Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

A Bizottság (EU) 2019/759 rendelete (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/21

OJ L 125, 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/759 RENDELETE

(2019. május 13.)

a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet jelentős változtatásokról rendelkezik az élelmiszeripari vállalkozók által betartandó közegészségügyi (élelmiszer-biztonsági) szabályok és eljárások tekintetében. Megállapít például egyes feltételeket a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) Unióba történő behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az (EU) 2017/185 bizottsági rendelet (2) eltérést biztosító átmeneti intézkedéseket hoz az olyan növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszereket (összetett élelmiszer-készítmények) importáló élelmiszeripari vállalkozókra vonatkozó szabályok alól, amelyek eltérnek a 28/2012/EU bizottsági rendelet (3) 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében említettektől, amelyek Unióba való behozatalára vonatkozóan még nem állapítottak meg uniós szintű közegészségügyi követelményeket. Ez az eltérés 2020. december 31-ig alkalmazandó.

(3)

Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: állategészségügyi rendelet) (4) szabályokat állapít meg az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozóan. Ez a rendelet az állati eredetű termékekre, következésképpen a 2007/275/EK bizottsági határozat 2. cikkének a) pontjában (5) meghatározott összetett élelmiszer-készítményekre is vonatkozik. Amint alkalmazandóvá válik, ez a rendelet fogja meghatározni a harmadik országokból vagy területekről az Unióba érkező állatokra, szaporítóanyagokra és állati eredetű termékekre vonatkozó követelményeket. Ezt a rendeletet 2021. április 21-től kell alkalmazni.

(4)

A jogi egyértelműség és a következetesség biztosítása, valamint a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok új szabályokra való áttérésének megkönnyítése érdekében egyetlen időpontot szükséges meghatározni, melytől kezdődően alkalmazni kell a 853/2004/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének hatálya alá tartozó összetett élelmiszer-készítmények új behozatali feltételeit. Az átmeneti intézkedések alkalmazási időszakát ezért 2021. április 20-ig indokolt meghosszabbítani.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet átmeneti intézkedéseket állapít meg a 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásához a 2021. január 1-jétől2021. április 20-ig tartó átmeneti időszakra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „összetett élelmiszer-készítmény” alatt a 2007/275/EK határozat 2. cikkének a) pontjában meghatározott összetett élelmiszer-készítmény értendő.

3. cikk

Eltérés a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek behozatalára vonatkozó közegészségügyi követelményektől

A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó, a 28/2012/EU rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett termékektől eltérő élelmiszereket importáló élelmiszeripari vállalkozások mentesülnek a 853/2004/EK bizottsági rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében előírt kötelezettségek alól.

Az ilyen termékek behozatalának meg kell felelnie a behozatal szerinti tagállamban a behozatalokkal szemben támasztott közegészségügyi követelményeknek.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől2021. április 20-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/185 rendelete (2017. február 2.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 29., 2017.2.3., 21. o.).

(3)  A Bizottság 28/2012 (EU) rendelete (2012. január 11.) egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 12., 2012.1.14., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2007/275/EK határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állategészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.).


Top