Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0919

A Bizottság (EU) 2019/919 végrehajtási határozata (2019. június 4.) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

C/2019/4006

OJ L 146, 5.6.2019, p. 106–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/919/oj

5.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/106


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/919 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. június 4.)

a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 14. cikkének megfelelően azokról a termékekről, amelyek részben vagy egészben megfelelnek azon harmonizált szabványoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 2013/53/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésében, valamint az említett irányelv I. mellékletben meghatározott követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

(2)

A C(2015)8736 bizottsági végrehajtási határozattal (3) a Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) olyan, a 2013/53/EU irányelvet támogató harmonizált szabványok kidolgozására, módosítására és véglegesítésére, hogy azok összhangba kerüljenek a 2013/53/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, valamint az említett irányelv I. mellékletében meghatározott, a hatályon kívül helyezett 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (4) képes szigorúbb alapvető követelményekkel.

(3)

A CEN/CENELEC kifejezett felkérést kapott arra nézve, hogy fogadjon el új szabványokat az elektromos rendszerekre, a vízbe esés elleni védelemre, a vízszennyezés megelőzésére, a hajóépítő táblájára, a kezelési kézikönyvre, a fő kormányvezérlő-állásból való kilátásra, a többtörzsű vízi járművek felhajtóerejére és menekülési útvonalaira, a gázrendszerekre, a kipufogógáz-kibocsátásra és a vízi jármű azonosítására vonatkozóan, valamint hogy felülvizsgálja a meglévő szabványokat és a kidolgozás alatt álló szabványtervezeteket.

(4)

A C(2015)8736 végrehajtási határozatban megfogalmazott kérelem alapján a CEN/CENELEC több, a kishajókra és a felfújható csónakokra vonatkozó harmonizált szabványt módosított.

(5)

A harmonizált szabványok mellékleteit a CEN/CENELEC úgy módosította, hogy azok tartalmazzák a 2013/53/EU irányelv teljes címét, valamint hogy egyértelmű és részletes módon jelezzék a szabványok rendelkezései és a vonatkozó alapvető követelmények közötti összefüggést.

(6)

A C(2015)8736 végrehajtási határozatban megfogalmazott kérelem alapján a CEN/CENELEC kidolgozta az EN ISO 8666:2018 szabványt. Ez a szabvány tekintendő a referenciaszabványnak a fő hajóméretek és a kapcsolódó adatok, a tömegadatok és a különböző terhelési feltételek vonatkozásában. A szóban forgó szabvány műszaki előírásokat tartalmaz a hajótesthossznak a 2013/53/EU irányelv 3. cikke 10. pontjában található meghatározásához kapcsolódóan.

(7)

A Bizottság és a CEN/CENELEC közösen megvizsgálta, hogy a CEN/CENELEC által a kishajókra és a felfújható csónakokra vonatkozóan kidolgozott szabványok megfelelnek-e a C(2015)8736 végrehajtási határozatban foglalt kérelemnek.

(8)

A kishajókra és a felfújható csónakokra vonatkozó előírások eleget tesznek a 2013/53/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, valamint az említett irányelv I. mellékletében meghatározott követelményeknek. Ezért a szóban forgó szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(9)

Vissza kell vonni tehát az olyan szabványokra történő hivatkozásokat, amelyek helyébe a CEN/CENELEC által kidolgozott új szabványok lépnek.

(10)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. Következésképpen elő kell írni, hogy e határozat a kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozó, a 2013/53/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott és e határozat I. mellékletében szereplő harmonizált szabványokra vonatkozó referenciák közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

A kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozó, a 2013/53/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott és e határozat II. mellékletében szereplő harmonizált szabványokra vonatkozó referenciákat törölni kell az Európai Unió Hivatalos Lapjából.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.).

(3)  A Bizottság C(2015)8736 végrehajtási határozata (2015. december 15.) a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottsághoz és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottsághoz intézett, a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet támogató szabványosítási kérelemről.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 94/25/EK irányelve (1994. június 16.) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 164., 1994.6.30., 15. o.).


I. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

1.

EN ISO 6185-1:2018

 

Felfújható csónakok. 1. rész: Legfeljebb 4,5 kW teljesítményű motoros csónakok (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2018

 

Felfújható csónakok. 2. rész: 4,5 kW – 15 kW teljesítményű motoros csónakok (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2018

 

Felfújható csónakok. 3. rész: 8 m-nél kisebb hajótest-hosszúságú és legalább 15 kW motorteljesítményű csónakok (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2018

 

Felfújható csónakok. 4. rész: 8 m és 24 m közötti hosszúságú csónakok, legalább 15 kW teljesítményű motorral (ISO 6185-4:2011, 2014. 08. 01-jei helyesbített változat)

5.

EN ISO 7840:2018

 

Kishajók. Tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2018

 

Kishajók. Nem tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8666:2018

 

Kishajók. Főbb adatok (ISO 8666:2016)

8.

EN ISO 8849:2018

 

Kishajók. Villamos hajtású, egyenáramú fenékvízszivattyúk (ISO 8849:2003)

9.

EN ISO 9093-1:2018

 

Kishajók. Szelepek és héjazatátvezetések. 1. rész: Fémrészek (ISO 9093-1:1994)

10.

EN ISO 9093-2:2018

 

Kishajók. Szelepek és héjazatátvezetések. 2. rész: Nemfémes szerelvények (ISO 9093-2:2002)

11.

EN ISO 11192:2018

 

Kishajók. Grafikus jelképek (ISO 11192:2005)

12.

EN ISO 11547:2018

 

Kishajók. Sebességfokozatban lévő motor indításgátlása (ISO 11547:1994)

13.

EN ISO 11812:2018

 

Kishajók. Vízhatlan és gyors ürítésű vezetőfülke (ISO 11812:2001)

14.

EN ISO 12215-1:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 1. rész: Anyagok: Üvegszál-erősítésű, keményíthető műgyantalemez (ISO 12215-1:2000)

15.

EN ISO 12215-2:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 2. rész: Anyagok: Acél, alumíniumötvözetek, fa, más anyagok (ISO 12215-2:2002)

16.

EN ISO 12215-3:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 3. rész: Anyagok: Acél, alumíniumötvözetek, fa, más anyagok (ISO 12215-3:2002)

17.

EN ISO 12215-4:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 4. rész: Műhely és gyártás (ISO 12215-4:2002)

18.

EN ISO 12215-5:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 5. rész: Az egytörzsű hajók tervezett nyomásai, tervezett feszültségei, a méretek meghatározása (ISO 12215-5:2008, tartalmazza az Amd 1:2014 módosítást)

19.

EN ISO 12215-6:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 6. rész: Szerkezeti elrendezés és részletek (ISO 12215-6:2008)

20.

EN ISO 12215-8:2018

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 8. rész: Kormánylapátok (ISO 12215-8:2009, tartalmazza a Cor 1:2010 helyesbítést)

21.

EN ISO 12215-9:2018

 

Kishajók. Hajótest-konstrukció és méretre vágások. 9. rész: Vitorláshajó-tartozékok (ISO 12215-9:2012)

22.

EN ISO 12216:2018

 

Kishajók. Ablakok, kerek hajóablakok, lyukak, hajóablakfedők és ajtók. Szilárdság és a vízbehatolással szembeni tömítettség (ISO 12216:2002)

23.

EN ISO 13297:2018

 

Kishajók. Villamos rendszerek. Váltakozó áramú berendezések (ISO 13297:2014)

24.

EN ISO 13590:2018

 

Kishajók. Motoros vízi sporteszközök. A konstrukciós és a szerelési rendszerek követelményei (ISO 13590:2003)

25.

EN ISO 14509-1:2018

 

Kishajók. Motoros, kedvtelési célú vízi járművek által kibocsátott léghang. 1. rész: Az elhaladási zaj mérése (ISO 14509-1:2008)

26.

EN ISO 14509-3:2018

 

Kishajók. Motoros, kedvtelési célú vízi járművek által kibocsátott léghang. 3. rész: A hangemisszió értékeléséhez alkalmazott számítási és mérési eljárások (ISO 14509-3:2009)

27.

EN ISO 15083:2018

 

Kishajók. Fenékvízszivattyú-rendszerek (ISO 15083:2003)

28.

EN ISO 15084:2018

 

Kishajók. Horgonyzás, kikötés és vontatás. Rögzítőpontok (ISO 15084:2003)

29.

EN ISO 16180:2018

 

Kishajók. Navigációs fények. Telepítés, elhelyezés és láthatóság (ISO 16180:2013)

30.

EN ISO 21487:2018

 

Kishajók. Állandó beépítésű benzin- és dízel-üzemanyagtartályok (ISO 21487:2012, tartalmazza az Amd 1:2014 és az Amd 2:2015 módosítást)

31.

EN ISO 25197:2018

 

Kishajók. Villamos/elektronikus vezérlőrendszerek a kormányműhöz, a váltóhoz és a szabályzókarhoz (ISO 25197:2012, tartalmazza az Amd 1:2014 módosítást)


II. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

1.

EN ISO 6185-1:2001

 

Felfújható csónakok. 1. rész: Legfeljebb 4,5 kW teljesítményű motoros csónakok (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2001

 

Felfújható csónakok. 2. rész: 4,5 kW – 15 kW teljesítményű motoros csónakok (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2014

 

Felfújható csónakok. 3. rész: 8 m-nél kisebb hajótest-hosszúságú és legalább 15 kW motorteljesítményű csónakok (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2011

 

Felfújható csónakok. 4. rész: 8 m és 24 m közötti hosszúságú csónakok, legalább 15 kW teljesítményű motorral (ISO 6185-4:2011, 2014. 08. 01-jei helyesbített változat)

5.

EN ISO 7840:2013

 

Kishajók. Tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2013

 

Kishajók. Nem tűzálló üzemanyagtömlők (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8849:2003

 

Kishajók. Villamos hajtású, egyenáramú fenékvízszivattyúk (ISO 8849:2003)

8.

EN ISO 9093-1:1997

 

Kishajók. Szelepek és héjazatátvezetések. 1. rész: Fémrészek (ISO 9093-1:1994)

9.

EN ISO 9093-2:2002

 

Kishajók. Szelepek és héjazatátvezetések. 2. rész: Nemfémes szerelvények (ISO 9093-2:2002)

10.

EN ISO 11192:2005

 

Kishajók. Grafikus jelképek (ISO 11192:2005)

11.

EN ISO 11547:1995

 

Kishajók. Sebességfokozatban lévő motor indításgátlása (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

12.

EN ISO 11812:2001

 

Kishajók. Vízhatlan és gyors ürítésű vezetőfülke (ISO 11812:2001)

13.

EN ISO 12215-1:2000

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 1. rész: Anyagok: Üvegszál-erősítésű, keményíthető műgyantalemez (ISO 12215-1:2000)

14.

EN ISO 12215-2:2002

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 2. rész: Anyagok: Acél, alumíniumötvözetek, fa, más anyagok (ISO 12215-2:2002)

15.

EN ISO 12215-3:2002

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 3. rész: Anyagok: Acél, alumíniumötvözetek, fa, más anyagok (ISO 12215-3:2002)

16.

EN ISO 12215-4:2002

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 4. rész: Műhely és gyártás (ISO 12215-4:2002)

17.

EN ISO 12215-5:2008

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 5. rész: Az egytörzsű hajók tervezett nyomásai, tervezett feszültségei, a méretek meghatározása (ISO 12215-5:2008)

 

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

18.

EN ISO 12215-6:2008

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 6. rész: Szerkezeti elrendezés és részletek (ISO 12215-6:2008)

19.

EN ISO 12215-8:2009

 

Kishajók. Hajótest-kialakítás és -méretezés. 8. rész: Műhely és gyártás (ISO 12215-8:2009)

 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

20.

EN ISO 12215-9:2012

 

Kishajók. Hajótest-konstrukció és méretre vágások. 9. rész: Vitorláshajó-tartozékok (ISO 12215-9:2012)

21.

EN ISO 12216:2002

 

Kishajók. Ablakok, kerek hajóablakok, lyukak, hajóablakfedők és ajtók. Szilárdság és a vízbehatolással szembeni tömítettség (ISO 12216:2002)

22.

EN ISO 13297:2014

 

Kishajók. Villamos rendszerek. Váltakozó áramú berendezések (ISO 13297:2014)

23.

EN ISO 13590:2003

 

Kishajók. Motoros vízi sporteszközök. A konstrukciós és a szerelési rendszerek követelményei (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

24.

EN ISO 14509-1:2008

 

Kishajók. Motoros, kedvtelési célú vízi járművek által kibocsátott léghang. 1. rész: Az elhaladási zaj mérése (ISO 14509-1:2008)

25.

EN ISO 14509-3:2009

 

Kishajók. Motoros, kedvtelési célú vízi járművek által kibocsátott léghang. 3. rész: A hangemisszió értékeléséhez alkalmazott számítási és mérési eljárások (ISO 14509-3:2009)

26.

EN ISO 15083:2003

 

Kishajók. Fenékvízszivattyú-rendszerek (ISO 15083:2003)

27.

EN ISO 15084:2003

 

Kishajók. Horgonyzás, kikötés és vontatás. Rögzítőpontok (ISO 15084:2003)

28.

EN ISO 16180:2013

 

Kishajók. Navigációs fények. Telepítés, elhelyezés és láthatóság (ISO 16180:2013)

29.

EN ISO 21487:2012

 

Kishajók. Állandó beépítésű benzin- és dízel-üzemanyagtartályok (ISO 21487:2012)

 

EN ISO 21487:2012/A1:2014

 

EN ISO 21487:2012/A2:2015

30.

EN ISO 25197:2012

 

Kishajók. Villamos/elektronikus vezérlőrendszerek a kormányműhöz, a váltóhoz és a szabályzókarhoz (ISO 25197:2012)

 

EN ISO 25197:2012/A1:2014


Top