Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Q0812(05)

A Törvényszék eljárási szabályzata gyakorlati végrehajtási rendelkezéseinek módosításai

OJ L 217, 12.8.2016, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 217/78


A TÖRVÉNYSZÉK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSAI

A TÖRVÉNYSZÉK,

tekintettel az eljárási szabályzatának 224. cikkére;

tekintettel a Törvényszék eljárási szabályzatának gyakorlati végrehajtási rendelkezéseire;

A TÖRVÉNYSZÉK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEINEK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSAIT FOGADJA EL:

1. cikk

A Törvényszék eljárási szabályzatának gyakorlati végrehajtási rendelkezései (1) az alábbiak szerint módosulnak:

1.

A 14. pontban az „az alapokmány 54. cikkének első bekezdésében és az ezen alapokmány melléklete 8. cikkének (1) bekezdésében előírt esetben azt az időpontot, amikor az eljárási iratot a Bíróság vagy a Közszolgálati Törvényszék hivatalvezetőjéhez benyújtották.” mondatrész helyébe az „az alapokmány 54. cikkének első bekezdésében előírt esetben azt az időpontot, amikor az eljárási iratot a Bíróság hivatalvezetőjéhez benyújtották.” mondatrész lép.

2.

A 14. pont után 14a. pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„14a.

Az eljárási szabályzat 125c. cikkének megfelelően, az egyezség útján történő rendezésre irányuló, az eljárási szabályzat 125a–125d. cikke szerinti eljárás keretében benyújtott iratokat külön nyilvántartásba kell bejegyezni, amelyre nem vonatkoznak az említett szabályzat 36. és 37. cikke szerinti szabályok.”

3.

A 24. pont után 24a. pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„24a.

Az egyezség útján történő rendezésre irányuló, az eljárási szabályzat 125a. cikke szerinti eljárás keretében benyújtott iratokat az ügy iratanyagától elkülönített iratanyagban kell elhelyezni.”

4.

A 26. pontban az első mondat helyébe az alábbi szöveg lép:

„26.

A Törvényszék előtti eljárás befejezését követően az ügy iratanyaga, valamint az eljárási szabályzat 125c. cikkének (1) bekezdése szerinti iratanyag lezárásáról és archiválásáról a Hivatal gondoskodik.”

5.

A 33. pont után 33a. pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„33a.

A fenti 28–33. pontban foglalt előírások nem vonatkoznak az eljárási szabályzat 125c. cikkének (1) bekezdése szerinti iratanyagba való betekintésre. Az e külön iratanyagba való betekintést az eljárási szabályzat ugyanezen rendelkezése szabályozza.”

6.

A 110. pontban a „78. cikkének (5) bekezdésével” hivatkozás helyébe a „78. cikkének (6) bekezdésével” hivatkozás lép.

7.

A 114. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„114.

Az eljárási szabályzat 1. cikke szerinti közvetlen keresetek esetében a beadványok maximális oldalszáma (*) a következő.

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereseteken kívüli közvetlen keresetek esetében:

keresetlevél és ellenkérelem esetén 50 oldal;

válasz és viszonválasz esetén 25 oldal;

elfogadhatatlansági kifogás és az arra vonatkozó észrevételek esetén 20 oldal;

beavatkozási beadvány esetén 20 oldal, az e beadványra vonatkozó észrevételek esetén 15 oldal.

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott közvetlen keresetek esetében:

keresetlevél és ellenkérelem esetén 30 oldal;

válasz és viszonválasz esetén 15 oldal;

elfogadhatatlansági kifogás és az arra vonatkozó észrevételek esetén 10 oldal;

beavatkozási beadvány esetén 10 oldal, az e beadványra vonatkozó észrevételek esetén 5 oldal.

(*)  A szövegnek meg kell felelnie a jelen gyakorlati végrehajtási rendelkezések 96. pontjának c) alpontjában szereplő előírásoknak.”"

8.

A 140. pont után 140a. pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„140a.

Az EUMSZ 270. cikk alapján indított ügyekben elvárás, hogy az intézmények az ellenkérelemhez csatolják az idézett, az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki nem hirdetett általános hatályú jogi aktusokat, megjelölve az elfogadásuk, a hatálybalépésük és adott esetben a hatályon kívül helyezésük időpontját.”

9.

A 243. pontban a „78. cikkének (3) bekezdése” hivatkozás helyébe a „78. cikkének (4) bekezdése” hivatkozás lép.

10.

A 264. pontban a „156. cikkének (4) bekezdésével” hivatkozás helyébe a „156. cikkének (5) bekezdésével” hivatkozás lép.

11.

Az 1. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a)

a bevezető részben a „78. cikkének (5) bekezdésével” hivatkozás helyébe a „78. cikkének (6) bekezdésével” hivatkozás lép;

b)

a b) pontban, az első oszlopban a „78. cikkének (3) bekezdése” hivatkozás helyébe a „78. cikkének (4) bekezdése” hivatkozás lép;

c)

az e)–g) pont az f)–h) pontra változik;

d)

az első oszlopba e) pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„e)

a tisztviselők személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panasz, valamint az e panaszra adott választ tartalmazó határozat benyújtása (az eljárási szabályzat 78. cikkének (2) bekezdése)”;

e)

az e) pontban, amely f) pontra változik, az első oszlopban a „78. cikkének (2) bekezdése” hivatkozás helyébe a „78. cikkének (3) bekezdése” hivatkozás lép;

f)

az első oszlopba h) pontként az alábbi szöveg kerül beillesztésre:

„h)

azon időpontok megjelölése, amikor a tisztviselők személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszt benyújtották, és amikor a panaszra adott választ tartalmazó határozatot közölték (az eljárási szabályzat 78. cikkének (2) bekezdése)”.

2. cikk

A Törvényszék eljárási szabályzata gyakorlati végrehajtási rendelkezéseinek jelen módosításait az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

E módosítások 2016. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. július 13-án.

E. COULON

hivatalvezető

M. JAEGER

elnök


(1)  HL L 152., 2015.6.18., 1. o.


Top