Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1880

A Bizottság (EU) 2018/1880 végrehajtási rendelete (2018. november 30.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

C/2018/7906

OJ L 307, 3.12.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1880/oj

3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1880 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 30.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállamok kötelesek mentesíteni a jövedéki adó alól az olyan alkoholt, amelyet valamely tagállam előírásainak megfelelően teljesen denaturáltak, feltéve, hogy az előírások bejelentése és elfogadása az említett cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételek szerint megtörtént.

(2)

Az alkoholnak a 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti teljes denaturálásához az egyes tagállamokban alkalmazott denaturáló szereket a 3199/93/EK bizottsági rendelet (2) melléklete ismerteti.

(3)

2018. június 6-án a Cseh Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot azokról a denaturáló szerekről, amelyeket az említett irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában az alkohol teljes denaturálásának céljára használni kíván.

(4)

A Bizottság 2018. július 4-én továbbította ezt a tájékoztatót a többi tagállamhoz.

(5)

A Bizottsághoz nem érkezett ellenvetés.

(6)

A 3199/93/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3199/93/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

(2)  A Bizottság 3199/93/EK rendelete (1993. november 22.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről (HL L 288., 1993.11.23., 12. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az alkohol teljes denaturálásának céljára engedélyezett termékek és a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (CAS) szerinti nyilvántartási számuk jegyzéke.

Aceton

CAS-szám: 67-64-1

Denatónium-benzoát

CAS-szám: 3734-33-6

Etanol

CAS-szám: 64-17-5

Etil-tercier-butil-éter

CAS-szám: 637-92-3

Fluoreszcein

CAS-szám: 2321-07-5

Benzin (az ólommentes benzin is)

CAS-szám: 86290-81-5

Izopropil-alkohol

CAS-szám: 67-63-0

Kerozin

CAS-szám: 8008-20-6

Lámpaolaj

CAS-szám: 64742-47-8 és 64742-48-9

Metanol

CAS-szám: 67-56-1

Metil-etil-keton (2-butanon)

CAS-szám: 78-93-3

Metil-izobutil-keton

CAS-szám: 108-10-1

Metilénkék (52015)

CAS-szám: 61-73-4

Lakkbenzin

CAS-szám: 92062-36-7

Terpentinolaj

CAS-szám: 8006-64-2

Technikai benzin

CAS-szám: 92045-57-3

Az e mellékletben használt »abszolút etanol« kifejezés jelentése megegyezik az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója által használt »abszolút alkohol« kifejezés jelentésével.

A könnyű felismerhetőség érdekében a tagállamokban a denaturált alkoholhoz bármilyen, jellegzetes színű festékanyag is hozzáadható.

I.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás Belgiumban, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Németországban, Észtországban, Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Magyarországon, Máltán, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában és Finnországban:

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

1,0 liter izopropil-alkohol,

1,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

II.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás fokozott koncentrációval az alábbi tagállamokban:

Egyesült Királyság.

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

3,0 liter izopropil-alkohol,

3,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

Horvátország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

Legalább:

1,0 liter izopropil-alkohol,

1,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

Svédország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

1,0 liter izopropil-alkohol,

2,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

III.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazott egyéb denaturálási eljárások egyes tagállamokban:

Cseh Köztársaság

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

0,4 liter lakkbenzin,

0,2 liter kerozin,

0,1 liter technikai benzin.

Görögország

Csak a legalább 93 és legfeljebb 96 térfogatszázalék alkoholtartalmú, gyenge minőségű alkohol (lepárlási maradvány) denaturálható.

A 93 térfogat-százalékos hidratált alkoholhoz hektoliterenként a következő anyagokat adják hozzá:

2,0 liter metanol,

1,0 liter terpentinolaj,

0,50 liter lámpaolaj,

0,40 gramm metilénkék.

20 °C-os hőmérsékleten a változatlan állapotú végterméknek 93 térfogatszázalékot kell elérnie.

Finnország – 2018.12.31-ig engedélyezett

Az abszolút etanol egy hektoliterjére az alábbi képletek bármelyike:

1.

2,0 liter metil-etil-keton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.

2.

2,0 liter aceton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.


Top