Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

A Bizottság (EU) 2017/1261 rendelete (2017. július 12.) a 142/2011/EU rendeletnek egy, bizonyos kiolvasztott zsírok feldolgozására szolgáló alternatív módszer tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1261 RENDELETE

(2017. július 12.)

a 142/2011/EU rendeletnek egy, bizonyos kiolvasztott zsírok feldolgozására szolgáló alternatív módszer tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (11) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg, többek között rendelkezik az alternatív feldolgozási módszerek elfogadására irányuló eljárásról.

(2)

Miután Finnország illetékes hatósága az 1069/2009/EK rendelet 20. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be egy, az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek használatára vagy ártalmatlanítására szolgáló alternatív módszer engedélyezése iránt, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) tudományos szakvéleményt tett közzé a folyamatos többlépcsős katalitikus hidrogénezésnek a kiolvasztott állati zsírok (1. kategória) feldolgozására való alkalmazásáról. (3) E módszer alkalmas megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin előállítására. Az EFSA értékelte a módszert, és úgy találta, hogy az 1. kategóriába tartozó kiolvasztott zsírok feldolgozásához biztonságos alternatív módszernek tekinthető, termékei pedig tekinthetők az előállítási lánc végpontjának.

(3)

A 142/2011/EU rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozásából származó termékeket tartós módon meg kell jelölni egyrészt a nyomon követhetőség biztosítása érdekében, másrészt annak megakadályozására, hogy bekerüljenek az élelmiszer- és takarmányozási láncba. A 142/2011/EU rendelet VIII. melléklete meghatározza e származó termékek jelölésének követelményeit. Mindazonáltal a rendelet VIII. melléklete V. fejezetének 3. e) pontja értelmében nincs szükség jelölésre a IV. melléklet IV. fejezete 2. szakaszának J. pontjában említett megújuló üzemanyagok esetében.

(5)

mivel a kiolvasztott állati zsírok (1. kategória) feldolgozására alkalmazott folyamatos többlépcsős katalitikus hidrogénezés éppoly hatékonyan csökkenti az állategészségügyi és közegészségügyi kockázatot, mint a 142/2011/EU rendelet IV. melléklete IV. fejezete 2. szakaszának J. pontjában említett módszer, indokolt azt azáltal mentesíteni a jelölési követelmények alól, hogy a rá való hivatkozás bekerül a rendelet VIII. melléklete V. fejezetének 3. e) pontjába.

(6)

A 142/2011/EU rendelet VIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet 3. cikke a következő k) ponttal egészül ki:

„k)

megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin, melyek teljesítik a megújuló üzemanyagok előállításához használt többlépcsős katalitikus eljárás termékei tekintetében a IV. melléklet IV. fejezetének 3. szakasza 2. f) pontjában meghatározott egyedi feltételeket.”

2. cikk

A 142/2011/EU rendelet IV. és VIII. melléklete az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  The EFSA Journal (2015); 13(11):4307.


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet IV. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A IV. melléklet IV. fejezete a következőképpen módosul:

a)

Az 1. szakasz 1. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagokból a J. és az L. pontnak megfelelően kiolvasztott zsírokból előállított megújuló üzemanyagok.”

b)

A 2. szakasz a következő L. ponttal egészül ki:

„L.   A megújuló üzemanyagok előállításához használt, többlépcsős katalitikus hidrogénezés

1.   A kiinduláshoz használt anyag

Ezen eljáráshoz a következő anyagok használhatók:

a)

az 1. kategóriába tartozó anyagokból származó kiolvasztott zsírok, melyeket az 1. feldolgozási módszer (nyomással történő sterilizálás) alkalmazásával dolgoztak fel;

b)

az e szakasz J. 1. a) pontjának megfelelő kiolvasztott zsírok és halolaj.

2.   Feldolgozási módszer

a)

A kiolvasztott zsírt előkezelésnek kell alávetni, amely legalább a kiindulási anyag (kiolvasztott zsír is) derítőszer jelenlétében savval végzett derítéséből áll, majd filtrálással el kell távolítani a használt derítőszert és a nem oldható szennyeződéseket.

Ez előtt el lehet végezni a kiolvasztott zsír gyantamentesítését savas és/vagy lúgos oldattal, hogy a kiolvasztott zsírból gyantaképzéssel és centrifugálással eltávolítsák a szennyeződéseket;

b)

Az előkezelt anyagokat hidrogénezési eljárásnak kell alávetni, amelynek lépései a következő sorrendben a katalitikus hidrogénezés, a kilevegőztetés és az izomerizáció.

Az anyagokat legalább 30 bar nyomásnak kell kitenni legalább 265 °C-on, legalább 20 percen keresztül.”

c)

A 3. szakasz 2. pontja a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

a megújuló üzemanyagok előállításához használt többlépcsős katalitikus hidrogénezéssel nyerték:

i.

az eljárásból származó megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin üzemanyagként felhasználható az e rendelet szerinti korlátozások nélkül (végpont);

ii.

a 2. szakasz L. 2. a) pontjában említett előkezelési eljárásból származó gyantamaradék és használt derítőszer esetén:

az 1069/2009/EK rendelet 12. cikke a) vagy b) pontjának megfelelően kell ártalmatlanítani,

engedélyezett hulladéklerakóban történő elföldeléssel kell ártalmatlanítani,

biogázzá lehet alakítani, ha a biogázzá történő átalakításból származó emésztési maradványokat égetéssel vagy együttégetéssel, illetve engedélyezett hulladéklerakóban történő elföldeléssel ártalmatlanítják,

az 1069/2009/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i. alpontjában említett célokra használják fel.”

2.

A VIII. melléklet V. fejezetében a 3. e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagokból a IV. melléklet IV. fejezete 2. szakasza J. és L. pontjának megfelelően kiolvasztott zsírokból előállított megújuló üzemanyagok.”


Top