EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0649

A Bizottság (EU) 2019/649 rendelete (2019. április 24.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2902

OJ L 110, 25.4.2019, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/649/oj

25.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/649 RENDELETE

(2019. április 24.)

az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1925/2006/EK rendeletnek megfelelően a Bizottság – saját kezdeményezésére – úgy határozhat, hogy valamely, vitaminoktól vagy ásványi anyagoktól eltérő anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó összetevőt az említett rendelet III. mellékletének jegyzékébe foglalja, amely azon anyagokat sorolja fel, amelyek élelmiszerekben történő felhasználása tiltott, korlátozott vagy amelyek uniós értékelés alatt állnak, amennyiben a szóban forgó anyag az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint potenciális veszélyt jelentene a fogyasztók számára.

(2)

2009. december 4-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos szakvéleményt (2) fogadott el, amelyben megállapította, hogy a transzzsírsavak bevitelének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie a táplálkozási szempontból megfelelő étrend keretében.

(3)

2015. december 3-án a Bizottság jelentést (3) fogadott el az élelmiszerekben és az uniós lakosság teljes étrendjében található transzzsírsavakról. A jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy a szívkoszorúér-betegség a vezető halálok az Unióban, és a magas transzzsírsavbevitel jelentősen növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, kalóriánkénti alapon fokozottabban, mint bármely más tápanyag.

(4)

A jelentés megállapította, hogy a közegészség, a fogyasztóvédelem és a belső piaccal való összeegyeztethetőség szempontjából a leghatékonyabb intézkedés az élelmiszerekben található ipari eredetű transzzsírsavakra vonatkozó, jogszabály által előírt határérték megállapítása.

(5)

2018. április 30-án a Bizottság felkérte a Hatóságot, hogy állítsa össze a transzzsírsavak egészségre gyakorolt hatásairól – különösen a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról, az étrendi referenciaértékekről és az élelmiszer-adalékanyagokról – szóló, a Hatóság által már rendelkezésre bocsátott tudományos szakvélemények eredményeit; valamint hogy tájékoztassa a Bizottságot arról, hogy az ilyen tudományos iránymutatás hogyan kapcsolódik a transzzsírsavbevitellel kapcsolatos, egészségmegőrzésre szolgáló jelenlegi célokhoz és ajánlásokhoz.

(6)

2018. június 19-én a Hatóság tudományos és szakmai segítségnyújtás formájában benyújtotta következtetéseit. A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok áttekintése alapján arra a következtetésre (4) jutott, hogy a legutóbbi nemzeti és nemzetközi ajánlások alapján a transzzsírsavak bevitelének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

(7)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018. május 15-én felszólítást fogalmazott meg az ipari eredetű transzzsírsavak globális élelmiszer-ellátásból való eltávolítása érdekében (5).

(8)

A transzzsírsavak olyan, vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok, amelyeknek az egészségre gyakorolt káros hatása megállapítást nyert. Ezért az említett anyagot fel kell venni az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének B. részébe, és az élelmiszerekhez történő hozzáadását, illetve az élelmiszerek előállítása során történő felhasználását csak az említett mellékletben meghatározott feltételek mellett szabad megengedni, tekintettel a tudományos és műszaki ismeretek jelenlegi állására.

(9)

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) I. mellékletében meghatározott „zsír” és „transzzsírsavak”, valamint a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott „kiskereskedelem” fogalommeghatározásokat alkalmazni kell az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének B. részében szereplő vonatkozó fogalmakra.

(10)

E rendelet alkalmazásának megkönnyítése érdekében szükséges, hogy azon élelmiszer-vállalkozóktól, akik kiskereskedőktől eltérő élelmiszer-vállalkozókat látnak el élelmiszerrel, megköveteljék az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak mennyiségére vonatkozó információk biztosítását, amennyiben azok mennyisége meghaladja a 2 grammot 100 gramm zsírra vonatkoztatva.

(11)

Annak érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók alkalmazkodni tudjanak az e rendeletből eredő új követelményekhez, megfelelő átmeneti intézkedéseket kell elfogadni.

(12)

Az 1925/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A végső fogyasztóknak szánt élelmiszerek és a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerek transzzsírsavtartalma – nem beleértve az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavakat – nem haladhatja meg a 2 grammot 100 gramm zsírra vonatkoztatva.

2. cikk

Azon élelmiszer-vállalkozóknak, akik más élelmiszer-vállalkozókat nem a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekkel vagy nem a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekkel látnak el, biztosítaniuk kell, hogy az ellátott élelmiszer-vállalkozók megkapják az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak mennyiségére vonatkozó információkat, amennyiben azok mennyisége meghaladja a 2 grammot 100 gramm zsírra vonatkoztatva.

3. cikk

Az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének B. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

(2)  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (EFSA – a táplálkozás, új élelmiszerek és élelmiszer-allergének tudományos testülete, NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. (Tudományos szakvélemény a zsírokra vonatkozó étrendi referenciaértékekről, beleértve a telített zsírsavakat, a többszörösen telítetlen zsírsavakat, az egyszeresen telítetlen zsírsavakat, a transzzsírsavakat és a koleszterint.) The EFSA Journal (2010); 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final, 2015.12.3.

(4)  EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids (Tudományos és szakmai segítségnyújtás a transzzsírsavakkal kapcsolatban). EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény), 2018:EN-1433. 16 oldal; doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – Az ipari eredetű transzzsírsavak felszámolására irányuló cselekvési terv, hivatkozás: WHO/NMH/NHD/18.4, 2018. május.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének B. része a következő táblázattal egészül ki:

„B. RÉSZ

Anyagok, amelyek felhasználása feltételekhez kötött

Az anyag, amelynek felhasználása feltételekhez kötött

Felhasználási feltételek

További követelmények

Az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak

Maximum 2 gramm 100 gramm zsírra vonatkoztatva a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekben és a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekben

Azon élelmiszer-vállalkozóknak, akik más élelmiszer-vállalkozókat nem a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekkel vagy nem a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekkel látnak el, biztosítaniuk kell, hogy az ellátott élelmiszer-vállalkozók megkapják az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak mennyiségére vonatkozó információkat, amennyiben azok mennyisége meghaladja a 2 grammot 100 gramm zsírra vonatkoztatva.”


Top