EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1793

A Bizottság (EU) 2018/1793 rendelete (2018. november 20.) a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe bejegyzett egyik szeszes ital földrajzi árujelzőjének műszaki dokumentációját érintő, annak főbb előírásai változását eredményező módosítás jóváhagyásáról („Ron de Guatemala” [FÁ])

C/2018/7593

OJ L 294, 21.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1793/oj

21.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1793 RENDELETE

(2018. november 20.)

a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe bejegyzett egyik szeszes ital földrajzi árujelzőjének műszaki dokumentációját érintő, annak főbb előírásai változását eredményező módosítás jóváhagyásáról („Ron de Guatemala” [FÁ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (8) bekezdésére és 21. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 110/2008/EK rendelet 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően megvizsgálta az „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)” vállalat kérelmét, amely a 110/2008/EK rendelet (2) alapján bejegyzett „Ron de Guatemala” földrajzi árujelző műszaki dokumentációját érintő módosítás jóváhagyására irányul.

(2)

Miután megállapította, hogy a kérelem megfelel a 110/2008/EK rendeletnek, a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (3) az említett rendelet 17. cikkének (6) bekezdése alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (7) bekezdése szerinti kifogás, ezért a műszaki dokumentáció módosítását a 110/2008/EK rendelet 17. cikke (8) bekezdésének megfelelően jóvá kell hagyni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Ron de Guatemala” (FÁ) elnevezéshez kapcsolódó műszaki dokumentációnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  A Bizottság 97/2014/EU rendelete (2014. február 3.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (HL L 33., 2014.2.4., 1. o.).

(3)  HL C 317., 2017.9.23., 6. o.


Top