabályaiban. Konkrétabban, az adminisztratív szabályok kimondják, hogy a 2.1.2. szabály megfelel az IOSCO pénzügyi referenciamutatókhoz kapcsolódó irányítási intézkedésekre vonatkozó elveinek. A 2.1.3. szabály megfelel az engedélyes referenciamutató-kezelői engedélyében meghatározott egyes pénzügyi referenciamutatók előállításában vagy kezelésében részt vevő harmadik felek felügyeletére vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.1.4. szabály megfelel a pénzügyi referenciamutatók kezelőire vonatkozó, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos IOSCO-elveknek. A 2.2.1. szabály megfelel a referenciamutatók kialakítására vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.2.2. szabály megfelel az adatok elégségességére és az adatgyűjtés belső kontrolljaira vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.2.3. szabály megfelel a pénzügyi referenciamutatók meghatározásához használt módszertan tartalmára vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.2.4.(1) alszabály megfelel a pénzügyi referenciamutatók meghatározásához használt módszertan módosítására vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.3.1. szabály megfelel a referenciamutató-kezelők kontrollkeretére vonatkozó IOSCO-elveknek, mivel a kockázatkezelésre, valamint más ausztráliai engedélyezési rendszerek alapkövetelményeire vonatkozik. A 2.4.1. szabály megfelel az engedélyezett referenciamutatóra való áttéréssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos tervezésre vonatkozó IOSCO-elveknek. A 2.5.1. szabály megfelel az adatszolgáltatók magatartási kódexére vonatkozó IOSCO-elveknek. Végül, a 2.6.1. szabály megfelel a referenciamutatók meghatározásának átláthatóságára vonatkozó IOSCO-elveknek.

(13)

Emellett az ASIC szabályozási iránymutatást (RG 268) ad az adminisztratív szabályok és a kötelező erejű szabályok hatálya alá tartozó szervezetek számára. Meghatározza az ASIC jogszabály-értelmezését, és gyakorlati iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogyan tudják a szervezetek teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeiket.

(14)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy az ASIC jelentős pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018/420. számú társasági jogi aktusában kijelölt jelentős referenciamutatók kezelőire alkalmazandó kötelező érvényű követelmények egyenértékűek az (EU) 2016/1011 rendelet megfelelő követelményeivel.

(15)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikke előírja továbbá, hogy a követelményeknek folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá kell tartozniuk a harmadik országban.

(16)

Az Ausztráliában engedélyezett referenciamutató-kezelők az ASIC folyamatos felügyelete és kontrollja alatt állnak. A társasági törvény 908AF. cikke úgy rendelkezik, hogy az ASIC felelős az engedélyezett pénzügyi referenciamutatók felügyeletéért. Az ASIC hatáskörébe tartozik annak kikényszerítése, hogy a referenciamutató-kezelők megfeleljenek a társasági törvényből, az adminisztratív szabályokból és a kötelező erejű szabályokból eredő kötelezettségeiknek; e tekintetben az ASIC rendszeresen értékeli, hogy a referenciamutató-kezelők teljesítik-e az engedélyből eredő kötelezettségeiket.

(17)

A társasági törvény 908BQ. cikke, valamint az adminisztratív szabályok 2.8.1. pontja előírja, hogy a referenciamutató-kezelők bizonyos esetekben tájékoztassák az ASIC-ot, többek között, ha az engedélyes nem tett eleget vagy esetleg már nem tud eleget tenni valamely szabályozási kötelezettségének. Az ASIC a társasági törvény 908BR. és 908BS. cikke, valamint az adminisztratív szabályok 2.8.2. és 2.8.3. pontja alapján ellenőrizheti, hogy az engedélyesek eleget tesznek-e a társasági törvénynek és az adminisztratív szabályoknak. Az ASIC jelentést kérhet továbbá a társasági törvény 908BV. cikkének megfelelően bármely kérdésről, és könyvvizsgálói nyilatkozatot kérhet az engedélyes e kérdésekkel kapcsolatos jelentésére vonatkozóan. A társasági törvény 908BW. cikke felhatalmazza az ASIC-ot arra, hogy értékelő jelentéseket készítsen, szükség esetén megossza azokat egyes ausztrál kormányzati szervekkel és nyilvánosságra hozza ezeket a jelentéseket.

(18)

Amennyiben a referenciamutató-kezelő nem tesz eleget szabályozási kötelezettségeinek, a társasági törvény 908BT. cikke szerint az ASIC írásban utasíthatja az engedélyest, hogy tegyen olyan konkrét intézkedéseket, amelyek az ASIC véleménye szerint biztosítják, hogy az engedélyes teljesítse a szóban forgó kötelezettségeket. Amennyiben az engedélyes nem teljesíti az írásos utasításban foglaltakat, az ASIC bírósághoz fordulhat, a bíróság pedig elrendelheti az ASIC utasításának az engedélyes általi végrehajtását. A társasági törvény 908CH. és 908CI. cikke alapján az ASIC szabálysértési figyelmeztetést adhat ki, vagy kötelezettségvállalást fogadhat el azoktól a referenciamutató-kezelőktől, amelyek nem tettek eleget a rájuk vonatkozó szabályozási követelményeknek. A társasági törvény 908CG. cikke olyan szabályokat ír elő, amelyek alapján az a referenciamutató-kezelő, amely feltételezhetően nem felel meg az adminisztratív szabályoknak, a polgári eljárás alternatívájaként pénzbírságot fizethet, korrekciós intézkedést tehet vagy kezdeményezhet (beleértve az oktatási programokat), vagy a bírságtól eltérő szankcióba egyezhet bele. Emellett az ASIC a társasági törvény 908BI. és 908BJ. cikke szerint bizonyos körülmények között felfüggesztheti vagy törölheti az engedélyt.

(19)

A kötelező erejű szabályok szerint az ASIC – amennyiben közérdekűnek tartja – az engedélyest arra kötelezheti, hogy folytassa egy jelentős referenciamutató előállítását vagy kezelését, illetőleg meghatározott módon állítson elő vagy kezeljen egy jelentős referenciamutatót, ideértve a jelentős referenciamutató előállításához vagy kezeléséhez használt módszer megváltoztatását. A kötelező erejű szabályok szerint továbbá az ASIC arra kötelezheti az adatszolgáltatót, hogy adatot vagy információt szolgáltasson az engedélyes számára valamely jelentős referenciamutató előállításához vagy kezeléséhez, vagy az ASIC számára valamely jelentős referenciamutató előállításával vagy kezelésével kapcsolatban.

(20)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy az ASIC jelentős pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018/420. számú társasági jogi aktusában jelentős pénzügyi referenciamutatónak nyilvánított referenciamutatók kezelőire alkalmazandó kötelező érvényű követelmények folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak.

(21)

Az uniós referenciamutató-kezelőknek nem kell engedéllyel rendelkezniük ahhoz, hogy referenciamutatóik Ausztráliában felhasználhatók legyenek, kivéve, ha a referenciamutatót az ASIC jelentős referenciamutatónak minősíti, vagy ha a referenciamutató-kezelő önként engedélyt kér Ausztráliában. Az ASIC arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem áll szándékában uniós referenciamutatókat jelentősnek minősíteni.

(22)

Ezt a határozatot olyan együttműködési megállapodások egészítik majd ki, amelyek biztosítják a hatékony információcserét és a felügyeleti tevékenységek koordinálását az ESMA és az ASIC között.

(23)

Ez a határozat az elfogadásának időpontjában Ausztráliában a referenciamutatókra alkalmazandó jogilag kötelező érvényű követelmények értékelésén alapul. A Bizottság az e határozat elfogadásának alapjául szolgáló követelmények folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében továbbra is rendszeresen nyomon fogja követni a piaci fejleményeket, a referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, valamint az e követelmények nyomon követésével és érvényesítésével kapcsolatos felügyeleti együttműködés hatékonyságát.

(24)

Ez a határozat nem érinti a Bizottság azon hatáskörét, hogy bármikor külön felülvizsgálatot végezzen, ha a releváns fejlemények miatt szükségesnek véli a határozat újraértékelését.

(25)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikkének alkalmazásában Ausztrália azon jogi és felügyeleti keretrendszere, amely az ASIC jelentős pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018/420. számú társasági jogi aktusának (ASIC Corporations [Significant Financial Benchmarks] Instrument 2018/420) legutolsó hatályos változatában jelentősnek nyilvánított pénzügyi referenciamutatók kezelőire alkalmazandó, egyenértékűnek tekintendő az (EU) 2016/1011 rendeletben meghatározott követelményekkel, továbbá úgy tekintendő, hogy folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartozik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után húsz nappal lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.


Top