Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0285

A Tanács (EU) 2018/285 rendelete (2018. február 26.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 55, 27.2.2018, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/285/oj

27.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/1


A TANÁCS (EU) 2018/285 RENDELETE

(2018. február 26.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2013/183/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/849 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1509 rendelet (2) biztosítja a (KKBP) 2016/849 tanácsi határozatban rögzített intézkedések érvényesülését.

(2)

2017. december 22-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) elfogadta a 2397 (2017) sz. határozatot, melyben legmélyebb aggodalmát fejezte ki a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KNDK) 2017. november 28-i ballisztikusrakéta-indítása miatt. Az ENSZ BT megerősítette, hogy a nukleáris, a vegyi és a biológiai fegyverek és hordozóeszközeik terjedése fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, és új intézkedéseket vezetett be a KNDK ellen. Ezek az intézkedések megerősítik az 1718 (2006) sz., az 1874 (2009) sz., a 2087 (2013) sz., a 2094 (2013) sz., a 2270 (2016) sz., a 2321 (2016) sz., a 2356 (2017) sz., a 2371 (2017) sz. és a 2375 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok által bevezetett korlátozó intézkedéseket.

(3)

Az ENSZ BT többek között megerősítette a kőolajtermékek kiviteli tilalmát, és megtiltotta az élelmiszeripari termékek, gépek, elektromos berendezések, földek és kövek KNDK-ból történő behozatalát, az ipari berendezések, gépek, szállító járművek és ipari fémek KNDK-ba irányuló kivitelét, és további tengeri korlátozó intézkedéseket vezetett be.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy szükség esetén a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapítottak alapján módosítsa a következők listáit: élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek; gépek és elektromos berendezések; földek és kövek, ideértve a magnezitet és magnéziát; fa; hajók; ipari gépek, szállító eszközök, továbbá vas, acél és más fémek; illetve és frissítse a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrába foglalt nómenklatúrakódokat;

(5)

A 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban foglalt tengeri intézkedések egységes alkalmazása érdekében helyénvaló az (EU) 2017/1509 rendeletet az olyan hajók felsorolását tartalmazó új XVIII. melléklettel kiegészíteni, amely hajókról a Tanács okkal vélelmezi, hogy részt vettek az 1718 (2006) sz., az 1874 (2009) sz., a 2087 (2013) sz., a 2094 (2013) sz., a 2270 (2016) sz., a 2321 (2016) sz., a 2356 (2017) sz., a 2371 (2017) sz., a 2375 (2017) sz. vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok által tiltott tevékenységekben vagy az e határozatok tiltása alá tartozó árucikkek szállításában.

(6)

Az (EU) 2017/1509 rendelet XVIII. mellékletében szereplő, hajók felsorolását tartalmazó jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak a (KKBP) 2016/849 határozat VI. mellékletben szereplő, hajók felsorolását tartalmazó jegyzék elfogadására és módosítására irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében kell gyakorolnia.

(7)

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. mellékletében a Tanács által saját kezdeményezés alapján meghatározott személyeket és szervezeteket tartalmazó felsorolásból törölni kell az ENSZ BT által megnevezett három személyt és egy szervezetet.

(8)

A (KKBP) 2018/293 tanácsi határozat (4) módosította a (KKBP) 2016/849 határozatot annak érdekében, hogy biztosítsa a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban bevezetett új intézkedések érvényesülését.

(9)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(10)

Az (EU) 2017/1509 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1509 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 16a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16a. cikk

(1)   Tilos a XIa. mellékletben felsorolt tengeri eredetű élelmiszereknek – ideértve a halat, rákot, puhatestűt és más gerinctelen víziállatot bármilyen formában – közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos a halászati jogoknak közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő vétele vagy átadása.”

2.

A 16d., a 16e és a 16f. cikkek helyébe a következő szöveg lép:

„16d. cikk

Tilos a XId. mellékletben felsorolt finomított kőolajtermékeknek közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy ezek az Unióból származnak-e vagy sem.

16e. cikk

(1)   A 16d. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a kizárólag humanitárius célokra szolgáló finomított kőolajtermékekkel kapcsolatos ügyleteket, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

a)

az ügyletekben nem vesznek részt olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek összefüggésbe hozhatók a KNDK nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaival, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), 2321 (2016), a 2356 (2017), a 2371 (2017), a 2375 (2017) vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységekkel, beleértve a XIII. mellékletben felsorolt személyeket, szervezeteket és szerveket;

b)

az ügylet nem eredményez bevételt a KNDK nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), a 2375 (2017) vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységek számára;

c)

a szankcióbizottság nem értesítette a tagállamokat az összesített éves határérték 90 %-ának eléréséről; valamint

d)

az érintett tagállam 30 naponta értesíti a szankcióbizottságot a kivitel összegéről és az ügyletben részt vevő összes féllel kapcsolatos információkról.

(2)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

16f. cikk

Tilos a XIe. mellékletben felsorolt nyersolajnak közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele függetlenül attól, hogy az Unióból származik-e vagy sem.”

3.

A 16 g. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 16f. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a nyersolajjal kapcsolatos ügyleteket, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

a)

a tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy ez az ügylet kizárólag humanitárius célokat szolgál; valamint

b)

a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésen alapuló előzetes jóváhagyását, a 2397 (2017) ENSZ BT-határozat 4. cikkének megfelelően.”

4.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„16j. cikk

Tilos a XIg. mellékletben felsorolt élelmiszeripari és mezőgazdasági termékeknek közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

16k. cikk

Tilos a XIh. mellékletben felsorolt gépeknek és elektromos berendezéseknek közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

16 l. cikk

Tilos a XIh. mellékletben felsorolt földeknek és köveknek, ideértve a magnezitet és a magnéziát is, közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

16 m. cikk

Tilos a XIj. mellékletben felsorolt fának közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ez a KNDK-ból származik-e vagy sem.

16n. cikk

Tilos a XIk. mellékletben felsorolt hajóknak közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ez a KNDK-ból származik-e vagy sem.

16o. cikk

(1)   A 16j.-16n. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik az említett cikkekben felsorolt árucikkek behozatalát, vételét vagy átadását legkésőbb 2018. január 21-ig, feltéve, hogy:

a)

a behozatalra, a vételre vagy átadásra a 2017. december 22. előtt hatályba lépett írásbeli szerződés alapján kerül sor, valamint

b)

az érintett tagállam legkésőbb 2018. február 5-ig értesíti a szankcióbizottságot az ilyen behozatal, vétel vagy átadás részleteiről.

(2)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

16p. cikk

Tilos a XIl. melléklet A. részében felsorolt ipari gépeknek, szállító járműveknek, vasnak, acélnak és más fémeknek közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy ezek az Unióból származnak-e vagy sem.

16q. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a KNDK-beli kereskedelmi polgári utasszállító légi járművek biztonságos üzemeltetésének fenntartásához szükséges pótalkatrészek kivitelét a XIl. melléklet B. részében felsorolt légijármű-modellek és -típusok tekintetében.

(2)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.”

5.

A 34. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (7), (8) és (9) bekezdés törlésre kerül;

b)

a (10), (11) és (12) bekezdés számozása (7), (8) és (9) bekezdésre változik.

6.

A 43. és a 44. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„43. cikk

(1)   Tilos:

a)

a KNDK-nak, a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt személyeknek vagy szervezeteknek, bármely más KNDK-beli szervezetnek, az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013). a 2270 (2016), a 2321 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok rendelkezéseinek megsértésében érintett bármely más személynek vagy szervezetnek, vagy az ilyen személy és szervezet nevében vagy utasítása szerint eljáró személynek vagy szervezetnek, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezeteknek hajókat vagy légi járműveket lízingbe vagy bérbe adni, vagy személyzeti szolgáltatásokat nyújtani;

b)

a hajó vagy légi jármű személyzeti szolgáltatásait a KNDK-ból beszerezni;

c)

a KNDK lobogója alatt közlekedő bármilyen hajót tulajdonolni, lízingbe adni, üzemeltetni, bérelni, biztosítani, vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani;

d)

a XVIII. mellékletben felsorolt hajók számára hajóosztályozási szolgáltatásokat nyújtani;

e)

bármilyen olyan hajónak a lajstromba vételét vagy a lajstromban való nyilvántartását kérelmezni vagy a lajstromba vételéhez vagy a lajstromban való nyilvántartásához segítséget nyújtani, amely a KNDK vagy a KNDK valamely állampolgárának tulajdona, amelyet a KNDK vagy a KNDK valamely állampolgára ellenőriz vagy üzemeltet, vagy a XVIII. mellékletben felsorolt bármilyen hajót vagy amelyet a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 24. pontja vagy a 2375 (2017) ENSZ BT-határozat 8. pontja vagy a 2397 (2017) ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján egy másik állam a lajstromból törölt; vagy

f)

biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat biztosítani a KNDK tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy általa üzemeltetett hajók vagy a XVIII. mellékletben felsorolt hajók számára.

2.   A XVIII. melléklet a XIV. mellékletben fel nem sorolt azon hajókat tartalmazza, amelyekről a Tanács okkal vélelmezi, hogy részt vettek az 1718 (2006) sz., az 1874 (2009) sz., a 2087 (2013) sz., a 2094 (2013) sz., a 2270 (2016) sz., a 2321 (2016) sz., a 2356 (2016) sz., a 2371 (2017) sz., a 2375 (2017) sz. vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok által tiltott tevékenységekben vagy az e határozatok tiltása alá tartozó árucikkek szállításában.

44. cikk

(1)   A 43. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a lízinget, bérbeadást vagy személyzeti szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(2)   A 43. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a KNDK lobogója alatt hajózó bármilyen hajó tulajdonlását, lízingjét, üzemeltetését, bérletét vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, vagy a KNDK vagy KNDK-beli állampolgárok tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy az előbbiek által üzemeltetett bármilyen hajó lajstromba vételét vagy lajstromban való nyilvántartását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(3)   A 43. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a XVIII. mellékletben felsorolt hajók számára hajóosztályozási szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(4)   A 43. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a 2397 (2017) ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján egy másik állam által a lajstromból törölt hajó lajstromba vételét, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(5)   A 43. (1) bekezdésének cikk f) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon, előzetesen megállapította, hogy az e tevékenységeket folytató hajók kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokra szolgálnak, és ezeket KNDK-beli személyek vagy szervezetek nem fogják jövedelemszerzési célokra felhasználni.

(6)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.”

7.

A 45. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„45. cikk

(1)   Az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016), a 2356 (2016), a 2371 (2017), a 2375 (2017) vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetnek bármely tevékenységet, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy azok szükségesek a KNDK-ban a KNDK-beli polgári lakosságnak támogatást és segítséget nyújtó nemzetközi, illetve nem kormányzati szervezetek tevékenységének elősegítéséhez vagy valamely, az említett határozatok célkitűzéseivel összeegyeztethető célból.

(2)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.”

8.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„45a. cikk

(1)   Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik ésa z 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016), a 2356 (2016), a 2371 (2017), a 2375 (2017) vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai eseti alapon engedélyezhetnek bármely tevékenységet, amely az 1961. évi bécsi szerződés és az 1963. évi bécsi egyezmény szerint mentességet élvező KNDK-beli diplomáciai vagy konzuli képviseleteknek vagy nemzetközi jog szerint mentességet élvező KNDK-beli nemzetközi szervezetek működéséhez szükségesek.

(2)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.”

9.

A 46. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

módosítsa a II. melléklet II., III., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. részét, valamint a VI., VII., IX., X., XI., Xia., XIb., XIc., XId., XIe., XIf., XIg., XIh., XIi., XIj., XIk. és XIl. mellékletet a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapítottak alapján, és frissítse a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrába foglalt nómenklatúrakódokkal;”.

10.

A 47. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 34. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésének a hatálya alá von vagy a 43. cikk értelmében egy hajót jegyzékbe vesz, ennek megfelelően módosítja a XV., XVI., XVII. és XVIII. mellékletet.”

11.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„47a. cikk

(1)   Az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép A XV., XVI., XVII. és XVIII. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(2)   A XIII., XIV., XV., XVI., XVII. és XVIII. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint hajók jegyzékbe vételének okait.

(3)   A XIII., XIV., XV., XVI., XVII. és XVIII. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint hajók azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve a névváltozatokat is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.”

12.

Az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek vagy a XIV. vagy XVIII. mellékletben felsorolt hajók tulajdonosai;”.

13.

Az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg XIg. mellékletként kerül beillesztésre.

14.

Az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg XIh. mellékletként kerül beillesztésre.

15.

Az e rendelet III. mellékletében szereplő szöveg XIi. mellékletként kerül beillesztésre.

16.

Az e rendelet IV. mellékletében szereplő szöveg XIj. mellékletként kerül beillesztésre.

17.

Az e rendelet V. mellékletében szereplő szöveg XIk. mellékletként kerül beillesztésre.

18.

Az e rendelet VI. mellékletében szereplő szöveg XIl. mellékletként kerül beillesztésre.

19.

A XV. melléklet az e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

20.

Az e rendelet VII. mellékletében szereplő szöveg XVIII. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 141., 2016.5.28., 79. o.

(2)  A Tanács (EU) 2017/1509 rendelete (2017. augusztus 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 224., 2017.8.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4)  A Tanács (KKPB) 2018/293 határozata (2018. február 26.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról (HL L 55., 2018.2.27., 50. o.).


I. MELLÉKLET

XIg. MELLÉKLET

A 16j. CIKKBEN EMLÍTETT ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

07

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók

08

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

12

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány


II. MELLÉKLET

XIh. MELLÉKLET

A 16k. CIKKBEN EMLÍTETT GÉPEK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

84

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei

85

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai


III. MELLÉKLET

XIi. MELLÉKLET

A 16 l. CIKKBEN EMLÍTETT FÖLDEK ÉS KÖVEK, IDEÉRTVE A MAGNEZITET ÉS MAGNÉZIÁT

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

25

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement


IV. MELLÉKLET

XIj. MELLÉKLET

A 16 m. CIKKBEN EMLÍTETT FA

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

44

Fa és faipari termékek; faszén


V. MELLÉKLET

XIk. MELLÉKLET

A 16n. CIKKBEN EMLÍTETT HAJÓK

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

89

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek


VI. MELLÉKLET

XIl. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 16p. cikkben említett ipari gépek, szállító eszközök, továbbá vas, acél és más fémek

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kód

Árumegnevezés

72

Vas és acél

73

Vas- vagy acéláruk

74

Réz és ebből készült áruk

75

Nikkel és ebből készült áruk

76

Alumínium és ebből készült áruk

78

Ólom és ebből készült áruk

79

Cink és ebből készült áruk

80

Ón és ebből készült áruk

81

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk

82

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből

83

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből

84

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei

85

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai

86

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

87

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével

88

Légi járművek, űrhajók, és ezek alkatrészei

89

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek

B. RÉSZ

A 16q. cikk (1) bekezdésében említett légijármű-modellek és -típusok

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B és Tu-204-300.


VII. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. mellékletéből a következő szövegrészt el kell hagyni:

a)

A 34. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes személyek

„23.

PAK Yong-sik (másképp: PAK Yong Sik)

 

2016.5.20.

Négycsillagos tábornok, az Állambiztonsági Hivatal tagja, a népi fegyveres erők minisztere. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak a tagja. Ez utóbbi Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt honvédelmi ügyekben. Honvédelmi ügyekben ezek mind a KNDK kulcsfontosságú szervei. PAK Yong-sik jelen volt a 2016. márciusi ballisztikusrakéta-teszten. Honvédelmi ügyekben ezek mind a KNDK kulcsfontosságú szervei. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.

(31)

Kim Jong Sik

A Hadianyag-ipari Minisztérium Munitions Industry Department (Hadianyag-ipari Hivatal) igazgatóhelyettese

2017.10.16.

A Hadianyag-ipari Minisztérium igazgatóhelyetteseként támogatást nyújt a KNDK nukleáris tevékenységekkel és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz, és ennek keretében 2016-ban részt vett nukleáris tevékenységekkel és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos eseményeken, valamint ott volt 2016. márciusában a KNDK által miniatürizált nukleáris eszköznek nevezett szerkezet bemutatásán.”

b)

A 34. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban jegyzékbe vett jogi személyek, szervezetek és szervek

„(5)

Ministry of People's Armed Forces (a Népi Fegyveres Erők Minisztériuma)

2017.10.16.

Támogatást és iránymutatást nyújt a Strategic Rocket Force-nak, azaz a KNDK stratégiai rakétaerejének, amelynek feladata a KNDK nukleáris és hagyományos stratégiai rakétaegységeinek ellenőrzése. A Strategic Rocket Force-t az ENSZ BT a 2356. sz. határozatával (2017) jegyzékbe vette.”

c)

A 34. cikk (4) bekezdésének b) pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes személyek

„5.

CHOE Chun-Sik (másképp: CHOE Chun Sik)

Születési idő: 1963.12.23.

Születési hely: Phenjan, KNDK

Útlevél 745132109

Érvényes: 2020.12.20.-ig.

2015.7.3.

Igazgató a Korea National Insurance Corporation (KNIC) viszontbiztosítással foglalkozó osztályán; a KNIC phenjani székhelyén; a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.”


VIII. MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

A 43. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett hajók.”


Top