EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1140

A Bizottság (EU) 2017/1140 ajánlása (2017. június 23.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követését célzó intézkedések koordinálása céljából az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján létrehozott korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül cserélhető személyes adatokról (az értesítés a C(2017) 4197. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/4197

OJ L 164, 27.6.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1140/oj

27.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/65


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1140 AJÁNLÁSA

(2017. június 23.)

a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követését célzó intézkedések koordinálása céljából az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján létrehozott korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül cserélhető személyes adatokról

(az értesítés a C(2017) 4197. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

A 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (1) a Bizottság és tagállamok illetékes egészségügyi hatóságai közötti állandó kommunikációs hálózatként egy korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert hozott létre bizonyos kategóriájú fertőző betegségek megelőzése és felügyelete érdekében. A korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer működésére vonatkozó eljárásokat a 2000/57/EK bizottsági határozat (2) állapítja meg.

(2)

A 2119/98/EK határozatot hatályon kívül helyezte és felváltotta a 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (3). Az új határozat újra létrehozta a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert. Emellett kiterjesztette az állandó kommunikációs hálózat hatáskörét más típusú, biológiai eredetű veszélyekre, valamint más típusú, határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre, többek között a vegyi, környezeti vagy ismeretlen eredetű veszélyekre. Megállapította továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek járványügyi felügyeletére, monitoringjára, korai előrejelzésére és az ellenük való küzdelemre vonatkozó szabályokat.

(3)

A 2000/57/EK határozatot hatályon kívül helyezte és felváltotta az (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat (4).

(4)

Az 1082/2013/EU határozat 9. cikke (3) bekezdésének i) pontja szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatosan kiadott riasztásoknak tartalmazniuk kell a fertőzöttek azonosítását lehetővé tevő szükséges adatokat, valamint a potenciális veszélyben lévő egyének adatait („a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követéséhez szükséges adatok”). Az említett határozat 16. cikke (9) bekezdésének b) pontjával összhangban, valamint az ilyen riasztások hatékonyságának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében helyénvaló ajánlást tenni olyan személyes adatokat tartalmazó indikatív jegyzékre vonatkozóan, amelyeket a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer terén illetékes hatóságok közölhetnek.

(5)

A személyes adatok korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül történő cseréjét a 95/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek (5) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell elvégezni. Bár a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet a főszabályként kizárja a különleges adatkategóriák feldolgozását, beleértve az egyének egészségére vonatkozó adatokat, az ilyen adatfeldolgozás mindazonáltal engedélyezett, amennyiben az az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges a 95/46/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdése c) pontjának és a 45/2001/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően, illetve az uniós vagy tagállami jogban a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése szerint meghatározott alapvető közérdekből is, a megfelelő garanciák nyújtása mellett.

(6)

Csak a fenti célokból szükséges, az egyes esetekben meghatározott személyes adatok cserélhetők a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül és ez az ajánlás nem szolgálhat engedélyezésként a személyi adatok összes, az ajánlásban foglalt típusának cseréjére vonatkozóan.

(7)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos 2015. augusztus 24-én nyilvánított véleményt (C 2015-0629).

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

A fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követését célzó intézkedések koordinálása céljából cserélhető személyes adatok indikatív jegyzékét ezen ajánlás melléklete tartalmazza.

2.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 23-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata (1998. szeptember 24.) a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról (HL L 268., 1998.10.3., 1. o.).

(2)  A Bizottság 2000/57/EK határozata (1999. december 22.) a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerről (HL L 21., 2000.1.26., 32. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/253 végrehajtási határozata (2017. február 13.) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 37., 2017.2.14., 23. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


MELLÉKLET

A fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követését célzó intézkedések koordinálása céljából cserélhető személyes adatok indikatív jegyzéke

1.   SZEMÉLYES ADATOK

Utónév és vezetéknév,

állampolgárság, születési idő, nem,

Lakóhely/székhely szerinti ország,

Személyazonosító okmány típusa, száma és a kibocsátó hatóság,

Jelenlegi lakcím (utca és házszám, település, ország, irányítószám),

Telefonszámok (mobil, otthoni, munkahelyi),

E-mail (privát, hivatalos).

2.   UTAZÁSI INFORMÁCIÓK

Közlekedési eszközre vonatkozó adatok (pl. járatszám, repülés napja és hossza, hajó neve, rendszám),

Ülésszám(ok),

Kabinszám(ok).

3.   KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

A meglátogatott személyek neve/tartózkodási helyek,

A tartózkodás időpontja és a tartózkodási helyek címe (utca, házszám, település, ország, irányítószám),

Telefonszámok (mobil, otthoni, munkahelyi),

E-mail (privát, hivatalos).

4.   A KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Utónév és vezetéknév,

Állampolgárság,

Lakóhely/székhely szerinti ország,

Személyazonosító okmány típusa, száma és a kibocsátó hatóság,

Jelenlegi lakcím (utca és házszám, település, ország, irányítószám),

Telefonszámok (mobil, otthoni, munkahelyi),

E-mail (privát, hivatalos).

5.   VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Az értesítendő személy neve,

Lakcím (utca és házszám, település, ország, irányítószám),

Telefonszámok (mobil, otthoni, munkahelyi),

E-mail (privát, hivatalos).


Top