Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0419(01)

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása

OJ L 99, 19.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

19.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/1


Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása

Az ENSZ C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16 letéteményesi értesítés alapján a TIR-egyezmény következő módosításai 2018. július 1-jén minden szerződő fél tekintetében hatályba lépnek

6. melléklet, 0.8.3. értelmező rendelkezés

Az „50 000 USD-nak” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „100 000 EUR-nak”.

6. melléklet, 8.1a. 6. értelmező rendelkezés

A szöveg a következő 8.1a. 6. értelmező rendelkezéssel egészül ki:

„Az Intéző Bizottság felkérheti az ENSZ illetékes szolgálatait a kiegészítő vizsgálat elvégzésére. Az Intéző Bizottság úgy is dönthet, hogy független külső ellenőrt bíz meg és megbízatást ad a TIR Végrehajtó Testület számára az ellenőrzés feladatmeghatározásának kidolgozására, melynek alapjául az ellenőrzés tárgya és célja tekintetében az Intéző Bizottság által meghatározottak szolgálnak. A feladatmeghatározást az Intéző Bizottság hagyja jóvá. A független külső ellenőr által végzett kiegészítő vizsgálat alapján jelentést és vezetői levelet kell írni, amelyeket be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz. Ebben az esetben a független külső ellenőr megbízásával, valamint a kapcsolódó közbeszerzési eljárással járó költségek megtérítése a TIR Végrehajtó Testület költségvetéséből történik.”

8. melléklet, 1a. cikk

A meglévő szöveg a következő (4) (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az Intéző Bizottság megkapja és megvizsgálja a nemzetközi szervezet által a 9. melléklet III. részében foglalt kötelezettségeknek megfelelően benyújtott éves ellenőrzött pénzügyi kimutatásokat és könyvvizsgálói jelentés(eke)t. Az említett vizsgálat folyamán, és hatóköre erejéig az Intéző Bizottság kérheti, hogy a nemzetközi szervezet vagy a független külső ellenőr bocsásson rendelkezésére további információkat, magyarázatokat, illetve dokumentumokat.

(5)   A (4) bekezdésben említett vizsgálat sérelme nélkül az Intéző Bizottságnak jogában áll kockázatértékelés alapján kiegészítő vizsgálatokat kérni. Az Intéző Bizottság vagy a TIR Végrehajtó Testületet bízza meg a kockázatértékelés elvégzésével, vagy az ENSZ illetékes szolgálatait kéri fel erre a feladatra.

A kiegészítő vizsgálatok hatókörét az Intéző Bizottság határozza meg a TIR Végrehajtó Testület vagy az ENSZ illetékes szolgálatai által végzett kockázatértékelés figyelembevételével.

Az e cikkben említett valamennyi vizsgálat eredményeit a TIR Végrehajtó Testület tárolja, és azokat kellő figyelembevételük érdekében valamennyi Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja.

(6)   A kiegészítő vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos eljárást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.”

A 9. melléklet I. részének alcíme

A „Feltételek és követelmények” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „Minimumfeltételek és -követelmények”.

A 9. melléklet I. része 1. pontjának második sora

A „feltételeknek és követelményeknek” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „minimumfeltételeknek és -követelményeknek”.

9. melléklet, I. rész, 7. pont

Az „a Szerződő Felek” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „az egyes Szerződő Felek”.

9. melléklet, II. rész, Eljárás, Engedélyminta, első bekezdés

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

9. melléklet, III. rész, 2. pont

Az n) pont után a szöveg a következő o), p) és q) ponttal egészül ki:

„o)

külön nyilvántartásokat és számlákat vezet, amelyek tartalmazzák a nemzetközi garanciarendszer megszervezéséhez és működtetéséhez, valamint a TIR-igazolványok nyomtatásához és kiadásához kapcsolódó információkat és dokumentációt;

p)

biztosítja teljeskörű és kellő időben történő együttműködését, amely kiterjed, de nem korlátozódik arra, hogy hozzáférést nyújt az említett nyilvántartásokhoz és számlákhoz az ENSZ illetékes szolgálatai, valamint bármely más, kellő felhatalmazással rendelkező illetékes szerv számára, továbbá bármikor lehetővé teszi a fentiek számára a 8. melléklet 1a. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti kiegészítő vizsgálatok és ellenőrzések elvégzését a Szerződő Felek megbízásából;

q)

független, külső ellenőrt bíz meg az o) pontban említett nyilvántartások és számlák éves ellenőrzésével. A külső ellenőrzést a nemzetközi számviteli standardoknak (ISA) megfelelően kell végezni, az eredményeként megírt éves könyvvizsgálói jelentést és vezetői levelet pedig be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz.”


Top