Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0216

A Bizottság (EU) 2017/216 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 30.) a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a magnéziumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/7657

OJ L 34, 9.2.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/216/oj

9.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/216 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. november 30.)

a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a magnéziumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

A 98/2013/EU rendelet II. melléklete felsorolja azon robbanóanyag-prekurzorokat, amelyekre összehangolt szabályok vonatkoznak a lakosság számára való forgalomba hozatalukat illetően, valamint a gyanús tranzakciókra, jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó, az ellátási lánc egészére kiterjedő megfelelő jelentéstételt biztosítása érdekében.

(2)

A II. mellékletben felsorolt vegyi anyagok forgalomba hozhatók a lakosság számára, mindazonáltal olyan jelentéstételi kötelezettség vonatkozik rájuk, amely az ellátási lánc mentén elhelyezkedő foglalkozásszerű felhasználókra és a lakossági személyekre egyaránt kiterjed.

(3)

A tagállamok bizonyították, hogy Európában alumíniumport használtak fel és szereztek be házi készítésű robbanóanyagok előállítása céljából. A magnéziumpor az alumíniumhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyag.

(4)

Jelenleg nincs uniós szintű szabályozás az alumíniumpor és magnéziumpor forgalmazására és felhasználására vonatkozóan. Ugyanakkor legalább egy tagállam már korlátozza azok rendelkezésre állását a lakosság számára, a Vámigazgatások Világszervezete pedig figyelemmel kíséri az alumíniumpor világszintű szállítását a rögtönzött robbanóanyag-prekurzorok előállítása céljából folytatott tiltott kereskedelem eseteinek felderítése érdekében.

(5)

Az alumínium- és magnéziumpor visszaélészszerű felhasználása terén bekövetkezett fejlemények – tekintettel az e vegyi anyagokhoz kapcsolódó fenyegetettség szintjére és kereskedelem volumenére – jelenleg nem indokolják a lakossági hozzáférés korlátozását.

(6)

Fokozott ellenőrzésre van szükség annak lehetővé tétele céljából, hogy a nemzeti hatóságok megakadályozhassák és felderíthessék ezen anyagok robbanóanyag-prekurzorként történő esetleges jogellenes felhasználását, és ez megvalósítható a 98/2013/EU rendeletben létrehozott jelentéstételi mechanizmus révén.

(7)

Az alumíniumport külön felhatalmazáson alapuló jogi aktus veszi fel a II. mellékletbe. Így a magnéziumpor realisztikus nem ellenőrzött alternatívává válna.

(8)

A magnéziumpor hozzáférhetősége jelentette kockázat fényében, és tekintettel arra, hogy a jelentéstételi kötelezettség nem gyakorol jelentős hatást a gazdasági szereplőkre vagy fogyasztókra, indokolt és helyénvaló e vegyi anyag felvétele a 98/2013/EU rendelet II. mellékletébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 98/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő táblázat az alábbi vegyi anyaggal egészül ki:

„Magnézium, porok

(CAS-szám 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 ”

 

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2013.2.9., 1. o.


Top