Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1898

A Bizottság (EU) 2017/1898 végrehajtási rendelete (2017. október 18.) egyes elnevezéseknek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Półtorak staropolski tradycyjny [HKT], Dwójniak staropolski tradycyjny [HKT], Trójniak staropolski tradycyjny [HKT], Czwórniak staropolski tradycyjny [HKT], Kiełbasa jałowcowa staropolska [HKT], Kiełbasa myśliwska staropolska [HKT] és Olej rydzowy tradycyjny [HKT])

C/2017/6890

OJ L 269, 19.10.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1898/oj

19.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1898 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. október 18.)

egyes elnevezéseknek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Półtorak staropolski tradycyjny [HKT], Dwójniak staropolski tradycyjny [HKT], Trójniak staropolski tradycyjny [HKT], Czwórniak staropolski tradycyjny [HKT], Kiełbasa jałowcowa staropolska [HKT], Kiełbasa myśliwska staropolska [HKT] és Olej rydzowy tradycyjny [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkére és 52. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Lengyelország az 1151/2012/EU rendelet 26. cikkének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz a „Półtorak staropolski tradycyjny”, a „Dwójniak staropolski tradycyjny”, a „Trójniak staropolski tradycyjny”, a „Czwórniak staropolski tradycyjny”, a „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, a „Kiełbasa myśliwska staropolska”, az „Olej rydzowy tradycyjny” és a „Kabanosy staropolskie” elnevezéseket abból a célból, hogy azok bejegyzésre kerülhessenek a hagyományos különleges termékek 1151/2012/EU rendelet 22. cikke szerinti nyilvántartásába, az elnevezések kizárólagos használatának fenntartása mellett.

(2)

A „Półtorak”, a „Dwójniak”, a „Trójniak”, a „Czwórniak”, a „Kiełbasa jałowcowa”, a „Kiełbasa myśliwska”, az „Olej rydzowy” és a „Kabanosy” elnevezések korábban az 509/2006/EK tanácsi rendelet (2) 13. cikkének (1) bekezdésének megfelelően – az elnevezés kizárólagos használatának fenntartása nélkül – hagyományos különleges termékekként bejegyzésre kerültek (3).

(3)

Az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott nemzeti felszólalási eljárást követően a „Półtorak”, a „Dwójniak”, a „Trójniak” és a „Czwórniak” elnevezések a „staropolski tradycyjny” kifejezéssel, a „Kiełbasa jałowcowa” és a „Kiełbasa myśliwska” elnevezések a „staropolska” kifejezéssel, az „Olej rydzowy” elnevezés a „tradycyjny” kifejezéssel, a „Kabanosy” elnevezés pedig a „staropolskie” kifejezéssel egészültek ki. Ezek a kiegészítő kifejezések a termékek hagyományos és sajátos jellegét jelzik, az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően.

(4)

A Bizottság megvizsgálta a „Półtorak staropolski tradycyjny”, a „Dwójniak staropolski tradycyjny”, a „Trójniak staropolski tradycyjny”, a „Czwórniak staropolski tradycyjny”, a „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, a „Kiełbasa myśliwska staropolska”, az „Olej rydzowy tradycyjny”, illetve a „Kabanosy staropolskie” elnevezések bejegyzésére irányuló kérelmet, majd azt követően közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (4).

(5)

A Bizottsághoz a „Kabanosy staropolskie” elnevezés kapcsán felszólalási nyilatkozat érkezett. Az elnevezés bejegyzése tehát a külön lefolytatott felszólalási eljárás eredményétől függ.

(6)

A Bizottsághoz – a „Kabanosy staropolskie” elnevezés kivételével – nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Półtorak Staropolski tradycyjny”, a „Dwójniak Staropolski tradycyjny”, a „Trójniak Staropolski tradycyjny”, a „Czwórniak Staropolski tradycyjny”, a „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, a „Kiełbasa myśliwska staropolska” és az „Olej rydzowy tradycyjny” elnevezéseket be kell jegyezni, az elnevezések kizárólagos használatának fenntartása mellett,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Półtorak Staropolski tradycyjny” (HKT), a „Dwójniak Staropolski tradycyjny” (HKT), a „Trójniak Staropolski tradycyjny” (HKT), a „Czwórniak Staropolski tradycyjny” (HKT), a „Kiełbasa jałowcowa staropolska” (HKT), a „Kiełbasa myśliwska staropolska” (HKT) és az „Olej rydzowy tradycyjny” (HKT) elnevezések bejegyzésre kerülnek, az elnevezések kizárólagos használatának fenntartása mellett.

A „Półtorak” HKT, a „Dwójniak” HKT, a „Trójniak” HKT, a „Czwórniak” HKT, a „Kiełbasa jałowcowa” HKT, a „Kiełbasa myśliwska” HKT és az „Olej rydzowy” HKT termékleírása a „Półtorak staropolski tradycyjny” HKT, a „Dwójniak staropolski tradycyjny” HKT, a „Trójniak staropolski tradycyjny” HKT, a „Czwórniak staropolski tradycyjny” HKT, a „Kiełbasa jałowcowa staropolska” HKT, a „Kiełbasa myśliwska staropolska” HKT, illetve az „Olej rydzowy tradycyjny” HKT 1151/2012/EU rendelet 19. cikke szerinti termékleírásának minősül, az elnevezések kizárólagos használatának fenntartása mellett.

A „Półtorak staropolski tradycyjny” (HKT), a „Dwójniak staropolski tradycyjny” (HKT), a „Trójniak staropolski tradycyjny” (HKT) és a „Czwórniak staropolski tradycyjny” (HKT) elnevezések a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) XI. mellékletének 1.8. osztályába – A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.) – tartozó termékeket jelölnek; A „Kiełbasa jałowcowa staropolska” (HKT) és a „Kiełbasa myśliwska staropolska” (HKT) elnevezések a melléklet szerinti 1.2. osztályba – Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.) – tartozó termékeket jelölnek; az „Olej rydzowy tradycyjny” (HKT) elnevezés a melléklet szerinti 1.5. osztályba – Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.) – tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről (HL L 93., 2006.3.31., 1. o.). A rendeletet az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte, és annak helyébe lépett.

(3)  A Bizottság 729/2008/EK rendelete (2008. július 28.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába v aló bejegyzéséről (Czwórniak [HKT], Dwójniak [HKT], Półtorak [HKT], Trójniak [HKT]), (HL L 200., 2008.7.29., 6. o.).

A Bizottság 379/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 18.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába való bejegyzéséről („Kiełbasa jałowcowa” [HKT]), (HL L 103., 2011.4.19., 2. o.).

A Bizottság 382/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 18.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába való bejegyzéséről („Kiełbasa myśliwska” [HKT]), (HL L 103., 2011.4.19., 6. o.).

A Bizottság 506/2009/EK rendelete (2009. június 15.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Olej rydzowy [HKT), (HL L 151., 2009.6.16., 26. o.).

A Bizottság 1044/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 19.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kabanosy [HKT]), (HL L 275., 2011.10.20., 16. o.).

(4)  HL C 188., 2016.5.27., 6. o.

(5)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


Top