Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1260

A Bizottság (EU) 2017/1260 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 19.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

C/2017/3984

OJ L 182, 13.7.2017, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1260/oj

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1260 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 19.)

az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1896/2006/EK rendelet mellékleteiben meghatározza az alkalmazásának megkönnyítésére használandó formanyomtatványokat.

(2)

Az (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)2017. július 14-i hatállyal módosította a 1896/2006/EK rendeletet. Ettől az időponttól kezdve az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén a jogosultnak lehetősége van kérelmet benyújtani annak érdekében, hogy az eljárás a 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott, a kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó szabályok szerint folytatódjon. Az I. mellékletben található 2. függeléknek és az arra vonatkozó iránymutatásnak figyelembe kell vennie ezt a lehetőséget. Az egyértelműség érdekében indokolt, hogy az I. melléklet egésze helyébe új melléklet lépjen.

(3)

mivel a 1896/2006/EK rendelet módosításait 2017. július 14-től fogva kell alkalmazni, ennek a rendeletnek 2017. július 14-én kell hatályba lépnie.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentették azon óhajukat, hogy részt kívánnak venni a 1896/2006/EK rendelet és az (EU) 2015/2421 rendelet elfogadásában és alkalmazásában, ezért ez a rendelet rájuk nézve kötelező.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Ezért az 1896/2006/EK rendelet I. mellékeltét fel kell váltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1896/2006/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. július 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 399., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

Top