Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0835

A Bizottság (EU) 2018/835 végrehajtási határozata (2018. június 4.) az afrikai sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 3319. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/3319

OJ L 140, 6.6.2018, p. 104–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/835/oj

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/104


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/835 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. június 4.)

az afrikai sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2018) 3319. számú dokumentummal történt)

(Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai sertéspestis a házisertéseket és a vaddisznókat sújtó fertőző vírusos betegség, amely súlyosan érintheti a sertéstenyésztés jövedelmezőségét, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot.

(2)

Az afrikai sertéspestis vaddisznókban való előfordulása esetén fennáll a veszély, hogy a kórokozó más vaddisznókra, illetve sertéstenyésztő gazdaságokra is átterjedhet. Ennek következtében – az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme révén – átterjedhet egyik tagállamból a másikba, vagy harmadik országokba is.

(3)

A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) az Unió területén alkalmazandó minimumintézkedéseket határoz meg az afrikai sertéspestis elleni védekezés érdekében. A 2002/60/EK irányelv 15. cikke bizonyos intézkedésekről rendelkezik, miután igazolhatóan az afrikai sertéspestis okozott fertőzést egy vagy több vaddisznó esetén.

(4)

Magyarország tájékoztatta a Bizottságot az afrikai sertéspestissel kapcsolatosan a területén jelenleg fennálló helyzetről, és a 2002/60/EK irányelv 15. cikke értelmében kijelölte a fertőzött területet, ahol az irányelv 15. cikkében említett intézkedések alkalmazandók.

(5)

Az említett helyzetre válaszul elfogadásra került az (EU) 2018/663 bizottsági végrehajtási határozat (4).

(6)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok által létrehozott indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az érintett tagállammal együttműködve indokolt uniós szinten meghatározni, hogy Magyarország területén mely terület minősül afrikai sertéspestissel fertőzött területnek.

(7)

Ennek megfelelően e határozat mellékletében fel kell tüntetni Magyarország területén belül a fertőzött területet, és meg kell határozni a szóban forgó körzet fennállásának időtartamát. E határozatnak hatályon kívül kell helyeznie és fel kell váltania az (EU) 2018/663 végrehajtási határozatot.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Magyarország gondoskodik arról, hogy a Magyarország által kijelölt fertőzött terület – ahol a 2002/60/EK irányelv 15. cikkében meghatározott intézkedések alkalmazandók – magában foglalja legalább az e határozat mellékletében felsorolt területeket.

2. cikk

Az (EU) 2018/663 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot 2018. június 30-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 4-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2002/60/EK irányelve (2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/119/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2018/663 végrehajtási határozata (2018. április 27.) az afrikai sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (HL L 110., 2018.4.30., 136. o.).


MELLÉKLET

A Magyarország területén fertőzöttnek nyilvánított, az 1. cikkben említett területek

Az alkalmazási időszak vége

Heves megyének az E71-es úttól északra fekvő területe

2018. június 30.


Top